HC-partiolaiset on vuonna 2013 perustettu partioaiheinen Facebook-ryhmä. Ryhmässä on
lähes 7000 jäsentä ja keskustelua käydään aktiivisesti. Mitkä ovat ylläpitäjien oikeudet ja vastuut? Moderaattorit Johanna Tuomi, 28, ja Luca Ohinmaa, 20, kertovat, miten ryhmää valvotaan.

Johanna ja Luca päätyivät HC-partiolaisten moderaattoreiksi ryhmän avoimen haun kautta. He ovat toimineet pestissään muutaman vuoden.

Moderointi on ryhmän toiminnan valvomista ja kehittämistä. Moderaattori seuraa keskustelua ja huolehtii, että ryhmän sääntöjä noudatetaan.

HC-partiolaisten virallisia sääntöjä on neljä, ja ne tulee hyväksyä ryhmään liittyessä. Lisäksi moderaattoritiimi on laatinut 11 neuvoa hyvän keskusteluilmapiirin ylläpitämiseen.

Moderaattorien lisäksi ryhmässä vaikuttavat sen ylläpitäjät. Ylläpitäjän ja moderaattorin oikeudet ovat osittain samat, mutta ylläpitäjä pystyy lisäksi muokkaamaan ryhmäasetuksia, kuten kansikuvaa ja nimeä. HC-partiolaisissa ylläpitäjien tärkein tehtävä on ryhmän toimintatapojen kehittäminen.

Yleisimmin keskustelunavaukset koskevat toimintavinkkejä, tulevia tapahtumia tai ajankohtaisia partiouutisia. Keskustelun tulee liittyä partioon, mutta muuten moderaattorit eivät rajoita puheenaiheita.

”HC ei ole SP:n virallinen viestintäkanava, vaan se on tarkoitettu nimenomaan keskusteluille, mielipiteille ja vinkeille. Se on tavallaan kuin laajennettu kaveri- tai partioporukka”, Luca kertoo.

Moderaattorit voivat puuttua keskusteluun, poistaa kommentteja ja asettaa käyttäjille väliaikaisia estoja. Poistetut kommentit on useimmiten kohdistettu aiheen ohi henkilöön itseensä. Kaikenlainen haukkuminen, spekulointi ja asiaton kielenkäyttö on kielletty.

Moderointitoimenpiteitä pyritään kuitenkin tekemään mahdollisimman vähän ja perustellusti. Valtaosa keskusteluista on asiallisia, eikä tarvetta moderoinnille ilmene kovinkaan paljon.

”On hienoa seurata dialogia, jossa ollaan erimieltä, mutta pystytään kuitenkin keskustelemaan asiallisesti toisen kanssa. Välillä koetaan myös suuria oivalluksia”, Johanna kuvailee.

Johanna Tuomi

”Suurin osa muistaa partioihanteet myös somessa.”

Ryhmän jäsenet ovat eri-ikäisiä, asuvat ympäri Suomen ja tulevat erilaisista partiotaustoista. Partiolaiset ovat suuri ja moniääninen joukko, joten eriäviä mielipiteitä on paljon.

Suurin osa muistaa kuitenkin partioihanteet myös somessa. Netissäkin kunnioitetaan toista ihmistä ja pyritään rakentamaan ystävyyttä yli rajojen.

”HC on arvokas paikka seurata erilaisia ajatuksia partiosta. Keskustelu rakentaa partiolaisten keskinäistä kunnioitusta ja auttaa löytämään yhtymäkohtia sekä tekemään kompromisseja”, Johanna sanoo.

Moderaattori ei voi sensuroida keskustelua omien arvojensa mukaan. Tämän takia myös HC-partiolaisten moderaattoreiksi on valittu monenlaisia ihmisiä. Moderoidessa tehdään yhteistyötä ja mieluummin tutkitaan kuin hutkitaan. Pestissä haastavinta mutta tärkeintä onkin neutraalius ja tasapuolisuus.

”Minulle hankalinta on se, missä vaiheessa puuttua keskusteluun ja miten ottaa reilusti kaikki huomioon. Aina joku turhautuu”, Luca kertoo.

”Moderaattorien kesken voi vaihtaa vuoroa, jos aihe on liian henkilökohtainen, neutraalina pysyminen on vaikeaa tai ei halua lukea keskustelua”, Johanna täsmentää.

Vapaus sanoihin, vapaus sanoista

Moderaattoreille tärkeä on myös kysymys vihapuheen ja sananvapauden rajoista. Luca ja Johanna korostavat, että siihen, mitä sanoo, sisältyy vastuu. Seuraukset täytyy huomioida ja ottaa vastaan. Sananvapaus ei tarkoita, että mitä tahansa kannattaa sanoa.

”Kaikilla on oikeus sekä sanoa mielipiteensä että lukea postauksia loukkaantumatta. Keskustelun pitää olla tervettä, huomioonottavaa ja mietittyä, vaikka kyseessä onkin vapaa vuodatuskanava”, Luca vahvistaa.

Luca Ohinmaa

Moderaattorit muistuttavat, että nettikeskustelussa keskustelukumppanista tai keskustelun lukijoista ei tiedä mitään. On siis parempi käyttää kunnioittavaa ja sensitiivistä kieltä.

Lisäksi netissä ja kasvokkain keskustelu eroavat toisistaan todella paljon. Kaikki lukevat ja kokevat saman tekstin hieman erilailla.

”Ihmiset tulkitsevat caps lockin ja huutomerkit eri tavoin. Facebookissa ei pysty havainnoimaan toista henkilöä, elekieltä tai puheen sävyä”, Luca jatkaa.

Pizzaa, meemejä ja hyvää meinikiä

Parhaimmillaan keskustelut luistavat itsenäisesti eikä moderaattorien olemassaoloa edes huomata. Moni myös tunnistaa itse tilanteet, joissa avuksi tarvitaan ulkopuolista auktoriteettia. Keskustelun kiihtyessä käyttäjät ovat usein oma-aloitteisesti yhteydessä moderaattoreihin.

”Välillä ryhmässä on todella rauhallista ja keskustelu soljuu. On kiva seurata, kun homma
toimii”, Luca tiivistää.

Johannan ja Lucan mielestä ryhmän parasta antia ovat meemiketjut ja leikkivinkit. Keskusteluja lukiessa saa välillä nauraa.

”Olen napannut omaan käyttööni niksin pitsan paistamisesta retkikeittimellä. Pannuun asetetaan foliosta tehty ristikko, sen päälle leivinpaperi ja lopulta pitsa. Syntyy ikään kuin kuuma kiertoilmauuni, eikä pitsa pala pohjaan!” Johanna vinkkaa hymyillen.

Moderaattorin pesti on tekijöidensä mielestä melko helppo ja vapaamuotoinen. Johannalle ja Lucalle se on opettanut medialukutaitoa, ilmiöiden moniulotteista tarkastelua ja kunnioittavan keskustelun arvostamista.

Pestiä saa hoitaa pääosin rauhassa ja hyvillä mielin. Asiallisen keskustelukulttuurin turvaaminen palkitsee.

Moderaattoreiden vinkit hyvään keskusteluilmapiiriin:

 1. Olen avoin ja kuunteleva.
 2. En tee oletuksia identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, partio- tai muusta taustasta, elämäntilanteesta tai perhesuhteista.
 3. Näppäimistön takana voi olla eri-ikäinen ja eri taustalta tuleva henkilö. Pidän sen aina mielessä.
 4. En oleta, että kaikki ajattelevat samoin tai pystyvät samaan kuin minä.
 5. En yleistä omaa kokemustani muita koskevaksi.
 6. Arvostan moninaisuuttamme ja annan muille tilaa ilmaista itseään.
 7. Kunnioitan toisten henkilökohtaista tilaa ja rajoja.
 8. Olen mukana luomassa ja levittämässä positiivista ilmapiiriä.
 9. Jos asian voi käsittää monella tavalla, tulkitsen sen keskustelua eteenpäin vievänä tai hyvällä tavalla.
 10. En keskity toisten kirjoitusvirheisiin tai kömpelöön ilmaisuun vaan viestin sanomaan.
 11. Huomioin keskustelun sävyn kirjoittaessani. Otan myös selvää, mitä aiheesta on aikaisemmin keskusteltu.

LÄHDE: HC-partiolaiset. Tekstiä hieman lyhennetty alkuperäisestä.

HC-partiolaisten säännöt

1. Ei loukkaavaa puhetta
2. Ole ystävällinen ja kohtelias
3. Kunnioita toisen yksityisyyttä
4. Vältä metakeskustelua

LÄHDE: HC-partiolaiset. Tekstiä hieman lyhennetty alkuperäisestä.


TEKSTI: Iris Pajunen

KUVAT: Syke Honkanen, Luca Ohinmaa, Johanna Tuomi