Vuosittain jaettavat Mannerheim-soljet ovat tarkoitettu aatteellisesti kunnostautuneille nuorille partiolaisille. Ne ovat laajalti tunnettu ja arvostettu kunnianosoitus. Millainen on merkkien historia ja kuka sellaisen voi saada?


  • Vuoden 2020 solkiehdotukset tulee lähettää 15.11. mennessä

  • II-luokan solki on tarkoitettu 17-19-vuotiaille, I-luokan solki enintään 23-vuotiaille.

  • Viime vuonna pääkaupunkiseudulle myönnettiin yhteensä 72 Mannerheim-solkea.

Vuonna 1920 ensimmäinen suomalainen kunniapartiolainen, vapaaherra, Suomen marsalkka ja presidentti C.G.E. Mannerheim perusti ja luovutti jaettavaksi Mannerheim-soljen. Hän tapasi virkamatkoillaan monia reippaita partiolaisia ja lupasi soljen jaettavaksi heille, jotka toteuttavat partion päämäärän ja ovat valmiita pitämään kiinni oikeasta. Hänen tarkoituksenaan oli ylläpitää partioharrastusta, joka pyrkii muun muassa velvollisuudentuntoisten ja ystävyyttä yli rajojen rakentavien nuorten kasvattamiseen.

Mannerheim-solki voidaan myöntää partiolaiselle, joka on sisäistänyt partioideologian ja elää sen mukaisesti. Se on siis aatemerkki eli sitä ei myönnetä pelkästään aktiivisen partiotoiminnan ansioiden perusteella.

Suomen Partiolaiset myöntää Mannerheim-solkia kerran vuodessa. Ehdotukset tulee lähettää 15.11. mennessä. Jako tapahtuu vuosittain Yrjönpäivänä 23.4. piirin perinteen mukaisesti. Pääkaupunkiseudun Partiolaisissa järjestetään yleensä erillinen jakotilaisuus, johon tervetulleita ovat myös soljen saajien läheiset.

Soljet herättävät monia ajatuksia

Mannerheim-solkia pidetään arvostettuina tunnustuksina ja isoina kunnianosoituksina.

”Manskun saaminen ei vaadi sen kummempia urotekoja. Mielestäni on tosi kiva, että voidaan kiittää ja osoittaa arvostusta sellaista hyvää perustekemistä ja arvojen omaksumista kohtaan”, kertoo Sara-Maria ”Sarkku” Rönkkö Leppäpirkoista.

Vaaran Vaeltajien Liina Huttunen nostaa esiin solkien historiallisuuden.

”On siistiä, että on jäänyt perinteitä ja osia historiasta, vaikka partio onkin nykyään erilainen juttu kuin ennen.”

Sekä Sarkku että Liina ovat molemmat saaneet toisen luokan Mannerheim-soljen vuonna 2019. Sarkulle soljen saaminen tuli täysin yllätyksenä:

”Minulla oli pitkään ollut omassa lippukunnassa vähän sellainen olo, ettei vaivannäköäni oikein arvosteta tai edes tajuta, miten suuri rooli partiolla on elämässäni.”

Hän on aina ajatellut, että solkia saavat vain ”superpartiolaiset”, jolloin soljen saaminen sai ajattelemaan hänen tehneen jotain hyvää, jonka muutkin ovat nähneet.

Myös Liinasta soljen saaminen tuntui hyvältä.

”Olin kuitenkin ollut aktiivisesti mukana johtajana ja moni kaveri oli jo saanut soljen”, hän kertoo ajatuksistaan.

Samalla häntä alkoi kuitenkin myös nolottamaan, koska hänen isänsä piti soljen myöntämistä tosi hienona juttuna, vaikkei se tuntunut Liinalle niin isolta asialta.

Kuka on sopiva saaja?

Solkia on kaksi erilaista: toisen luokan Mannerheim-solki 17-19-vuotiaille ja ensimmäisen luokan Mannerheim-solki enintään 23-vuotiaille. Soljen saaja osallistuu viikoittaiseen partiotoimintaan, mikä osoittaa sitoutumista ja innostusta partiotoimintaa kohtaan. Hän on myös sisäistänyt partion arvot osaksi omaa elämäänsä.

II luokan solki

II luokan solkea voidaan ehdottaa nuorelle partiolaiselle, joka on toiminnassaan sitoutunut partion arvoihin ja toiminut ansiokkaasti ja innostuksella partiotehtävissä. Saaja erottuu ikätovereistaan partioaatteen toteutumisessa hänen elämässään. Hän on lisäksi suorittanut tarpoja- tai samoajaikäkauden päätösmerkin ja osallistuu viikoittaiseen partiotoimintaan lippukunnassa, aluejärjestössä, piirissä ja/tai keskusjärjestössä.

II luokan solki on kokonaan hopeanvärinen.

Merkkiä haettaessa ehdotuksessa tulee kertoa, miten partion arvot näkyvät ehdotetun saajan partiotoiminnassa, elämässä ja kasvussa partiovuosien aikana. Lisäksi ehdotuksessa tulee olla partion ulkopuolisen tahon, kuten koulun, suositus.

Ehdotuksessa voi konkreettisesti kertoa esimerkiksi saajan johtajatehtävistä lippukunnassa ja mitä hän on näissä tehtävissä oppinut. Tekstissä tulee tuoda esiin saajan piirteitä, jotka tukevat partion arvoja, kuten innokkuus, nousujohteisuus, auttamishalukkuus tai esimerkillisyys. Samalla kannattaa kertoa myös partion ulkopuolisesta aktiivisuudesta, kuten tutortoiminnasta koulussa.

I luokan solki

I luokan solki on tarkoitettu toiminnassaan aatteellisesti kunnostautuneelle partiolaiselle. Ehdotetun saajan tulee olla suorittanut partiojohtajan peruskoulutus tai ikäkausijohtajan eli akelan, sampon tai luotsin koulutus. Tämä osoittaa saajan sitoutumista partiojohtajan tehtäviin ja maailmanlaajuiseen partioliikkeeseen. Hän osallistuu viikoittaiseen lippukuntatyöhön, vaikka asuisikin eri paikkakunnalla. Tällöin työtä voi tehdä myös paikallisessa lippukunnassa tai osittain etäyhteyksien avulla. Viikoittaiseksi partiotoiminnaksi luetaan myös toiminta aluejärjestossä, piirissä tai keskusjärjestössä.

I luokan soljessa varsijousi on kullattu.

Ehdotukseen kirjatuissa perusteluissa tulee kertoa, miten soljen saaja on aatteellisesti kasvanut ja kehittynyt partiojohtajana. I luokan soljen saaja ei vain sitoudu partion arvoihin, vaan pystyy myös soveltamaan partion aatepohjaa omassa toiminnassaan ja käyttäytymisessään niin partiossa kuin sen ulkopuolellakin.

Konkreettisesti hakemuksessa tulee kertoa saajan partiotoiminnasta, kuten missä tehtävissä hän on toiminut ja kuinka aktiivisesti. On tärkeää myös tuoda esimerkein esiin saajan aatteellinen kehittyminen viimeisen kolmen vuoden aikana. Onko hän esimerkiksi osallistunut suuriin projekteihin tai kehittänyt lippukunnan toimintaa? Myös ensimmäisen luokan soljen ehdotuksen esimerkeissä tulee kertoa miten tunnus, jokin ihanteista tai lupauksen osa on näkynyt toiminnassa eli esiin voi tuoda esimerkiksi vastuullisuutta, rehellisyyttä ja sinnikkyyttä.

Saajan tulee toteuttaa myös II luokan soljen vaatimukset. Hakemuksessa tuleekin perustella myös II luokan soljen vaatimusten täyttyminen, jos henkilölle ehdotetaan I luokan Mannerheim-solkea ilman aiempaa II luokan solkea. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kuvausta siitä, miten saaja erottuu ikätovereistaan sitoutumisessa partion arvoihin.Juttua varten on hyödynnetty Suomen Partiolaisten ansiomerkkiohjetta sekä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten hakuvinkkejä solkia varten.

Teksti: Milla Muhonen
Kuvat: Otto Hyytiälä