Kiitos, kiitos ja vielä kerran kiitos! 

Viikonloppuna 14-15.11.2020 pidettiin Suomen Partiolaisten 16. jäsenkokous. Kokouksessa tehtiin monta oivallista päätöstä pohjautuen hallituksen esityksiin, jotka delegaatiomme päätti jo ennen kokousta ottaa piirimme kannaksi. Päätöksiä tehtiin muun muassa uuden peruskirjan käyttöönotosta, partion strategiasta vuosille 2021–2026 ja valittiin puheenjohtajisto seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Tahdomme delegaationa onnitella kaikkia pesteihin valittuja!   Pääkaupunkiseudun Partiolaisten... Lue lisää

Uusi peruskirja antaa eväät partion tulevaisuudelle

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset kiittää Suomen Partiolaisia uudesta, inklusiivisesta peruskirjasta ja sen kattavasta, laajasti jäsenistöä osallistaneesta prosessista. Erityisenä ansiona uudelle peruskirjalle voidaan pitää sitä, miten se toimii nykyisessä todellisuudessa, mutta samalla antaa eväät myös tulevaan. On hienoa, että partion arvopohja on nyt kirjattu selvästi peruskirjaan. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset tukee hallituksen esitystä uudeksi peruskirjaksi.  Partioliikkeen... Lue lisää

Hiilineutraali partio 2030 – mitä se meiltä vaatii? 

Haluamme kiittää Suomen Partiolaisia kunnianhimoisesta esityksestä partion ilmastotyön tavoitteiksi. Tuemme tavoitetta, sillä ymmärrämme ilmastonmuutoksen vastaisen työn merkityksen. Tavoite on kunnianhimoinen, mutta Partioneuvostossa hyväksyttävä tiekartta sen toteuttamiseksi vaikuttaa hyvältä.  Suurimpana haasteena pidämme tavoitteen jalkauttamista kaikkiin piireihin ja lippukuntiin. Miten saamme jokaisen partiolaisen sitoutumaan tavoitteeseen? Yksittäiset keinot voivat olla yksilön kannalta hyvin hankalia tai mahdottomia, mutta sen ei ole syytä aiheuttaa vastustusta koko tavoitteen tai... Lue lisää

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset kannattaa Suomen Partiolaisten johtoon Siiri Somerkeroa, Stefan Stjärnstedtiä ja Henna Heikkilää 

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten jäsenkokousdelegaatio on päätynyt kannattamaan Suomen Partiolaisten puheenjohtajistoon Siiri Somerkeroa puheenjohtajaksi ja Stefan Stjärnstedtiä ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Toiseksi varapuheenjohtajaksi delegaatit voivat itsenäisesti tehdä äänestyspäätöksen Elias Hervan ja Inari “Tiitu” Timonen-Nissin välillä. Lisäksi kannatamme partioneuvoston puheenjohtajaksi Henna Heikkilää.  Kuinka tällaiseen lopputulokseen sitten päädyttiin?  Delegaation yhteisen kannan muodostamisessa suurimman haasteen tänä vuonna muodosti se,... Lue lisää

Valintoja ja poisvalintoja: SP:n uusi strategia ja visio avaavat keskusteluja ja ottavat kantaa 

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset kiittää Suomen Partiolaisia ja strategiatyöryhmää ehdotuksesta seuraavaksi kuusivuotisstrategiaksi. Esitettävä strategia on selkeä, helposti ymmärrettävä ja yhtenäinen kokonaisuus.  Pidämme erityisen tärkeänä, että A-jäseniä on osallistettu strategiakeskusteluun: prosessi on ollut kokonaisuudessaan avoin, minkä lisäksi viestintä on ollut tavoittavaa ja toiminut hyvin. Meille on syntynyt prosessia seuratessamme kuva, että jäsenkokoukselle esitettävä strategia nivoo yhteen kuukausien tärkeän työn sanoittaen tahtomme... Lue lisää

Piirineuvoston kokous sujui etänä jo toistamiseen

Piirineuvosto kokoontui syyskuussa kaksivuotiskautensa toiseksi viimeiseen kokoukseen. Maaliskuun kokouksen tapaan päätettiin turhien riskien välttämiseksi tälläkin kertaa kokoustaa etänä Teamsin välityksellä. Edellisenä iltana pidettiin vapaamuotoinen iltakoulu kokousasioista keskustellen. Edellisessä kokouksessa Piirineuvosto kuuli tilannekatsauksen lippukuntavierailuista, ja tässä kokouksessa päästiin lopulliseen yhteenvetoon. Vierailuista...
Lue lisää

Piirineuvoston kevätkokouksen antia ja haku piirineuvostoon kaudelle 2021-2022

Vallitseva koronapandemia vaikutti myös Piirineuvoston kokousviikkoon maaliskuun puolivälissä. Piirineuvokset paneutuivat kahden arki-illan aikana piirin vuoden 2019 tilinpäätökseen sekä vuoden 2021 toiminnansuunnitteluun ja viikko huipentui lauantaina kevätkokoukseen, kaikki nämä etänä Teamsin välityksellä. Sääntömääräinen kevätkokous hyväksyi vuoden 2019 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä...
Lue lisää

Piirineuvoston kevätkokouksessa tarkastellaan vuotta 2020 ja käännetään katse jo vuoteen 2021

Piirineuvoston vuoden 2020 ensimmäinen ja kevään ainoa kokous pidetään lauantaina 21.3. Kiljavan Kassulla. Neuvokset kokoontuvat paikalle jo perjantai-iltana, jolloin pidettävässä iltakoulussa on aiheena piirin vuoden 2021 toiminnansuunnittelun suuret linjat. Iltakoulu on alustusta seuraavan päivän kokouksen lähetekeskusteluun ja mahdollistaa aiheeseen perehtymisen...
Lue lisää

Piirihallituksen kokous 12.6.2019

Lottovartio eli Pääkaupunkiseudun Partiolaisten hallitus kokousti kuudetta kertaa 12.6. Kokouksen eväsvieraana olivat Taimen projektit. Taimi-toimikunnan päätehtävänä on edistää piirin lippukuntien kasvua ja kehittymistä lippukuntaprojektien ja kummien avulla. Pääsimme ruuan äärellä kuulemaan, miten Taimen projektit ovat edenneet ja mitä on odotettavissa...
Lue lisää

Piirineuvoston kevätkokous kuuli Youtube-kampanjoista ja päätti Kohtaamisen järjestämisestä 2020

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Piirineuvosto kokoontui keväällä kauden toiseen kokoukseen eli sääntömääräiseen kevätkokoukseensa Kiljavalle. Vuoden alussa toimintakautensa aloittanut uusi Piirineuvosto koostuu partiojohtajista, jotka lippukunnat ovat valinneet edustamaan omia alueitaan piirin päätöksenteossa vuosiksi 2019-2020. Totuttuun tapaan kokouksessa käsiteltiin lippukuntien ja alueiden kuulumisia, sekä...
Lue lisää