Helppo tulla -tunnus on luotu auttamaan tapahtumien ja kurssien järjestäjiä tunnistamaan ja huomioimaan erilaisia seikkoja, jotka saattavat hankaloittaa tai estää tasavertaisen osallistumisen.  

Helppo tulla tunnus lanseerattiin piirin Talvisemmassa tammikuussa 2019 ja muun muassa ensi kesän piirin samoajaleiri IHQU on käyttänyt tunnusta leirin suunnittelussa. “Tunnuksen käytöstä on ollut tosi paljon apua leirin suunnittelussa, kun haluamme varmistaa sen, että kaikilla on mahdollisuus osallistua leirille ja nauttia siitä”, kertoo IHQUn toinen esteettömyysmestari Sarkku Rönkkö. 

“Kävimme läpi jokaisen tunnuksen osa-alueista ja pohdimme, miten voimme ottaa kaikki tarpeet huomioon leiriolosuhteissa. Tunnuksen verkkosivuilla on listattu selkeästi kaikki, mitä pitää muistaa eikä ole ollut pelkoa siitä, että unohtaisi jotain”, Sarkku kuvailee tunnuksen käyttöä leiriprojektissa. 

Helppo tulla tunnus on ensimmäinen laatuaan partiossa Suomessa ja se sisältää tällä hetkellä neljä osa-aluetta: aistit, liikkuminen, yhdenvertaisuus ja lääkkeet. Tunnusta kehitetään edelleen ja osa-alueita on tulossa enemmän tulevaisuudessa. 

Tunnus auttaa tekemään parhaansa 

IHQUlla on huomioitu kaikki Helppo tulla tunnuksen osa-alueet. Tunnuksen käyttö ei kuitenkaan vaadi kaikkien osa-alueiden huomioimista. Tunnuksesta voi valita käyttöön kaikki, tai vain ne osa-alueet, jotka ovat olennaisia tapahtuman järjestämisen tai siihen osallistumisen kannalta. Piirin tapahtumissa, joissa tunnus on käytössä, kerrotaan, mitkä osa-alueet tapahtumassa on huomioitu tai on valmius huomioida. 

“Itse en ole aiemmin tajunnut, mitä kaikkea pitääkään ottaa huomioon. Sellainen pieneltä tuntuva asia, kuten saippuoiden hajusteettomuus voi olla jollekin iso juttu. Haastavimmaksi olen kokenut liikkumisosuuden, koska leirialueen maasto on vaihtelevaa,” kuvailee Sarkku oivalluksiaan esteettömyydestä. 

“Olemme miettineet paljon sitä, miten pyörätuolissa liikkuvalle taataan mahdollisimman hyvät mahdollisuudet liikkua leirialueella. Tämä on vaatinut leirialueella vierailemista ja koen, että tunnuksen avulla olemme voineet tehdä parhaamme asian suhteen”, hän jatkaa. 

Haasteiden kanssa auttaa tarvittaessa piirin moninaisuusryhmä, joka antaa mielellään neuvoja ja vinkkejä käytännön ratkaisujen löytämiseen.  

Moninaisuusryhmä muistuttaa myös, että vaikka tapahtumalla ei ole Helppo tulla -tunnusta, kannattaa olla yhteydessä tapahtumanjohtajaan ja keskustella yhdessä mahdollisista osallistumisen esteistä ja niiden purkamisesta. 

Esteettömyys on hyödyksi kaikille 

Kukaan ei oleta, että polkujuoksutapahtuma tai kalliokiipeilykurssi olisivat täysin esteettömiä tapahtumia. Helppo tulla tunnuksen avulla voi kuitenkin madaltaa kynnystä osallistumiselle, kun potentiaalinen osallistuja saa tietää, mitä asioita on huomioitu jo etukäteen tapahtumassa. Ennen kaikkea tunnuksen käyttö kertoo järjestäjien halusta huomioida erilaisia tarpeita. 

Helppo tulla tunnuksen verkkosivuilla jokaisesta osa-alueesta on koottu lista asioista, jotka helpottavat tapahtumaan osallistumista. Osa mainituista asioista helpottaa aivan kaikkien osallistujien kokemusta tapahtumasta. Esimerkiksi aisteihin liittyvässä listauksessa mainitaan, että valkokankaalle heijastettavissa esityksissä tulisi olla selkeät fontit ja värit. Jos fontit eivät erotu taustasta, kukaan ei pääse nauttimaan esityksen sisällöstä. 

“Tunnuksen käyttö on ollut helpompaa kuin aluksi kuvittelin ja olemme saaneet järjestettyä melkein kaikki tunnukseen liittyvät seikat tosi vähällä vaivalla, kuten ostamalla hajusteettomia saippuoita hajustettujen sijaan. Mun mielestä on ylipäätään tosi kiva, että kaikkien tarpeet on nyt pyritty ottamaan huomioon, ja näiden asioiden huomioimisesta on tehty meille tekijöille selkeät ja helposti noudatettavat ohjeet!” Sarkku toteaa.  

IHQUn kokemusten perusteella Sarkku suosittelee Helppo tulla –ohjeistuksen hyödyntämistä rohkeasti niin piirin tapahtumissa ja koulutuksissa kuin lippukunnan omilla retkillä ja tapahtumissa. 

Helppo tulla -tunnuksen materiaali löytyy verkosta: www.päpa.fi/helppo-tulla 

Helppo tulla –koulutus lippukunnille 

Tilaa Helppo tulla -tunnuksen koulutus omalle lippukunnallesi ja ottakaa yhdessä askel kohti esteettömämmän partion ja partiotapahtumien toteuttamista. Koulutuksesta saatte konkreettisia työkaluja siihen, kuinka huomioida erilaiset osallistujat juuri teidän lippukunnassanne. Ota yhteyttä piirin toimistolle: papa.toimisto@partio.fi. 

Teksti: Mella Mattila ja Piirin moninaisuus-ryhmä

Julkaistu Hepussa 2/2019. Näköislehti on luettavissa Issuu-palvelussa täällä.