Vuonna 2020 yli 100 000 lasta Suomessa eli pienituloisessa perheessä. Pienituloisessa perheessä suuri osa rahoista kuluu välttämättömiin menoihin, eikä vapaa-aikaan ole varaa laittaa ainakaan paljoa rahaa. Taloudellista tukea voi kuitenkin saada omalta lippukunnalta, piiriltä ja SP:ltä, jotta harrastus ei loppuisi taloudellisiin haasteisiin.


Ohjattu harrastustoiminta voi olla hyvinkin kallista, eikä pienituloisilla ole aina sellaiseen varaa. Myös partion harrastaminen voi tulla hyvin kalliiksi, kun pitäisi kustantaa retkeilyvälineitä ja leirimaksuja.

Suomen Partiolaisten merkittävin keino madaltaa partion taloudellista osallistumiskykyä ja tukea pienituloisia on jäsenmaksuvapautusten myöntäminen. Rahaa jäsenmaksuvapautuksia varten kerätään Partion ystävät -nimiseen rahastoon. Partion ystävät -konsepti kehitettiin vuonna 2017 yksityislahjoituksia varten, ja vuonna 2019 se muotoutui nykyiseen toimintamalliinsa. Partion ystävät luotiin osana Suomen Partiolaisten strategiaa, jonka yksi osa-alue on taloudellinen saavutettavuus.

Suomen Partiolaisten varainhankinnan asiantuntija Iina Leppäaho kertoo, että Partion ystävät -rahaston tarkoituksena oli luoda kaikille Suomen partiolaisille yhteinen malli, jonka perusteella taloudellista tukea myönnettäisiin tasapuolisesti samoilla kriteereillä.


”Tavoitteena oli luoda selkeä ja läpinäkyvä tapa, jolla rahallista tukea annetaan. Hakemukset käsitellään Suomen Partiolaisten toimistolla. Piirit tai lippukunnat eivät saa silloin tietoa siitä, kuka on hakenut jäsenmaksuvapautusta, mikä voi olla helpottavaa jäsenmaksuvapautusta hakevalle.”

Jäsenmaksuvapautuksia myönnetään yli tuhannelle partiolaiselle vuodessa. Määrä on kasvanut joka vuosi, ja tänä vuonna vapautuksia on myönnetty jo 1 200. Hakemusten määrä on kasvanut osittain partion jäsenmäärän ja samalla taloudellisen tuen tarpeen kasvamisen vuoksi, mutta osittain myös siksi, että tietoisuutta maksuvapautuksesta on pyritty lisäämään.

”Tavoitteenamme on, että kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus harrastaa partiota. Partion jäsenmäärä on kasvussa ja on myös partion strategian tavoite, että partiolaisten määrä kasvaa. Se tarkoittaa, että yhä useammalle pitää mahdollistaa harrastaminen taloudellisesti”, Leppäaho kommentoi.

Tuki ja yhteistyö hyödyttävät kaikkia partiolaisia

Partion ystävät saa rahoitusta sekä yksityisiltä lahjoittajilta että yrityksiltä, yhdistyksiltä ja säätiöiltä. Alun perin rahasto on perustettu yksityisiä lahjoittajia varten, mutta yrityslahjoituksiakin kerätään.

”Partion ystävät on yritykselle vain yksi mahdollinen tapa tukea partiotoimintaa. Toiminnan tukeminen voi tarkoittaa laajempaa yhteistyökumppanuutta, jossa tuetaan esimerkiksi partiotapahtumia”, Leppäaho selittää.


Yritysten tapahtumille antamalla tuella voidaan esimerkiksi pitää tapahtumamaksut kaikille osallistujille edullisina tai mahdollistaa leirimaksun keventäminen stipendien avulla. Esimerkiksi Finnjamboree Kajon stipendirahastoa varten kerättiin lahjoituksia 290 000 euron verran, minkä avulla stipendejä myönnettiin yli 1 300 osallistujalle.

Finnjamboree Kajon stipendirahastoa varten kerättiin lahjoituksia 290 000 euron verran, minkä avulla stipendejä myönnettiin yli 1 300 osallistujalle.

Leiristipendejä myönnetään myös Pääkaupunkiseudun Partiolaisten kautta. PäPalla on oma rahasto, josta voi hakea stipendejä esimerkiksi leirejä ja koulutuksia varten. Viimeksi stipendejä on haettu PäPan kautta ensi vuoden Etelä-Korean Jamboreelle.

Partion ystävät kerää lahjoituksia vain jäsenmaksuvapautuksia ja leiristipendejä varten, mutta yritykset voivat tukea partiota myös muilla tavoilla. Niiden avulla voidaan esimerkiksi järjestää tapahtumiin jotain ohjelmaa, jota ei olisi muuten mahdollista toteuttaa.

Partion ystävät on vain yksi mahdollinen tapa tukea partiotoimintaa.

Tavoitteena on, että partio olisi taloudellisesti saavutettavaa kaikille. Jäsenmaksuvapautuksia on haettu joka vuosi aiempaa enemmän, ja partion jäsenmäärä kasvaa. Riittääkö tukea siis kaikille sitä tarvitseville?

”Maksuvapautuksia myönnetään paljon, ja jos kriteerit täyttyvät, vapautuksen saa. Mutta toki vapautusten tarve on ollut kasvussa, mikä tarkoittaa, että rahallista tukea joudutaan koko ajan kasvattamaan”, Leppäaho sanoo.


Kolme vinkkiä lippukunnille: näin taloudellista osallistumiskynnystä voi madaltaa

  1. Vapautus jäsen- tai retkimaksuista
    Maksuvapautusmahdollisuuden voi järjestää yksittäiselle tapahtumalle, kuten lippukunnan kesäleirille. Maksut voi myös sitoa yhteiseksi kausimaksuksi, jolloin maksuvapautusta tarvitsee hakea vain kerran vuodessa.
  1. Vanhoista löytötavaroista varustelainaamo
    Koloille tuppaa usein kertymään vanhoja löytötavaroita, joita kukaan ei ikinä tunnista omikseen. Niistä voi perustaa varustelainaamon, josta voi lainata retkelle vaikka makuualustaa tai puukkoa. Näin uusien partiolaisten ei tarvitse heti käyttää satoja euroja retkivarusteisiin tai lähteä penkomaan kirppiksiä.
  1. Partioasusteet kiertoon
    Joka vuosi puurojuhlassa näkee seikkailijoita, joiden partiopaita on ainakin kolme kokoa liian iso, ja pillinaruja tuntuu olevan vain pj-valtakirjan saaneilla. Siksi lippukunnan oma partiokirppis voi helpottaa partioasusteiden hankkimisessa! Pillinaruja ja oikeankokoisia paitoja voidaan vaihtaa muiden kanssa, jolloin ei tarvitse ostaa kaupasta joka kerta uutta.

TEKSTI: Anna Colussi

KUVAT: Alex Inkiläinen, Hanna Hämäläinen