Vaikka kysymys ”Mitä siellä partiossa siis oikeasti tehdään?” on luultavasti monelle tuttu, siihen vastaaminen voi tuntua vaikealta. Kysymykseen on hyvä valmistautua, sillä lyhyelläkin vastauksella voi vaikuttaa paljon toisen ihmisen käsitykseen partiosta.


Anna tilaa kysymyksille

Bea Janhosen (Lievestuoreen Partiolaiset) mukaan partion ymmärtämistä helpottaa, jos puhuja antaa kuuntelijan kysyä vapaasti kysymyksiä. Keskustelun lomassa on hyvä kysyä, olisiko kuuntelijalla omia kysymyksiä aiheeseen liittyen. Tällöin saa usein annettua vastauksen oikeisiin kysymyksiin.

Hyviä kysymyksiä ovat esimerkiksi:
”Mitä sinä haluaisit tietää partiosta?”
”Mikä jäi epäselväksi?”
”Mitä olet kuullut aiemmin?”

Vältä stereotypioita

”Partiosta puhuessa on hyvä huomioida stereotypiat. Nämä voivat luoda partiosta erilaisen kuvan. Partio on kuitenkin paljon muutakin kuin käpyjen keräilyä ja nuotioiden tekemistä. Siksi on hyvä nostaa esiin muut tärkeät elämäntaidot, joita partiossa oppii. Partiossa oppii esimerkiksi kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja toimimaan haastavissa tilanteissa. Kun päätyy puhumaan partiosta, on hyvä hyödyntää tilaisuus ja kertoa partiosta jotakin uutta eikä vahvistaa olemassa olevia stereotypioita.”

– Tarpojaikäinen partiolainen

Ota mukaan partioon

”Paras tapa esitellä partiotoimintaa EVP:lle [ei-vielä-partiolaiselle] on tuoda heidät mukaan partioon”, Karri Komulainen Kara-Karhuista sanoo. Hänen mielestään partiota ei voi selittää pelkästään puhumalla, sillä partiotoimintaan kuuluu niin paljon muutakin. Partiotoiminnasta on helpompi saada mielikuva jo yhdelle viikonloppuretkelle osallistumalla. ”Partio ei ole mitään rakettitiedettä. Toin kaverini retkelle, ja hän yllättyi, kuinka helposti sai otetta toimintaan. Esimerkiksi iltanuotiolla istuminen ei vaadi kymmenen vuoden partiokokemusta”, Karri jatkaa.


TEKSTI: Rosa Mäkinen

KUVAT: Emma Lahtinen, Esko Raikunen, Hanna ”Beagle” Hämäläinen