Pestikeskustelut voivat joskus tuntua puuduttavilta ja tylsän byrokraattisilta. Pestikeskustelusta voi kuitenkin tehdä myös hauskan ja innostavan. Heppu haastatteli kahta partiolaista erilaisista pestikeskustelukokemuksista.


Pestikeskusteluja jäällä ja uimahallissa

Tiina ”Tinde” Varhee Helsingin Metsänkävijöistä vastasi vuoden 2019 Johtajatulien seminaariohjelmasta. Hän pestasi silloin tiimiään epätavallisin keinoin.

”Tavallinen pestikeskusteluni on yleensä esimerkiksi kahvilassa, mutta tätä tiimiä pestasin myös vesijuosten ja luistellen”, Tinde kertoo.


Hänen mielestään liikunnallisissa tavoissa pitää pestikeskustelu oli etuja tavalliseen pestikeskusteluun verrattuna: ”Omasta mielestäni ajatus juoksee paremmin liikkuessa kuin paikallaan istuessa. Hektisessä projektipestissä läppärin ääressä tulee istuttua ihan tarpeeksi, ja liikunta oli mukavaa vaihtelua ja tehokasta ajankäyttöä. Hiljaisia hetkiä oli myös vähemmän kuin tavallisessa pestikeskustelussa.”

Toisaalta erilaisiin tapoihin pitää pestikeskustelu voi liittyä myös haasteita.


”Huonona puolena vesijuoksussa oli ehkä se, että muistiinpanoja ei voinut tehdä uima-altaassa kovin helposti. Yhdessä sovitut jutut piti siis kirjata ylös myöhemmin.”

Tinde haluaa jatkossakin pitää pestikeskusteluja erilaisilla tavoilla ja kannustaa myös muita siihen: ”Aina ei tarvitse möllöttää kahvilassa tai Partioasemalla. Jos on mahdollisuus ulkoilla tai liikkua, se kannattaa hyödyntää.”

Rento ja tehokas pestikeskustelu pestipelikorteilla

Viikin Vesikkojen Evis Eteläniemen pesti Pääkaupunkiseudun Partiolaisten koulutusryhmässä päättyi viime vuoden lopussa. Päätöspestikeskustelu käytiin pestipelikorttien avulla. Eviksen mielestä korttien käyttäminen keskustelun tukena tuntui luontevalta.


”Jos pestaaja on hyvä ystävä tai pesti on kestänyt pitkään, päätöspestikeskustelut jäävät herkästi pitämättä. Korttien kanssa keskustelun sai helposti mukavaksi ja luonnolliseksi”, kommentoi Evis.

Eviksen mielestä pestipelikortit tukivat keskustelua, mutta pitivät sen tarpeeksi vapaamuotoisena: ”Kortit olivat tässä päätöspestikeskustelussa todella hyvät siksi, että saimme hoidettua keskustelun ripeästi ja onnistuimme pysymään aiheessa. Silti keskustelu tuntui enemmän ystävysten juttutuokiolta kuin miltään viralliselta keskustelulta.”

”Korttien kanssa keskustelun sai helposti mukavaksi ja luonnolliseksi.”

Korttien avulla käyty pestikeskustelu oli rento ja vapaamuotoinen. Keskustelun aikana pestaaja kirjaili itselleen muistiinpanoja ja teki niistä jälkikäteen yhteenvedon.

”Parin korttien avulla käydyn pestikeskustelun jälkeen olen kyllä vakuuttunut pestipelikorttien kätevyydestä. Ne toimivat paitsi pelikortteina, myös hyvänä pohjana keskustelulle”, Evis kehuu.


Pestipelikortit

Pestipelikortit ovat Pääkaupunkiseudun Partiolaisten pelikortit, jotka on luotu tukemaan pestaajia. Korteista löytyy pestikeskustelussa olennaisia kysymyksiä, joita voi käyttää apuna keskustelussa. Lippukunta voi pyytää pelikortteja PäPan toimistolta.


TEKSTI: Anna Colussi

KUVAT: Mari Lehtisalo ja Hanna Kimmonen