Erilainen partiovuosi 2020

Koko maailmaa mullistanut pandemia yllätti maaliskuussa myös meidät. Vaikka koronan mukana tulleet rajoitukset ovat haastaneet toiminnan toteuttamista, emme ole antaneet periksi, vaan sitkeästi etsineet uusia tapoja harrastustoiminnan mahdollistamiseen myös poikkeusoloissa. Koronaviruspandemia aiheutti massiiviset muutokset partiotoimintaan. Partiossa tärkeässä osassa oleva yhdessä... Lue lisää

Partiossa nuoret päättävät

  Nuorten osallisuus nuorisojärjestöjen toiminnassa on hyvin tärkeää, sillä nuorisojärjestöt toimivat vahvistimina nuorten mielipiteille ja tekevät nuorille tärkeää vaikuttamiskasvatusta. Partion tavoite on kasvattaa nuorista aktiivisia yhteiskunnan jäseniä, ja vaikkei tämä kasvatus annakaan mitään vakifraaseja päivän kuumimpiin poliittisiin kysymyksiin, niin ainakin se... Lue lisää

Ensikertalaisena Suomen Partiolaisten – Finlands Scouter ry:n jäsenkokouksessa 

Alkuun haluaisimme kiittää luottamuksesta ottaa ensikertalaisia mukaan edustamaan piiriämme. On ilo huomata, että äänemme on yhtä merkityksellinen kuin kokeneempienkin edustajien. Kaikkia delegaatteja kannustettiin tuomaan omia näkemyksiä ja kantoja esiin jo delegaation ennakkotapaamisissa, joissa puitiin yhteisesti Jäsenkokouksessa käsiteltäviä asioita sekä tulevia päätöksiä. Ennakkotapaamisissa jäsenkokouskonkarit jakoivat edellisten jäsenkokousten tapahtumia, mikä osaltaan kasvatti innostustamme jäsenkokouksen alkua odotettaessa.  Tänä vuonna jäsenkokous järjestettiin etäyhteyksin, mutta sillä ei mielestämme ollut vaikutusta esimerkiksi asiakokonaisuuksien hahmottamiseen tai eri piirien kannanottomahdollisuuksiin. Vaaleja ei tässä kokouksessa pidetty, mutta... Lue lisää

Avoin valmistelu tuo pontta päätöksentekoon – Lue, mitä PäPa lupasi Jäsenmöteen 2022

Ensin muutama sana strategiasta  Suomen Partiolaisten kuudestoista varsinainen jäsenkokous käytiin sopuisissa merkeissä. Päätökset olivat laajasti osallistaen valmisteltuja, minkä ansiosta suurin osa kokousväestä seisoi lähtökohtaisesti vahvasti niiden takana.   Ainoa laajempaa keskustelua herättänyt kokouksen asiakohta oli strategia vuosille 2021-2026, jonka ympärillä käyty keskustelu oli sekin asiallista ja rakentavaa. Strategiasta päätettäessä Uudenmaan Partiopiiri teki... Lue lisää

Kiitos, kiitos ja vielä kerran kiitos! 

Viikonloppuna 14-15.11.2020 pidettiin Suomen Partiolaisten 16. jäsenkokous. Kokouksessa tehtiin monta oivallista päätöstä pohjautuen hallituksen esityksiin, jotka delegaatiomme päätti jo ennen kokousta ottaa piirimme kannaksi. Päätöksiä tehtiin muun muassa uuden peruskirjan käyttöönotosta, partion strategiasta vuosille 2021–2026 ja valittiin puheenjohtajisto seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Tahdomme delegaationa onnitella kaikkia pesteihin valittuja!   Pääkaupunkiseudun Partiolaisten... Lue lisää

Uusi peruskirja antaa eväät partion tulevaisuudelle

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset kiittää Suomen Partiolaisia uudesta, inklusiivisesta peruskirjasta ja sen kattavasta, laajasti jäsenistöä osallistaneesta prosessista. Erityisenä ansiona uudelle peruskirjalle voidaan pitää sitä, miten se toimii nykyisessä todellisuudessa, mutta samalla antaa eväät myös tulevaan. On hienoa, että partion arvopohja on nyt kirjattu selvästi peruskirjaan. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset tukee hallituksen esitystä uudeksi peruskirjaksi.  Partioliikkeen... Lue lisää

Hiilineutraali partio 2030 – mitä se meiltä vaatii? 

Haluamme kiittää Suomen Partiolaisia kunnianhimoisesta esityksestä partion ilmastotyön tavoitteiksi. Tuemme tavoitetta, sillä ymmärrämme ilmastonmuutoksen vastaisen työn merkityksen. Tavoite on kunnianhimoinen, mutta Partioneuvostossa hyväksyttävä tiekartta sen toteuttamiseksi vaikuttaa hyvältä.  Suurimpana haasteena pidämme tavoitteen jalkauttamista kaikkiin piireihin ja lippukuntiin. Miten saamme jokaisen partiolaisen sitoutumaan tavoitteeseen? Yksittäiset keinot voivat olla yksilön kannalta hyvin hankalia tai mahdottomia, mutta sen ei ole syytä aiheuttaa vastustusta koko tavoitteen tai... Lue lisää

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset kannattaa Suomen Partiolaisten johtoon Siiri Somerkeroa, Stefan Stjärnstedtiä ja Henna Heikkilää 

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten jäsenkokousdelegaatio on päätynyt kannattamaan Suomen Partiolaisten puheenjohtajistoon Siiri Somerkeroa puheenjohtajaksi ja Stefan Stjärnstedtiä ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Toiseksi varapuheenjohtajaksi delegaatit voivat itsenäisesti tehdä äänestyspäätöksen Elias Hervan ja Inari “Tiitu” Timonen-Nissin välillä. Lisäksi kannatamme partioneuvoston puheenjohtajaksi Henna Heikkilää.  Kuinka tällaiseen lopputulokseen sitten päädyttiin?  Delegaation yhteisen kannan muodostamisessa suurimman haasteen tänä vuonna muodosti se,... Lue lisää

Valintoja ja poisvalintoja: SP:n uusi strategia ja visio avaavat keskusteluja ja ottavat kantaa 

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset kiittää Suomen Partiolaisia ja strategiatyöryhmää ehdotuksesta seuraavaksi kuusivuotisstrategiaksi. Esitettävä strategia on selkeä, helposti ymmärrettävä ja yhtenäinen kokonaisuus.  Pidämme erityisen tärkeänä, että A-jäseniä on osallistettu strategiakeskusteluun: prosessi on ollut kokonaisuudessaan avoin, minkä lisäksi viestintä on ollut tavoittavaa ja toiminut hyvin. Meille on syntynyt prosessia seuratessamme kuva, että jäsenkokoukselle esitettävä strategia nivoo yhteen kuukausien tärkeän työn sanoittaen tahtomme... Lue lisää

Mitä tehdä, kun joku pyytää omat tietonsa nähtäväksi? GDPR-blogisarjan 8. osa

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten GDPR-blogisarja lähenee loppuaan. Sarjan kahdeksannessa osassa muistutetaan henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyydestä ja siitä, miten jokaisella on oikeus saada omat tietonsa nähtäväksi. Kertauksena: vuonna 2018 voimaan tullut tietosuoja-asetus eli GDPR määrittelee kaikille henkilötietoja käsitteleville yhteiset tietosuojaperiaatteet. Periaatteet koskevat muun muassa... Lue lisää