Piirineuvoston vakiintunut syyskuun ylimääräinen kokous pidettiin lauantaina 10.9. Kiljavan Kassulla. Kokous oli piirineuvoston kaksivuotiskauden ensimmäinen kokous pääkaupunkiseudun ulkopuolella, ja samalla jo toiseksi viimeinen kaudella. Lähestyvät vaalit näkyivät kokouksen asialistalla, sillä neuvosto sai ensimmäisen tilannekatsauksen keväällä nimittämältään vaalitoimikunnalta ja vahvisti vaalipiirit piirineuvostovaaliin. Piirineuvosto hyväksyi päivitetyn toimintaohjesäännön, päätti perua vuoden 2023 samoajaleirin sekä jatkaa leirin tulevaisuudesta keskustelua seuraavassa kokouksessaan. Muita kokousasioita olivat muun muassa piirin vuoden 2023 toimintasuunnitelman ensimmäinen käsittely ja hallituksen vastaus vuosi sitten piirineuvoston jättämään ponteen henkilöstöorganisaatiouudistuksen (Henku) vaikutusten seurannasta.

Osa piirineuvoksista oli aloittanut syyskauden jo elokuussa piirin kahdeksan toiminnanalan toiminnansuunnittelun kummeina varmistaen, että piirin toiminnassa huomioidaan lippukuntien tarpeet myös vuonna 2023. Noin puolet neuvoksista ilmoittautui keväällä mukaan kummitoimintaan ja myös ilahduttavan monia varaneuvoksia ilmoittautui mukaan tuomaan lippukuntanäkökulmaa piirin toiminnansuunnitteluun.

Noin puolet neuvoksista saapui Kiljavalle jo kokousta edeltävänä perjantaina, vaikka erillistä iltakoulua ei tällä kertaa järjestetty. Ohjelmassa oli yhteistä ruuanlaittoa, saunomista sekä yhdessä oleilua ja toisiin tutustumista. Koronan vuoksi neuvoston ensimmäiset kolme kokousta pidettiin etänä ja tämä oli vasta kolmas kokous, joka päästiin pitämään livenä.

Piirineuvoston kokous alkoi lauantaina klo 9.31 poikkeuksellisesti varapuheenjohtajan johtamana, ja kokousta pystyi seuraamaan reaaliajassa piirin YouTube-kanavalta, jonne kokous streamattiin. Kokouksessa oli äänivaltaisena 20 piirineuvosta, kahta vaille täysilukuinen piirihallitus, yksi piirin edustajista SP:n partioneuvostossa ja kokouksen sihteerinä toiminut aluejohtaja.

Järjestäytymisen jälkeen vuorossa olivat piirihallituksen raportti toiminnastaan sekä piirihallituksen ja piirin edustajien partioneuvostossa (PN) antama raportti toiminnasta ja vaikuttamisesta Suomen Partiolaisissa. Piirihallituksen esityksen yhteydessä tarkasteltiin myös piirin jäsentilannetta 31.7.2022, jolloin piirissämme oli 282 jäsentä enemmän kuin vuotta aikaisemmin, mikä tarkoittaa 2,4 % jäsenkasvua. Piirin partioneuvokset antoivat piirineuvostolle katsauksen PN:n huhtikuussa pidetystä kevätkokouksesta ja kertoivat myöhemmin syyskuussa järjestettävän Suomen Partiolaisten Tulevaisuusseminaarin asialistasta.

Katsausten jälkeen piirihallitus esitteli neuvostolle strategian ja hallitusohjelman toteutumista. Edellisenä vuonna piirineuvosto oli asettanut neljälle strategiakohdan mittarille piirikohtaiset tavoitearvot ja seuraavassa kokouksessa hallitus esittää tavoitearvoa viidennelle kohdalle. Edellinen vuosi oli kuusivuotisen strategiakauden ensimmäinen, ja osalle tavoitteista valtakunnallista mittarointia päästiin luomaan vasta viime vuoden alusta, mikä selittää sen, että osalle mittareista ei olla vielä päästy luomaan piirikohtaisia tavoitearvoja. Hallitusohjelman yhdeksästä kohdasta hallitus kertoi mitä tähän saakka kaudella on tehty ja mitä viimeisten kuukausien aikana on vielä tarkoitus toteuttaa. Tulevan kauden hallitusohjelmaa ajatellen hallitus antoi kehotuksen rajata tavoitteiden määrää ja yhtenäistää tavoitteita paremman vaikuttavuuden takaamiseksi.

Kokouksen alku oli edennyt ripeämmin kuin kokousta valmisteltaessa oli varauduttu, joten ennen lounasta ehdittiin ottaa vielä viisi asiakohtaa myöhemmältä esityslistaa. Ensimmäisenä piirinjohtaja Matti Mannonen kertoi neuvostolle marraskuussa pidettävästä Suomen Partiolaisten jäsenkokouksesta, johon piiri osallistuu 24 jäsenen suuruisella delegaatiolla, jonka johtajaksi on valittu Kira Järves. Toisena asiakohtana oli piirin tilintarkastusyhteisön valinta vuodelle 2023. Kolmanneksi käsittelyyn otettiin hallituksen esitys piirin samoajaleirin siirtämisestä vuodelta 2023, sillä leirille ei ole löydetty kevään ja kesän aikana johtajaa. Piirineuvosto päätti, ettei samoajaleiriä järjestetä vuonna 2023 ja päätti jatkaa leirin tulevaisuudesta keskustelua seuraavassa kokouksessaan marraskuussa.

Kaksi viimeistä asiakohtaa, jotka ehdittiin käsitellä ennen lounastaukoa, olivat piirineuvoston vaalipiirijako kaudelle 2023–2024 ja vaalitoimikunnan raportti toiminnastaan. Vaalipiirien ainoa muutos oli lippukunnan toiveen mukaisesti siirtää Espoon Leppäversot ry Vespasta Tammeen. Muutoksen seurauksena Tammen paikkamäärä kauden 2023–2024 neuvostossa kasvoi kolmesta neljään ja vastaavasti Vespan putosi kolmesta kahteen, muitta alueilla paikkamäärä pysyi samana kuin kuluvalla kaudella. Vaalitoimikunta kertoi taustatyöstään ehdokkaiden kartoittamiseksi, jo ehdolle asettuneista sekä kannusti kaikkia kiinnostuneita olemaan aktiivisesti yhteydessä. Ennen lounasta piirineuvosto sai vielä ohjeistuksen tauon jälkeen esitettävistä lippukuntaterveisistä, jonka jälkeen kokous jäi tauolle lounaan ajaksi.

Lounastauon jälkeen kokousta jatkettiin käymällä läpi piirineuvosten alueiltaan keräämät lippukuntaterveiset, jotka neuvokset esittelivät. Yleisten kuulumisten lisäksi tällä kertaa neuvoksia oli ohjeistettu pyytämään lippukunnista evästyksiä vuoden 2024 piirileirin tuleville johtajille leirin suunnittelua ja toteutusta ajatellen.

Kuulumisten jälkeen vuorossa oli piirin vuoden 2023 toimintasuunnitelman ensimmäinen käsittely. Tämä on ollut ensimmäinen vuosi, jolloin toiminnansuunnittelun tapoja ja aikatauluja on yhtenäistetty kansallisesti. Esityksessään hallituksen jäsenet nostivat omilta toiminnanaloiltaan nostoina, mitä ensi vuonna on ajateltu säilyttää nykyisellään ja mitä on tarkoitus kehittää tai luoda uutena. Samassa kohdassa hallitus myös esitteli ehdotustaan kasvattaa hallituksen jäsenmäärää seuraavalle kaudelle yhdellä jäsenellä ja samalla muokata nykyisten toiminnanalojen rakenteita. Uudistuksen myötä perustettaisiin uusi yhteiskuntasuhteiden toiminnanala, jonka alle kerättäisiin nykyisiä yhteiskuntasuhteisiin ja vaikuttamiseen keskittyviä toimikuntia järjestönjohdon ja lippukuntien kasvun tuen alta. Lippukuntien kasvuntuen alaisuuteen keskitettäisiin aikuisrekrytoinnin tuki, jolla ei nykyisellään ole selkeää omistajaa piirissä.

Kun jäljellä oli enää kaksi kokouskohtaa, päätti neuvosto siirtää kahvitauon pidettäväksi kokouksen päättymisen jälkeen kotiinlähtökahveina ja jatkaa kokouksen asialista loppuun ensin. Toiseksi viimeisenä asiakohtana oli piirin toimintaohjesäännön päivittäminen, jota valmistelemaan piirineuvosto oli nimittänyt työryhmän edellisessä kokouksessaan. Piirineuvosto hyväksyi päivitetyn toimintaohjesäännön esityksen mukaan. Viimeisenä asiakohtana oli hallituksen vastaus piirineuvoston esittämään ponteen seurannasta henkilöstöorganisaatiouudistuksen vaikutuksesta piirin palvelutasoon.

Kokouksen päätteeksi piirineuvosto kävi läpi seuraavan, marraskuussa pidettävän, sääntömääräisen syyskokouksen alustavan asialistan. Syyskokouksen asialistalla ovat sääntömääräiset vuoden 2023 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen sekä piirihallitusten jäsenten vaali. Näiden lisäksi asialistalla on ainakin vaalitoimikunnan loppuraportti, piirineuvoston toiminnanarviointi sekä tässä kokouksessa esille nostetut Kohtaamisen ja piirin samoajaleirin tulevaisuus. Piirineuvoston varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:36.

Partioterveisin,

Iiro Lehtiniemi

Puheenjohtaja

Piirineuvosto 2021–2022

KUVA: Filip Eller

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *