Kiitosta vapaaehtoisille

Jokainen vapaaehtoistoimija ansaitsisi kiitoksen. Tuhannet vapaaehtoiset mahdollistavat toiminnan niin partiossa, muissa nuorisojärjestöissä, urheiluseuroissa, seurakunnissa, koulun vanhempainyhdistyksissä kuin monissa muissakin paikoissa. Partiossa on monia tapoja kiittää, muu muassa vuosittain valittavat vuoden toimiva pääkaupunkiseutulainen partiojohtaja ja vuoden uusi aikuinen -tunnustukset.  Vuoden toimivaksi...
Lue lisää

Ilman partiolaisten adventtikalenteria ei tule joulua

Nuoret kävivät luovuttamassa partiolaisten adventtikalenterit Helsingin pormestarille sekä Vantaan ja Espoon kaupunginjohtajille. Samalla partiolaisnuoret kertoivat partion kuulumisia sekä toivat esille huolen tilapuutteista, joista useat paikallisyhdistykset eri puolilla pääkaupunkiseutua kärsivät.  Adventtikalenterit olivat mieluisa tuliainen kaikille. ”Ilman partiolaisten adventtikalenteria ei tule joulua”,...
Lue lisää

Ainutlaatuisia vapaaehtoisena toimimisen paikkoja

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset teki vuoden 2021 ai­kana useita yhteistöitä YouTubeen erilaisten vaikut­tajien kanssa. Yhteistöiden tarkoituksena on tuoda partion monipuolisuutta ilmi uusille kohderyhmille ja kasvattaa partiolaisten harrastusylpeyttä. ”Vaikuttajamarkkinoinnin parissa olen päässyt toimimaan pes­tissä, jossa voin yhdistää omat kiinnostuksenkohteeni ja partion markkinoinnin kehittämisen....
Lue lisää

Supersemmassa opittiin, rentouduttiin ja kohdattiin

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten seminaa­riviikonloppu Supersemma järjestettiin 24.–26.9.2021 Kiljavan leirikeskuksessa. Ta­pahtumaan kokoontui viikonlopun aikana par­haimmillaan 170 lippukuntien vapaaehtoista ja piirin luottamushenkilöä, niin kouluttautumaan kuin rentou­tumaan yhdessä. Supersemma koostuu erilaisista työpajoista ja puheenvuoroista, sekä toimikunnille ja alueille varatus­ta omasta ajasta. Vuonna 2021 kuultiin...
Lue lisää

Kohti kestävämpää partiotoimintaa pääkaupunkiseudulla

Vahva suhde luontoon on aina ollut iso osa partiotoimintaa. Näin ollen ison roolin ottaminen myös ilmastomuutoksen torju­misessa on meille luontevaa. Kestävämpi partiotoiminta vaatii onnistuakseen jo­kaiselta yksittäiseltä partiolaiselta pieniä tekoja, ja näitä tukemaan tarvitaan isompia koko partio-organisaation läpi kulkevia toimenpiteitä. Me...
Lue lisää

Partiolaisten lukuhaaste

Partiolaisten lukuhaaste lanseerattiin alkuvuodesta 2021. Haas­teen tavoitteena oli houkutella partiolaiset lukemaan enemmän, ja samalla tarjota etäaikaan sopivaa partiotekemistä. Lukuhaasteen tekijät olivat koonneet kaikenikäisille partio­laisille kirjavinkkejä. Vinkit noudattelivat eri teemoja, kuten ”Kirjassa on ystävyyttä yli rajojen”, ”Kirjassa metsällä on tärkeä rooli”...
Lue lisää

Partio kiinnostaa lapsia, nuoria ja aikuisia

Korona väritti vahvasti vuotta 2021, ja myös partiossa toimintaan jouduttiin tekemään paljon muutoksia. Toimintaa järjestettiin ulkona, etänä ja joitakin tapahtumia jou­duttiin myös perumaan. Kaikesta huoli­matta harrastuksen vetovoima on edelleen kova! Lippukuntia tuettiin jo keväällä valmistautumaan syksyyn ja pitämään huolta johtajistosta....
Lue lisää

Partio tutuksi partiokerhossa

Valtakunnallista harrastamisen Suomen mallia on useissa kunnissa pilotoitu erilaisilla koulupäivän yhteydessä järjestettävillä kerhoilla. Tavoitteena on, että jokaisella koululaisella olisi mahdolli­suus vähintään yhteen maksuttomaan harras­tukseen. Suomen Partiolaiset on vastannut tähän laatimalla partiokerhoille valmiin toteutuspaketin. Partiokerhoon voivat osallistua helposti myös ne, joille...
Lue lisää

Partiotaitokisat ovat parasta johtajahuoltoa – myös korona-aikana

”Partiossa projekteja ja tapahtumia tulee ja menee – mutta Käännekohta vain tulee”, totesi Käännekohta 2020 SM-kisojen tehtäväpäällikkö osuvasti. Silloin elettiin kevättä 2021 ja kisaviikonlopun olisi pitänyt olla jo kaukana takana. Kuten tälle ajalle on tyypillistä, vuoden 2020 syksyn suomenmestaruudet Kiljavalla...
Lue lisää

Partiotaitoja pienestä pitäen

Perhepartiosta tuli partion virallinen toimintamuoto vuonna 2018. Vuonna 2021 pääkaupunkiseudun perhepartiotoiminnassa oli mukana jo yli 200 perhettä Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta. Perhepartio on alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen suunnattua partiotoimintaa. Pääasiallisesti perhepartio-ohjelma on suunniteltu 3–6-vuotiaille lapsille, mutta myös sitä...
Lue lisää