Piirineuvoston kevätkokous pidettiin lauantaina 19.3. edellisestä kokouksesta tutussa Hotelli Rantapuistossa. Keventyneet koronarajoitukset mahdollistivat neuvostolle kauden toisen live-kokouksen. Sääntömääräisen kevätkokouksen asialistalla olivat vuoden 2021 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen sekä vuoden 2023 jäsenmaksuista päättäminen. Näiden lisäksi kokouksen asialistalla olivat esimerkiksi vuoden 2022 lippukuntaprojektit, piirileirin 2024 toimeksianto ja vaalitoimikunnan asettaminen.

Kokousviikonloppuun valmistautuminen aloitettiin kokousta edeltävän viikon torstaina 10.3., kun piirineuvokset osallistuivat talousiltaan. Piirin talouspäällikkö Aleksi Harmokivi esitteli paikalle saapuneille sekä Teamsin kautta osallistuneille neuvoksille vuoden 2021 tilinpäätöksen. Erillinen talousilta mahdollisti tilinpäätöksen laajemman ja syvällisemmän katsauksen kuin mihin kokousviikonloppuna olisi aikataulun puitteissa mahdollisuus. Hybridi-illan tallenne mahdollisti neuvoksille aiheeseen perehtymisen myös talousillan ja kokouksen välillä.

Valtaosa neuvoksista saapui Hotelli Rantapuistoon jo kokousta edeltävänä perjantaina, jolloin pidettiin piirinjohtajien Masan ja Emman johdolla iltakoulu neuvostolle. Iltakoulun pääaiheena oli uudistunut toiminnansuunnitteluprosessi ja sen aikataulu. Kuluneen vuoden aikana on kehitetty valtakunnallisesti yhtenäistä mallia ja aikataulua toiminnansuunnitteluun Suomen Partiolaisten, Finlands Svenska Scouterin ja partiopiirien kesken. Piirineuvostolle tämä tulee näkymään siinä, että neuvosten kummitoiminta piirin toiminnanalojen kanssa alkaa vasta kesän jälkeen. Illan toisena aiheena neuvosto pääsi kertomaan ajatuksiaan vuoden 2024 piirileirin johtajien profiilista.

Piirineuvoston kevätkokous alkoi lauantaina klo 9:33 ja kokousta pystyi seuraamaan reaaliajassa piirin YouTube-kanavalta, jonne kokous streamattiin. Muutamista viimehetken estymisistä huolimatta kokouksessa oli äänivaltaisena 20 piirineuvosta, kahta vaille täysilukuinen piirihallitus, kaksi piirin edustajaa SP:n partioneuvostossa sekä kokouksen sihteerinä toiminut aluejohtaja.

Järjestäytymisen jälkeen vuorossa olivat piirihallituksen raportti toiminnastaan sekä piirihallituksen ja piirin edustajien partioneuvostossa (PN) antama raportti toiminnasta ja vaikuttamisesta Suomen Partiolaisissa. Osana piirihallituksen kuulumisia käytiin lyhyt keskustelu Suomen Partiolaisten aiemmin julkistamasta kasvisruokalinjauksesta tapahtumissaan. Neuvosto ja piirihallitus olivat yhtä mieltä siitä, että tässä vaiheessa piiri ei tee vastaavaa linjausta, vaan jatkaa nykyisillä käytännöillä. Piirin partioneuvokset antoivat piirineuvostolle katsauksen PN:n marraskuussa pidetystä syyskokouksesta ja kertoivat Suomen Partiolaisissa käynnistymässä olevasta digitaalisten palveluiden uudistamisprojektista. Piirihallitus esitteli neuvostolle edellisenä viikonloppuna pidettyjen laajennettujen valiokuntien tapahtumia ja päätöksiä.

Katsausten jälkeen vuorossa oli kolmen vuodelle 2022 suunnitellun lippukuntaprojektin esittely. Ensimmäisenä neuvosto kuuli Vantaan Veromiehen projektista, toisena vuorossa oli Helsingin Kuninkaantammen projekti ja kolmantena Espoon Vermonniitty. Piirineuvosto hyväksyi kaikki kolme projektia käydyn keskustelun päätteeksi. Ennen lounasta piirineuvosto sai vielä ohjeistuksen tauon jälkeen esitettävistä lippukuntaterveisistä, jonka jälkeen kokous jäi tauolle lounaan ajaksi.

Lounastauon jälkeen kokousta jatkettiin käymällä läpi piirineuvosten alueiltaan keräämät lippukuntaterveiset, jotka neuvokset esittelivät. Yleisten kuulumisten lisäksi neuvoksia oli tällä kertaa ohjeistettu pyytämään lippukunnista kehitysideoita siitä, kuinka piirin kiinteistöt voisivat palvella nykyistä paremmin lippukuntia maastoretkien ja leirien toteutuksessa.

Kuulumisten jälkeen vuorossa oli kevätkokousaiheiden kimara, kun piirineuvosto hyväksyi piirin vuoden 2021 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden edellisen vuoden tilivelvollisille sekä päätti piirin jäsenmaksut vuodelle 2023. Piirihallituksen esityksen mukaisesti piirin jäsenmaksut pidettiin muuten ennallaan, mutta perhepartiolaisten jäsenmaksusta luovuttiin. Edelliset kokouskohdat käsiteltiin suunniteltua aikataulua nopeammin, joten ennen kahvitaukoa otettiin käsiteltäväksi esityslistalla myöhemmin olleet piirin vaikuttamisen tavoitteet vuodelle 2022 sekä piirin toiminnassa noudatettavat säännöt ja ohjeet. Nämä asiakohdat neuvosto merkitsi tiedoksi ennen kuin jäi kahvitauon ajaksi kokoustauolle.

Virkistävän kahvitauon jälkeen vuorossa oli piirin äänestys- ja vaalijärjestyksen hyväksyminen. Tätä oli valmistellut piirineuvoston edellisessä kokouksessaan marraskuussa nimittämä nelihenkinen työryhmä. Piirineuvosto hyväksyi esitetyn äänestys- ja vaalijärjestyksen, ja päätti lisätä sen piirin toiminnassa noudatettavien sääntöjen ja ohjeiden listalle, jonka se oli juuri ennen taukoa merkinnyt tiedoksi. Seuraavaksi suunnattiin katse jo kesään 2024, kun piirineuvosto päätti aloittaa piirileirin 2024 valmistelun ja valtuuttaa piirihallituksen aloittamaan leirinjohtajien rekrytointiprosessin.

Kokouksen kahtena viimeisenä päätösasiana oli ryhmien nimittämisiä. Piirineuvosto nimitti viisihenkisen vaalitoimikunnan kartoittamaan ehdokkaita piirin johtotehtäviin, kun lokakuussa piirin kokouksessa lippukunnat valitsevat seuraavalle kaksivuotiskaudelle piirinjohtajan, piirin varajohtajan, piirineuvoston puheenjohtajan, piirin edustajat SP:n partioneuvostoon sekä alueiden edustajat piirineuvostoon. Lisäksi vaalitoimikunta etsii yhteistyössä piirin kokouksessa valittujen piirinjohtajien kanssa ehdokkaita piirihallituksen jäseniksi, joiden valinnan tekee piirineuvosto kautensa huipentavassa syyskokouksessaan marraskuussa. Toisena nimityksenä oli piirin toimintaohjesäännön päivitystyöryhmän nimittäminen.

Viimeisenä kohtana piirineuvosto kävi läpi syyskuussa pidettävän seuraavan kokouksensa alustavan asialistan. Syyskuun kokouksessa on nykytiedon mukaan asialistalla ainakin vuoden 2023 toimintasuunnitelman ensimmäinen käsittely, vaalipiirien asettaminen kauden 2023-2024 piirineuvoston vaaliin, vaalitoimikunnan tilannekatsaus, toimintaohjesäännön päivitystyöryhmän esitys, henkilöstöorganisaatiouudistuksen (Henku) seuranta, katsaus marraskuussa pidettävään SP:n jäsenkokoukseen sekä strategian ja hallitusohjelman seuranta.

Tehokkaan iltapäivän toiminnan myötä piirineuvoston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:14, mikä oli tuntia ja yhtä minuuttia aikaisemmin kuin kokousaikataulun mukaan.

Partioterveisin,

Iiro Lehtiniemi
Puheenjohtaja
Piirineuvosto 2021–2022

Kuva: Aleksi Murtojärvi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *