Partion valtakunnallisena tavoitteena on saada mukaan toimintaan enemmän maahanmuuttajataustaisia lapsia, nuoria ja aikuisia. Pääkaupunkiseudulla kielten ja kulttuurien sekoittuminen on jo monessa lippukunnassa arkipäivää.


Kaukakuutit, Kauklahti

”Lippukunnan toimintaan on tullut mukaan ei-suomenkielisiä ja eri taustoista tulevia ihmisiä, kun alueesta on tullut monikulttuurisempi. Kannustamme perheiden aikuisia auttamaan ja näin olemme saaneet myös aikuisia mukaan toimintaan”, kertoo Katariina Luukkanen.

Viikkotoiminnassa puhutaan suomea, koska ainakin toistaiseksi kaikki lapset ovat osanneet sitä hyvin. Perheiden kanssa viestit kulkevat sekä suomeksi että englanniksi. Kotikielestä riippumatta alueella asuvat perheet löytävät partioon, vaikka Kauka-Kuutit eivät ole viime vuosina markkinoineet toimintaansa.


Helsingfors KFUK/M Scouter, Kannelmäki

”Lippukunnan toimintakieli on ruotsi, ja lapset puhuvat enimmäkseen ruotsia. Kielen oppiminen on ollut useammalle ei-ruotsinkieliselle johtajalle yksi syy liittyä mukaan lippukunnan toimintaan. He pärjäävät nyt hyvin ruotsiksi ja ovat tärkeä ja luonnollinen osa lippukuntaamme”, iloitsee lippukunnanjohtaja Malou Somppi.

Hän jatkaa: ”Suurin osa johtajistosta puhuu ruotsin lisäksi myös suomea ja englantia. Kielimuurin kohdatessa voimme auttaa toinen toisiamme ja oppia toisiltamme muiden johtajien avulla.”


Aviapartio, Vantaa Aviapolis

Aviapartion toiminnassa mukana olevista lapsista moni käy Vantaan kansainvälistä koulua. Lasten lisäksi myös useampi johtaja on kaksikielinen tai puhuu kotikielenään jotain muuta kieltä kuin suomea. Viikkotoiminnassa puhutaan ensisijaisesti suomea, mutta tarvittaessa kieli vaihtuu englanniksi. Monet vanhemmat ovat olleet iloisia siitä, että lapsilla on mahdollisuus oppia partiossa suomea.

Martta (11 v.) ja Paavo (9 v.) Kantolan mielestä kaksikielisessä toiminnassa parasta on se, että kaikilla on tervetullut olo, kun jokaiselle löytyy yhteinen kieli eikä kukaan jää ryhmän ulkopuolelle.


TEKSTI: Anna Colussi, Johanna ”Jonska” Junkkari

KUVAT: Jan Lindström