Kevyet ja ketterät keinot kiittää 

Käykö teillekin joskus niin, että kiittäminen jää kaiken muun kiireen alle? Kiitos muistetaan huikata kiireessä, mutta jää kuitenkin vain nopeiksi sanoiksi tapahtuman tiimellyksessä? Entä painottuuko kiittäminen loppuvuoden puurojuhlaan tai itsenäisyyspäivään, vaikka myös kevät on kiittämisen kulta-aikaa?  Kiittämisellä on erityisen tärkeä...
Lue lisää

Partioviikko näytti partiolaisten monet puolet

Tällä viikolla on juhlittu kansallista Partioviikkoa, ja partiolaisia on saattanut nähdä katukuvassa ympäri pääkaupunkiseudun. Partiolaiset ovat näkyneet katukuvan lisäksi myös sosiaalisessa mediassa, kun Partioviikon yhteinen sometempaus esitteli partiolaisten monia puolia. Partiolaiset jakoivat kuvapareja, joissa paljastivat partiominänsä sekä jonkun toisen puolensa....
Lue lisää

VUODEN TOIMIVA PARTIOJOHTAJA JA UUSI AIKUINEN JULKISTETTIIN PARTIOVIIKOLLA

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset antaa vuosittain Vuoden toimiva partiojohtaja- sekä Vuoden uusi aikuinen -tunnustukset kahdelle vapaaehtoiselle. Molemmat tunnustukset julkistettiin keskiviikkona 20.4. Maailman 10. nopeimpien partiotaitokisojen yhteydessä Narinkkatorilla. Piirihallitus teki valinnat käsittelemällä piirihallitukselle lähetetyt hakemukset anonyymisti. Vuoden toimivan partiojohtajan valinnassa painotettiin tänä vuonna alueellista...
Lue lisää

Partiota omalla kielellä tai koulupäivän yhteydessä

Partion valtakunnallisena tavoitteena on saada mukaan toimintaan enemmän maahanmuuttajataustaisia lapsia, nuoria ja aikuisia. Pääkaupunkiseudulla kielten ja kulttuurien sekoittuminen on jo monessa lippukunnassa arkipäivää.  ”Lippukunnan toimintaan on tullut mukaan ei-suomenkielisiä ja eri taustoista tulevia ihmisiä, kun alueesta on tullut monikulttuurisempi. Kannustamme...
Lue lisää

Kiitosta vapaaehtoisille

Jokainen vapaaehtoistoimija ansaitsisi kiitoksen. Tuhannet vapaaehtoiset mahdollistavat toiminnan niin partiossa, muissa nuorisojärjestöissä, urheiluseuroissa, seurakunnissa, koulun vanhempainyhdistyksissä kuin monissa muissakin paikoissa. Partiossa on monia tapoja kiittää, muu muassa vuosittain valittavat vuoden toimiva pääkaupunkiseutulainen partiojohtaja ja vuoden uusi aikuinen -tunnustukset.  Vuoden toimivaksi...
Lue lisää

Ilman partiolaisten adventtikalenteria ei tule joulua

Nuoret kävivät luovuttamassa partiolaisten adventtikalenterit Helsingin pormestarille sekä Vantaan ja Espoon kaupunginjohtajille. Samalla partiolaisnuoret kertoivat partion kuulumisia sekä toivat esille huolen tilapuutteista, joista useat paikallisyhdistykset eri puolilla pääkaupunkiseutua kärsivät.  Adventtikalenterit olivat mieluisa tuliainen kaikille. ”Ilman partiolaisten adventtikalenteria ei tule joulua”,...
Lue lisää

Ainutlaatuisia vapaaehtoisena toimimisen paikkoja

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset teki vuoden 2021 ai­kana useita yhteistöitä YouTubeen erilaisten vaikut­tajien kanssa. Yhteistöiden tarkoituksena on tuoda partion monipuolisuutta ilmi uusille kohderyhmille ja kasvattaa partiolaisten harrastusylpeyttä. ”Vaikuttajamarkkinoinnin parissa olen päässyt toimimaan pes­tissä, jossa voin yhdistää omat kiinnostuksenkohteeni ja partion markkinoinnin kehittämisen....
Lue lisää

Supersemmassa opittiin, rentouduttiin ja kohdattiin

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten seminaa­riviikonloppu Supersemma järjestettiin 24.–26.9.2021 Kiljavan leirikeskuksessa. Ta­pahtumaan kokoontui viikonlopun aikana par­haimmillaan 170 lippukuntien vapaaehtoista ja piirin luottamushenkilöä, niin kouluttautumaan kuin rentou­tumaan yhdessä. Supersemma koostuu erilaisista työpajoista ja puheenvuoroista, sekä toimikunnille ja alueille varatus­ta omasta ajasta. Vuonna 2021 kuultiin...
Lue lisää

Kohti kestävämpää partiotoimintaa pääkaupunkiseudulla

Vahva suhde luontoon on aina ollut iso osa partiotoimintaa. Näin ollen ison roolin ottaminen myös ilmastomuutoksen torju­misessa on meille luontevaa. Kestävämpi partiotoiminta vaatii onnistuakseen jo­kaiselta yksittäiseltä partiolaiselta pieniä tekoja, ja näitä tukemaan tarvitaan isompia koko partio-organisaation läpi kulkevia toimenpiteitä. Me...
Lue lisää

Partiolaisten lukuhaaste

Partiolaisten lukuhaaste lanseerattiin alkuvuodesta 2021. Haas­teen tavoitteena oli houkutella partiolaiset lukemaan enemmän, ja samalla tarjota etäaikaan sopivaa partiotekemistä. Lukuhaasteen tekijät olivat koonneet kaikenikäisille partio­laisille kirjavinkkejä. Vinkit noudattelivat eri teemoja, kuten ”Kirjassa on ystävyyttä yli rajojen”, ”Kirjassa metsällä on tärkeä rooli”...
Lue lisää