Vuoden pääkaupunkiseutulainen toimiva partiojohtaja ja uusi aikuinen julkistettiin Partioviikolla. Tänä vuonna tunnustusten saajiksi valittiin Aku Haapanen Ilvesveikoista ja Alex Arakivi Vuoren Valppaista.


Aku Haapanen, Ilvesveikot:
Vuoden toimiva pääkaupunkiseutulainen partiojohtaja

Partio on kulkenut Aku Haapasen matkassa siitä asti, kun hän aloitti sudenpentuna vuonna 2003. Nyt Akulla on useita pestejä niin lippukunnassa kuin piiritasollakin. Mielekkäin pesti tällä hetkellä on kahden sudenpentulauman akelana toimiminen.

Vuoden toimivan partiojohtajan valinnassa painotettiin tänä vuonna erityisesti alueellista yhteistyötä ja sen edistämistä. Akulle alueen toiminta on ollut mieluisaa samoajaikäisestä asti.

”Alueen lippukunnilla on paljon yhteistä, mutta myös eroja. Se on kiva yhdistelmä tuttua ja vierasta”, Aku pohtii.

Syksyllä 2021 Aku johti Keski-Helsingin alueen yhteisen kilpailun samoajille ja vaeltajille. Alueella oli jo aiemmin järjestetty säännöllisesti kilpailuja sudenpennuille ja seikkailijoille, ja nyt samaa mallia keksittiin hyödyntää myös vanhemmille ikäkausille.

Vuoden toimivan partiojohtajan tunnustuksen saatuaan Aku on miettinyt etenkin omaa rooliaan kilpailun järjestämisessä. Tapahtumaa oli tekemässä monta ihmistä, ja myös moni muu ansaitsee siitä kiitoksen.

Pohdinnassaan Aku on päätynyt siihen lopputulokseen, että hänen roolinsa kisanjohtajana oli ennen kaikkea muiden innostaminen.


Tunnustukset jaettiin Maailman 10. nopeimpien partiotaitokisojen yhteydessä Narinkkatorilla. Kuvassa vasemmalta oikealle Aku Haapanen, piirin varajohtaja Emma Vartiala ja piirinjohtaja Matti ”Masa” Mannonen.

Alex Arakivi, Vuoren Valppaat
Vuoden uusi aikuinen

Alex Arakivi palasi partioon noin vuosi sitten tauon jälkeen, koska halusi muutosta arkeen ja koki, että partio toisi hyvää vastapainoa toimistoelämälle.

”Partio on hyvä syy päästä ulos ja tehdä muutakin kuin istua kotona”, hän toteaa.

Ennen paluuta partiotaival on ollut katkonainen – Alex on ollut mukana lippukuntansa toiminnassa aina silloin, kun oma elämäntilanne on sen sallinut. Nyt takaisiin partioon liittyminen oli helppoa, koska kontaktit tuttuihin johtajiin olivat jo olemassa.

Tänä vuonna uuden aikuisen valinnassa arvostettiin etenkin tarpoja-, samoaja- tai vaeltajaikäkauden toiminnan tukemista tai edistämistä. Alex johtaa lippukunnassaan kahta tarpojavartiota ja toimii pestijohtajana lippukunnan hallituksessa.

Parasta partiossa on Alexin mukaan yhdessä tekeminen.

”Meillä on niin hyvä porukka, että toimintaan tulee aina ilolla mukaan”, Alex riemuitsee.

Erityisesti Alex haluaa kiittää johtajapariaan Ville Henrikssonia:

”Hän on ollut hyvä kaverini pidemmän aikaa ja partiolainen vielä kauemmin kuin minä itse. Hänen kauttaan pääsin toimintaan mukaan saman tien.”


TEKSTI: Liinu Yli-Hongisto
KUVA: Alex Inkiläinen