Partiolaisten lukuhaaste

Päivitys 4.6.2021: Osoitteen bit.ly/partiolaisten-lukuhaaste kanssa on tällä hetkellä ongelmia. Löydät kuitenkin yksittäiset linkit kirjavinkkeihin ja lukuhaastepassiin tältä sivulta. Sinut on haastettu! Ota osaa partiolaisten lukuhaasteeseen ja lue vähintään kuusi ohjeiden mukaista kirjaa vuoden aikana. Haasteeseen osallistumisesta voit saada Partiolaisen lukuhaaste...
Lue lisää

Suomi.fi -verkkopalvelu lippukunnille

Ota käyttöön Suomi.fi -palvelu lippukunnassa  Aiemmin käytössä ollut Katso -palvelu lakkautetaan 31.12.2020 ja jatkossa valtuutukset tehdään Suomi.fi –palvelussa. Palvelu on käytössä mm. kaupunkien avustushakemuksia tehtäessä ja OmaVero –palvelussa. Yhdistysrekisterin sähköisessä asiointipalvelussa ei käytetä Suomi.fi -valtuuksia.  Suomi.fi -palvelu on muuttunut syksyllä 2020, joten vaikka lippukuntasi olisi aiemmin käyttänyt... Lue lisää

Ensikertalaisena Suomen Partiolaisten – Finlands Scouter ry:n jäsenkokouksessa 

Alkuun haluaisimme kiittää luottamuksesta ottaa ensikertalaisia mukaan edustamaan piiriämme. On ilo huomata, että äänemme on yhtä merkityksellinen kuin kokeneempienkin edustajien. Kaikkia delegaatteja kannustettiin tuomaan omia näkemyksiä ja kantoja esiin jo delegaation ennakkotapaamisissa, joissa puitiin yhteisesti Jäsenkokouksessa käsiteltäviä asioita sekä tulevia päätöksiä. Ennakkotapaamisissa jäsenkokouskonkarit jakoivat edellisten jäsenkokousten tapahtumia, mikä osaltaan kasvatti innostustamme jäsenkokouksen alkua odotettaessa.  Tänä vuonna jäsenkokous järjestettiin etäyhteyksin, mutta sillä ei mielestämme ollut vaikutusta esimerkiksi asiakokonaisuuksien hahmottamiseen tai eri piirien kannanottomahdollisuuksiin. Vaaleja ei tässä kokouksessa pidetty, mutta... Lue lisää

Avoin valmistelu tuo pontta päätöksentekoon – Lue, mitä PäPa lupasi Jäsenmöteen 2022

Ensin muutama sana strategiasta  Suomen Partiolaisten kuudestoista varsinainen jäsenkokous käytiin sopuisissa merkeissä. Päätökset olivat laajasti osallistaen valmisteltuja, minkä ansiosta suurin osa kokousväestä seisoi lähtökohtaisesti vahvasti niiden takana.   Ainoa laajempaa keskustelua herättänyt kokouksen asiakohta oli strategia vuosille 2021-2026, jonka ympärillä käyty keskustelu oli sekin asiallista ja rakentavaa. Strategiasta päätettäessä Uudenmaan Partiopiiri teki... Lue lisää

Kiitos, kiitos ja vielä kerran kiitos! 

Viikonloppuna 14-15.11.2020 pidettiin Suomen Partiolaisten 16. jäsenkokous. Kokouksessa tehtiin monta oivallista päätöstä pohjautuen hallituksen esityksiin, jotka delegaatiomme päätti jo ennen kokousta ottaa piirimme kannaksi. Päätöksiä tehtiin muun muassa uuden peruskirjan käyttöönotosta, partion strategiasta vuosille 2021–2026 ja valittiin puheenjohtajisto seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Tahdomme delegaationa onnitella kaikkia pesteihin valittuja!   Pääkaupunkiseudun Partiolaisten... Lue lisää

Uusi peruskirja antaa eväät partion tulevaisuudelle

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset kiittää Suomen Partiolaisia uudesta, inklusiivisesta peruskirjasta ja sen kattavasta, laajasti jäsenistöä osallistaneesta prosessista. Erityisenä ansiona uudelle peruskirjalle voidaan pitää sitä, miten se toimii nykyisessä todellisuudessa, mutta samalla antaa eväät myös tulevaan. On hienoa, että partion arvopohja on nyt kirjattu selvästi peruskirjaan. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset tukee hallituksen esitystä uudeksi peruskirjaksi.  Partioliikkeen... Lue lisää

Toimintavinkit tarpojille ja samoajille

Partiotoiminta on tänä syksynä hiukan erilaista kuin ennen ja viikkotoimintaan on otettava käyttöön uudet ideat. Koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten vuoksi partiotoiminta kannustetaan järjestettävän ulkona ja toiminnassa on otettava huomioon hygienia- ja turvallisuusohjeet. Kasvomaskin käyttöä suositellaan yläasteikäisistä alkaen. Toimintaan voi osallistua vain terveenä. Lue PäPan ohjeet... Lue lisää

Hiilineutraali partio 2030 – mitä se meiltä vaatii? 

Haluamme kiittää Suomen Partiolaisia kunnianhimoisesta esityksestä partion ilmastotyön tavoitteiksi. Tuemme tavoitetta, sillä ymmärrämme ilmastonmuutoksen vastaisen työn merkityksen. Tavoite on kunnianhimoinen, mutta Partioneuvostossa hyväksyttävä tiekartta sen toteuttamiseksi vaikuttaa hyvältä.  Suurimpana haasteena pidämme tavoitteen jalkauttamista kaikkiin piireihin ja lippukuntiin. Miten saamme jokaisen partiolaisen sitoutumaan tavoitteeseen? Yksittäiset keinot voivat olla yksilön kannalta hyvin hankalia tai mahdottomia, mutta sen ei ole syytä aiheuttaa vastustusta koko tavoitteen tai... Lue lisää

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset kannattaa Suomen Partiolaisten johtoon Siiri Somerkeroa, Stefan Stjärnstedtiä ja Henna Heikkilää 

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten jäsenkokousdelegaatio on päätynyt kannattamaan Suomen Partiolaisten puheenjohtajistoon Siiri Somerkeroa puheenjohtajaksi ja Stefan Stjärnstedtiä ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Toiseksi varapuheenjohtajaksi delegaatit voivat itsenäisesti tehdä äänestyspäätöksen Elias Hervan ja Inari “Tiitu” Timonen-Nissin välillä. Lisäksi kannatamme partioneuvoston puheenjohtajaksi Henna Heikkilää.  Kuinka tällaiseen lopputulokseen sitten päädyttiin?  Delegaation yhteisen kannan muodostamisessa suurimman haasteen tänä vuonna muodosti se,... Lue lisää

Valintoja ja poisvalintoja: SP:n uusi strategia ja visio avaavat keskusteluja ja ottavat kantaa 

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset kiittää Suomen Partiolaisia ja strategiatyöryhmää ehdotuksesta seuraavaksi kuusivuotisstrategiaksi. Esitettävä strategia on selkeä, helposti ymmärrettävä ja yhtenäinen kokonaisuus.  Pidämme erityisen tärkeänä, että A-jäseniä on osallistettu strategiakeskusteluun: prosessi on ollut kokonaisuudessaan avoin, minkä lisäksi viestintä on ollut tavoittavaa ja toiminut hyvin. Meille on syntynyt prosessia seuratessamme kuva, että jäsenkokoukselle esitettävä strategia nivoo yhteen kuukausien tärkeän työn sanoittaen tahtomme... Lue lisää