Vuoden toimivaksi pääkaupunkiseutulaiseksi partiojohtajaksi 2021 on valittu Kaisa Huttunen Timanttipartiosta ja uudeksi aikuiseksi Maisa Montonen Kulosaaren Meripartiosta. Onnittelut Kaisalle ja Maisalle tunnustusten johdosta!


Tänä vuonna toimivan pääkaupunkiseutulaisen partiojohtajan ja uuden aikuisen valinnassa painotettiin erityisesti partiotoiminnan mahdollistamista poikkeuksellisena korona-aikana.

”Koimme, että koronavuoden partio on ollut meille iso yhteinen haaste, jonka onnistumisista kannattaa jakaa kiitosta”, toteaa piirin varapuheenjohtaja Emma Vartiala.

Ehdotuksia tunnustusten saajiksi sai jättää kuka vain helmi–maaliskuun aikana, minkä jälkeen piirihallitus valitsi hakemusten joukosta kaksi ansioitunutta. Kiitokseksi piiri lahjoittaa valituille osallistumisen syksyn Johtajatulille.


Maisa Montonen Kulosaaren Meripartiosta on vuoden uusi aikuinen

Vuoden uusi aikuinen Maisa Montonen palasi partioon tauon jälkeen vuonna 2017, kun oman tyttären sudenpentulauma kaipasi johtajaa. Taukoa edelsi pitkä partioura, joka alkoi jo seitsemänvuotiaana. Vuoden uuden aikuisen tunnustuksen Maisa kertoo vieneen jalat alta.

”Piti mennä ihan kirjaimellisesti vaakatasoon sohvalle”, hän kuvailee. ”Olinhan mä tosi onnellinen ja ylpeä
koko meidän lippukunnan aikuisten puolesta, että tällainen tunnustus tuli.”

Nykyään Maisa johtaa seikkailijajoukkuetta kahden samoajan ja toisen aikuisen johtajan kanssa. Emma kertoo, että piirihallitusta ilahdutti Maisan hakemuksessa erityisesti elämyksellisen partioarjen tarjoaminen seikkailijoille sekä hänen roolinsa nuorten johtajien aikuisena tukena.

Lippukunnasta kerrotaan, että Maisa on käyttänyt luovuutta korona-ajan toiminnassa esimerkiksi johtamalla rajoituksista huolimatta onnistuneen siirtymäretken sudenpennuille.

Korona-ajan toiminnan mahdollistamisen lisäksi uuden aikuisen valinnassa arvostettiin partioaatteen näkymistä
aikuisen toiminnassa.

”Maisa on ottanut partion todellakin omakseen ja sisäistänyt syvästi aatteen nyt myös aikuisena. On ollut ilo saada hänet takaisin mukaan lippukunnan toimintaan”, lippukunnasta kerrotaan.

Kaisa Huttunen Timanttipartiosta on vuoden toimiva partiojohtaja

Vuoden toimivaa partiojohtajaa Kaisa Huttusta kuvaillaan lippukunnasta aktiiviseksi toimijaksi, joka välittää ihmisistä aidosti ja kehittää lippukuntaa rohkeasti. Tällä hetkellä Kaisa on Timanttipartion lippukunnanjohtaja ja johtaa seikkailijaryhmää. Korona-aikana hän on edesauttanut aktiivisen etäpartiotoiminnan järjestämistä ja siitä viestimistä lippukunnassa.

”Kaisa on lippukunnanjohtaja, joka on uurastanut lippukunnan vapaaehtoisten hyvinvoinnin eteen, kuitenkaan itseään uuvuttamatta. Koronavuoden aikana viestintä lippukuntien sisällä ja lasten koteihin on ollut erittäin tärkeää, ja Kaisa on omassa lippukunnassaan hoitanut homman hienosti”, Emma perustelee valintaa.

Kaisalle vuoden toimivan partiojohtajan titteli oli iloinen yllätys.

”Olin rehellisesti vähän yllättynyt, mutta toki myös iloinen siitä, että oma tekeminen on huomattu”, Kaisa kuvailee tunnelmiaan tunnustuksen saamisen hetkeltä.

Hän pitää tärkeänä, että toimivan partiojohtajan valinnassa on korostettu tänä vuonna myös oman jaksamisen merkitystä. Timanttipartiolaiset kehuvatkin Kaisan kykyä priorisoida, delegoida tehtäviä ja tunnistaa omat rajansa.


TEKSTI: Liinu Yli-Hongisto

KUVAT: Susanna Kärki, Anna Enbuske