Tämän lehden tekemiseen tarvittiin neljä kuukautta, lukuisia vapaaehtoisia tekijöitä ja yksi Piirrä ja arvaa -peli. Päätoimittajan päiväkirjasta selviää, miten kädessäsi oleva lehti syntyi.


22.10.2020

Lehti saa alkunsa työvaliokunnan valmistelevassa kokouksessa. Etäkokouksessa suunnitellaan lehden runkoa muun muassa lukijapalautteen ja toimituksen sähköpostiin lähetettyjen vinkkien pohjalta. Pitkästä kokouksesta selvitään pannukakkujen, kissojen ja huumorin voimin.

3.11.2020

Lehden suunnittelua jatketaan koko toimituksen voimin toimituskokouksessa. Etäkokous aloitetaan epävirallisilla etkoilla, joilla pelataan Piirrä ja arvaa -peliä verkossa. Varsinainen kokous alkaa koulutuksellisella osuudella, jonka jälkeen juttuideat esitellään toimitukselle. Ideoita kehitellään yhdessä eteenpäin, ja lopulta kirjoitusvastuut jaetaan tekijöille.

30.11.2020

Toimittajat ovat tehneet suunnitelmat juttujen kuvituksista. Valokuvia tilataan PäPan kuvaustoimikunnalta ja piirroksia Hepun omalta kuvittajalta. Osa kuvista hankitaan suoraan haastateltavilta tai valikoidaan piirin ja partion kuvapankeista.

13.12.2020

Suurin osa ensimmäisistä juttuluonnoksista on kilahtanut päätoimittajien sähköpostiin luettaviksi. Osa teksteistä on tässä vaiheessa pelkkiä ranskalaisia viivoja, osa alkaa näyttää jo kokonaisilta lehtijutuilta. Päätoimittajat antavat palautetta muun muassa jutun rakenteesta ja sisällöstä. Tärkeää on tarkistaa myös, että juttu noudattaa lehden journalistista linjaa. Koska Heppu on Julkisen sanan neuvoston jäsen, kaikkien jutuissa esitettyjen tietojen tulee olla totuudenmukaisia, eivätkä mielipiteet saa sekoittua faktoihin.

10.1.2021

Virkistävän joululoman jälkeen palataan lehden teon pariin. Toimittajat ovat työstäneet juttuja eteenpäin edellisen palautekierroksen perusteella, ja päätoimittajat pääsevät kommentoimaan työn tulosta. Tällä kertaa kiinnitetään jo enemmän huomiota yksityiskohtiin: Ovatko lauserakenteet selkeitä? Pitääkö haastateltavien repliikkien puhekielisyyttä vähentää? Olisiko otsikon muotoilua syytä harkita uudelleen?

18.1.2021

Viimeisetkin jutut ovat valmiita. Kolmen viikon mittainen taitto- ja oikoluku-urakka voi alkaa. Teksteistä siivotaan pois viimeisetkin kirjoitusvirheet, minkä jälkeen taittaja pääsee töihin. Kuvat ja tekstit asettuvat paikoilleen; lehti alkaa näyttää jo lehdeltä.

9.2.2021

Taitettu lehti lähetetään painoon PunaMusta Oy:lle. Valmis Heppu on hiilineutraali painotuote. Se tarkoittaa, että painotalo pyrkii minimoimaan lehden painamisesta syntyvät päästöt ja kompensoi loput päästöistä tukemalla ilmastomuutosta hillitseviä hankkeita. Tätä lehteä painetaan noin 10 500 kappaletta.

17.2.2021

Heppu kolahtaa pääkaupunkiseutulaisten partiolaisten postilaatikkoihin. Lisäksi jokainen juttu julkaistaan sähköisenä Heppumediassa ja koko lehti näköisversiona Issuussa. Ilmestymisen aikoihin toimitus työstää jo kovaa vauhtia seuraavaa lehteä.


Näin voit vaikuttaa lehden sisältöihin

  • Anna lukijapalautetta lehdestä ilmoitussivulta löytyvän linkin kautta
  • Jos sinulla on juttuvinkki, lähetä se osoitteeseen heppumedia@partio.fi
  • Mikäli löydät jutusta virheen, lähetä toimitukselle oikaisupyyntö. Jos epäilet, että lehti on rikkonut Journalistin ohjeita, voit tehdä siitä kantelun Julkisen sanan neuvostoon

Ketkä tekivät Hepun 1/2021? Videolla kolme lehden tekijää esittäytyy:


TEKSTI: Liinu Yli-Hongisto
KUVAT: Emma Lahtinen
VIDEO: Elli-Anna Suntioinen, Aino Hokkanen, Iiris Tattari