Kasvatuksen toiminnanala – mitä, miksi ja miten partiossa tehdään?

Partiokasvatus voi käsitteenä kuulostaa hieman hankalasti määriteltävältä kokonaisuudelta, mutta kun sitä lähdetään tarkastelemaan pala palalta, löytyy vastaus sen neljästä osa-alueesta. Partiokasvatukseen voidaan katsoa kuuluvaksi partion päämäärä, jota kasvatustavoitteet tarkentavat, sekä partiomenetelmä, jota partio-ohjelma taas tarkentaa. Koko maailman partioliikkeen päämääränä on...
Lue lisää

Lippukuntatuen toiminnanala tukee lippukuntia

Lippukuntatuen toiminnanalan tehtävänä on tukea lippukuntia aluekummien ja valmentajien voimin. Lippukuntatuki toiminnanalana kouluttaa ja ohjaa aluekummeja ja valmentajia, tuottaa ja päivittää aluekummeille materiaaleja lippukuntien tukemiseen, ja tuottaa neljä kertaa vuodessa yhteistyössä muiden toiminnanalojen kanssa aluetapaamismateriaalit. Lisäksi lippukuntatuki järjestää syksyisin SuperSemman....
Lue lisää

Tubettaja metsäseikkailulla ja kaupunkisuunnistamassa

Pääkaupungin Partiolaiset haastoi Saara Strumin, YouTubessa ja TikTokissa nimellä Saara Daniela, 24 tunniksi metsään. Strum on tehnyt somea aktiivisesti vuodesta 2015, jolloin hän julkaisi ensimmäisen YouTube-videonsa. Tubettaja ja somevaikuttaja Saara Strum julkaisi kanavalleen Saara Daniela kaksi videota yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten...
Lue lisää

Koulutuksen toiminnanala kehittää partiolaisten osaamista

Koulutuksen toiminnanalan tehtävänä on järjestää ja kehittää partion koulutusjärjestelmän mukaisia koulutuksia, auttaa piirin muita toiminnanaloja, alueita sekä lippukuntia omien koulutusten järjestämisessä ja laadun varmistamisessa sekä järjestää tukea pestijohtajille. Toiminnanalan tavoitteena on innostavat ja partiomaiset koulutukset, jotka tarjoavat eväitä, tietoja ja...
Lue lisää

Ohjelman toiminnanala koostuu kahdeksasta ikäkausi- ja taitotoimikunnasta

Kiinnostaako tapahtumien tuottaminen, partio-ohjelman tukeminen ja pääkaupunkiseutulaisten partiolaisten osaamisen kehittäminen? Tervetuloa mukaan ohjelman toiminnanalalle suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään entistäkin parempia tapahtumia ja koulutuksia, jotka vastaavat lippukuntien tarpeisiin ja innostavat partioharrastuksen pariin! Ohjelman toimikunnat järjestävät ikäkausitapahtumia (esim. SuperSupe) sekä taitokoulutuksia (esim....
Lue lisää

Viestinnän ja markkinoinnin toiminnanala pitää huolen siitä, että partio kuuluu ja näkyy

Viestinnän ja markkinoinnin toiminnanalan vastuulla on partion sisäinen ja ulkoinen viestintä. Keskeisenä tehtävänä on viestinnän ja markkinoinnin keinoin edistää partio-ohjelman toteutumista lippukunnissa ja partion jäsenkasvua. Huolehdimme omalta osaltamme partion myönteisestä julkisuuskuvasta ja viestimme monipuolisesti partiosta. Vastaamme jäsenhankinta- ja brändikampanjoista sekä...
Lue lisää

Piirineuvoston syyskokous – vanha ja uusi valta kohtasivat

Piirineuvoston kaksivuotiskausi 2021-22 huipentui lauantaina 19.11. pidettyyn sääntömääräiseen syyskokoukseen Hotelli Rantapuistossa. Kokouksen asialistalla oli monia merkittäviä ja kauaskantoisia päätöksiä, kuten piirihallituksen jäsenten valitseminen kaudelle 2023–2024 ja piirileirin 2024 tavoitteista käyty keskustelu sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen. Piirineuvosto sai...
Lue lisää

Näin saat joustavuutta perehdyttämiseen

Uusia aikuisia on liittynyt mukaan toimintaan, mahtavaa! Hyvä perehdytys ja lippukuntaan sitouttaminen varmistavat uusien aikuisten pysymisen toiminnassa. Kun tämän tekee huolellisesti ja uuden aikuisen tarpeita kuunnellen, saa lippukunta hyvän tekijän joukkoonsa ja uusi aikuinen mielekkään harrastuksen. Perehdytystä ei pidä laiminlyödä,... Lue lisää