Miten erilaiset partiolaiset pitävät yllä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten toimintaa? Kerttu Tamminen ja Matilda Tiira kertovat, mitä he tekevät piiripesteissään.

Kerttu Tamminen, sometoimikunnan puheenjohtaja

Kerttu

Mihin kanaviin sometoimikunta tuottaa sisältöä?

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten käytössä olevia somekanavia ovat Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube, Twitter sekä LinkedIn. Lisäksi Suomen Partiolaisilla on käytössä TikTok, johon myös PäPan sisällöntuotantotoi- mikunnan jäsenet ovat tuottaneet sisältöä.

Miten sosiaalisen median sisällöt valitaan?

Valitsemme sisällöt pitkälti sen mukaan, mitä tapahtuu. Pyrimme esimerkiksi käymään mahdollisimman monessa piirin tapahtumassa. Meillä on aika vapaat kädet, joten yritämme tehdä omannäköistä sisältöä. Lisäksi teemme toiveiden mukaan somea. Pyyntöjä tulee paljon toimikunnilta, piiritoimistolta ja muilta tahoilta. Meitä on pyydetty esimerkiksi kertomaan partion uudesta peruskirjasta sosiaalisessa mediassa.

Miten eri somekanavilla viestitään?

Kanavien välillä voi olla sisällöllisiä eroja,
jotka pohjautuvat esimerkiksi käyttäjien ikään tai kohdeyleisöön. Kaikilla somekanavilla viestitään partion arvojen ja sääntöjen mukaan. Yhdessäkään somekanavassa ei unohdeta sitä. Oli kyseessä TikTok tai Twitter, olemme ennen kaikkea partiolaisia.

Miten iso ryhmä on tekemässä somea?

Somea on tekemässä noin kymmenkunta ihmistä, mutta koko vähän vaihtelee. Meillä on ihanan pitkäaikaisia tyyppejä: suurin osa teki- jöistä on ollut tiimissä 4–5 vuotta. Mutta aina mahtuu lisää ja mielellään otetaan kaikki uudet innokkaat vastaan. Sometiimi on siitä hyvä, että se ei vaadi paljon taitoja ennakkoon. Kunhan osaa käyttää kännykkää ja vähän kameraa, pärjää jo pitkälle.

Mikä on ollut hauskin asia, josta olet päässyt tekemään somea?

Musta ehdottomasti hauskin asia, josta olen päässyt tekemään somesisältöä, on partiotai- tokilpailut. Rakastan niiden tunnelmaa. Lisäksi siellä on yleensä paikalla piirin kuvaajia ja muutenkin paljon ihmisiä. Kisoissa on ihana tunnelma ja pääsee katselemaan, millainen kisa tällä kertaa on. Erityisesti viime vuoden Törmä oli hauska päiväkisa.

Mikä on vaikeinta somen tekemisessä?

Somen tekemisessä ehdottomasti vaikeinta on se, että trendit muuttuvat tosi nopeasti. Välillä on aika vaikeaa olla aallonharjalla ja miettiä, miten tämä sopisi partioteemaisesti julkaista- vaksi. Pitää siis olla jatkuvasti hereillä, minkä vuoksi somen tekeminen on aika työlästä. On- neksi meillä on iso tiimi, joten ei tarvitse tehdä itse kaikkea. Lisäksi vähän tylsemmistä aiheista somettaessa on vaikeampi olla luova. Pitää osata miettiä, miten ne saisi vähän mielenkiin- toisemmiksi.

Mistä somettaisit, jos saisit itse valita minkä tahansa aiheen?

Jos saisin itse valita aiheen, niin pyytäisimme Suomen Partiolaisten puheenjohtajan tai PäPan piirijohtajan tekemään mydayn eli sisällön, jossa kerrotaan oman päivän sisällöstä. Se olisi niin siistiä. Tai mydayn tekeminen jonkun partiojulkkiksen kanssa. Olisi myös ihanaa mennä ulkomaille partioleirille somettamaan.

Matilda Tiira, partiojohtajatoimikunnan (tutummin pj-toimikunta eli pulut) jäsen

Matilda

Mitä toimikuntanne tekee?

Ensisijainen työmme on suunnitella ja järjestää partiojohtajan peruskursseja eli PJ-kursseja. Lisäksi järjestämme esimerkiksi PJOK-kursseja eli PJ-kurssilaisen johtamisharjoituksen ohjaa- jan kursseja, PJ-juhlaillallisen ja muita PJ-kursseihin liittyviä tapahtumia. Kehitämme myös PJ-kurssin koulutusmenetelmiä ja toteutustapoja. Pyrimme siihen, että mahdollisimman moni saisi partiojohtajan valtakirjan.

Millainen toimikunta teillä on?

Kokoustamme noin kerran kuussa, jolloin käymme läpi menneitä ja tulevia tapahtumia sekä muita ajankohtaisia asioita. Lisäksi meillä on pidempiä viikonloppukokouksia. Toimikuntaamme kuu- luu yhdeksän henkilöä: toimikunnan puheenjohtaja, varapuheen- johtaja ja seitsemän muuta jäsentä.

Mikä on parasta ja palkitsevinta?

Kurssit. Kaikki muu toiminta on vain kurssia tukevaa. Kurssit
ovat tärkeimpiä, ja kouluttaminen on kivaa. Myös materiaalien ja koulutusmenetelmien kehittäminen on palkitsevaa. Meillä on nyt projektina koulutuksiin liittyvän Moodle-alustan tekeminen, johon saisimme materiaalipankkia vastaavia tehtäviä. Virtuaalikoulutus- ten tekeminen on myös kivaa!

Mikä on Pulujen tehtävässä haastavinta?

Kaikki Puluissa on ihanaa! Mutta jos on aivan pakko keksiä jotain, niin vinkkinä niille, jotka ovat PJ-kurssin käyneet, mutta eivät
ole saaneet valtakirjaa: hoitakaa tehtävät loppuun! Joiltakin jää puuttumaan johtamistyön raportit, joita setvimme paljon. Lisäksi pitäisi saada lisää ihmisiä kursseille – ne on todella hyviä kursseja!

Mitä muuttaisit, jos saisit?

Kaikissa lippukunnissa tiedettäisiin PJ-kursseista ja niille oikeasti lähetettäisiin ihmisiä. Haluisin, että kaikissa lippukunnissa olisi positiivinen kuva kurssista ja tulisi tavaksi, että niille mennään.


TEKSTI: Eero Lilja

KUVAT: Haastateltavien arkisto