Perhepartiosta tuli partion virallinen toimintamuoto vuonna 2018. Nykyään pääkaupunkiseudun perhepartiotoiminnassa on mukana noin 200 perhettä Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta.


Mikä perhepartio?

Perhepartio on alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen suunnattua partiotoimintaa. Pääasiallisesti perhepartio-ohjelma on suunniteltu 3–6-vuotiaille lapsille, mutta myös sitä nuoremmat sisarukset voivat harrastaa yhdessä muun perheen kanssa. Jokaisella toimintaan osallistuvalla alle kouluikäisellä lapsella on mukanaan vähintään yksi aikuinen. Perhepartio onkin koko perheen yhteinen harrastus.

Suomen Partiolaisten mukaan perhepartion tarkoituksia ovat paitsi mukavan yhteisen harrastuksen mahdollistami- nen vanhemmille ja lapsille, myös partioon tutustuttaminen. Lisäksi perhepartion on tarkoitus houkutella mukaan myös aikuisia: SP:n mukaan perhepartio tuo lippukuntaan uusia aikuisia ja tarjoaa esimerkiksi entisille partiolaisille mahdollisuuden palata mukaan toimintaan.

Perhepartioon osallistuukin kaikenlaisia perheitä: osa perhepartion aloittavista aikuisista on pitkän linjan partiokonkareita, kun taas jotkut löytävät partioon nimenomaan perhepartion kautta.

Mitä siellä oikein tehdään?

Perhepartio-ohjelma koostuu kuudesta aktiviteettikokonaisuudesta: arjen taidot, retkeilytaidot, kädentaidot, ulkoilu- taidot, luontotaidot ja osana lippukuntaa. Ohjelman järjestelyvastuu riippuu järjestävän lippukunnan tavoista ja ryhmän sopimuksesta. Vetovastuu voi esimerkiksi olla vuorostaan jokaisella osallistuvalla aikuisella.

Kuten ikäkausillakin, perhepartio-ohjelman aktiviteetit pohjautuvat partion arvopohjaan. Aktiviteetteja voi kuitenkin tehdä useamman kerran yhden partiovuoden aikana. Aktiviteettilistaus ja toteutusvinkkejä on koottu partio-ohjelma.fi-sivustolle.

Mitä perhepartio tarjoaa aikuiselle?

Annika Stubbe (St. Simons Sjöfararna ja PäPan suora jäsen) kuvailee perhepartiotoiminnan tuovan tasapainoa paperipartiolle. Lippukunnassaan hän toimii pestijohtajana ja Suomen Partiolaisissa vastuullisuusryhmän puheenjohtajana.

”Perhepartiossa yhdistyy yhdessä tekeminen, uuden oppiminen ja sekä lasten että aikuisten tutustuttaminen par- tiotoimintaan. Perhepartio antaa mahdollisuuden tehdä konkreettista viikkotoimintaan verrattavissa olevaa käytän- nön tekemistä, vaikka perheessä on ’ei-kohderyhmäikäinen lapsi’.”

Annika ohjaa lippukuntansa perhepartiotoimintaa ja on mukana jokaisella tapaamiskerralla. Ryhmä tapaa kolmen viikon välein. Kokouksissa on ollut erilaista ohjelmaa, kuten jäillä liikkumisen harjoittelua, nuotion sytyttämistä ja askartelua.

Myös Annikan tytär viihtyy perhepartiossa.
”Ingrid ei lähes koskaan haluaisi lähteä partiosta pois.”

  • ”Perhepartiossa yhdistyy yhdessä tekeminen, uuden oppiminen ja sekä lasten että aikuisten tutustuttaminen partiotoimintaan.”

  • Perhepartio antaa mahdollisuuden tehdä konkreettista viikkotoimintaan verrattavissa olevaa käytännön tekemistä, vaikka perheessä on ’ei-kohderyhmäikäinen lapsi’.” – Annika Stubbe

Miten perhepartiota saa omaan lippukuntaan?

Tukea perhepartiotoiminnan aloittamiseen saa piiristä. Tarjolla on esimerkiksi perhepartio-ohjaajan koulutus ja ver- taistukihenkisiä perhepartiopajoja, minkä lisäksi suunnitteilla on toimintasuunnitelmatyöpaja. Facebookista löytyy myös Suomen Partiolaisten Perhepartioryhmä, josta saa tukea ja vinkkejä.

PäPan perhepartioluottikset Ulla Kuusniemi ja Terhi Havimo kannustavat lähtemään liikkeelle matalalla kynnyksellä.

”PäPan PePan [perhepartion] toteemilause on ’Rentoa menoa ruuhkavuosiin’, joka tarkoittaa sitä, että perhepartiotoiminnan pitäisi tuottaa iloa ihan kaikille eikä stressiä kenellekään.”

Kaksikko kiteyttää perhepartion erityisen lisäarvon olevan sen tarjoamassa moninaisuudessa. Perhepartion avulla voidaan myös kasvattaa lippukunnan jäsenmäärää ja saada uusia aikuisjäseniä. Ullan ja Terhin mukaan moni perhepartiossa aloittanut aikuinen on jatkanut laumanjohtajana tai muissa lippukunnan pesteissä.

”Perhepartio todella kuuluu kaikille, sillä toimintamalli tukee kaikenlaisten lasten ja aikuisten osallistumista”, Ulla ja Terhi tähdentävät.


Perhepartiotoiminta lukuina

2018vuosi, jona perhepartio hyväksyttiin partion viralliseksi toimintamuodoksi

15 – perhepartiotoimintaa järjestävien päpalaisten lippukuntien määrä SP:n lippukuntahaun mukaan

Noin 200 – perhepartiossa mukana olevien perheiden määrä PäPassa

28 – perhepartioaktiviteettien määrä partio-ohjelma.fi-sivustolla

6 – eri väristen perhepartio-merkkien määrä Scandinavian Outdoor Storen valikoimissa


TEKSTI – Hanna ”Beagle” Hämäläinen, Liinu Yli-Hongisto

KUVAT – Eeva Helle

Jutun kuvitus on vuodelta 2019. Jutun kirjoittamisen aikaan perhepartiotoiminta on ollut tauolla koronavirusrajoitusten vuoksi.