“Mulla on aina ollut halu muuttaa maailmaa vähän paremmaksi paikaksi. Ajatus pohjautuu partioaatteeseen. Se mielestäni kiteyttää hyvin elämänfilosofian, jota haluan myös noudattaa. Partion ihanteista suosikkini on ehdottomasti rakentaa ystävyyttä yli rajojen.”

Ilvesveikoista tuleva Yuri Birjulin toimii vuoden 2020 Yhdistyneiden Kansakuntien nuorisodelegaattina edustaen Suomen nuoria ja nuorisojärjestöjä YK:ssa. Nuorisodelegaatti on Suomen kansallisen delegaation täysvaltainen jäsen. Hänen tehtävänsä voisi tiivistää lyhyesti kahteen sanaan: nuorisodelegaatti edustaa ja kertoo. Edustustehtävissä edustetaan Suomea, verkostoidutaan ja opitaan paljon uutta. 

“Vuoden kolme ensimmäistä kuukautta kerkesivät kulua normaalisti. Pääsin käymään New Yorkissa sosiaalisen kehityksen toimikunnan kokouksessa ja sitä ennen Brysselissä EU-neuvoston YK-työryhmän istunnossa. Edustustehtävien lisäksi haluan tuoda päätöksentekoa ja YK:n toimintaa lähemmäs nuoria. YK nähdään usein hyvin byrokraattisena ja etäisenä elimenä. Tavoitteenani on päivittää tapahtumista mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti erilaisiin median kanaviin. Teemat ovat monelle nuorelle kiinnostavia ja helpommin lähestyttäviä, kun somea päivittävät nuoret kasvot mielenkiintoisiin aiheisiin painottaen.”  

Tie nuorisodelegaatiksi

“Opiskelen Helsingissä valtiotieteellisessä tiedekunnassa pääaineena maailmanpolitiikka. Opinnot sekä omat mielenkiinnonkohteeni ohjaavat minua osaltaan työskentelemään kansainvälisille aloille. Ennen nuorisodelegaatiksi hakemista seurasin aikaisempien vapaaehtoisten työskentelyä pestissä. Silloin minulle heräsi ajatus, että haluaisin tuoda enemmän esille maahanmuuttajataustaisten nuorten näkemyksiä ja vaikuttaa päätöksiin heidän näkökulmastaan. Vanhempani tulevat Venäjältä ja puhun kotona venäjää, joten teema on minulle läheinen. Siispä otin, repäisin ja hain. Olin yllättynyt ja onnellinen valinnasta. En kokenut olevani mikään poliittinen broileri tai nuorisojärjestöjen jyrä, mutta olin kiinnostunut YK:n toiminnasta. Pelkäsin todella, ettei minua olisi valittu, mutta todellisuus oli toinen. Älä siis pelkää hakea vaikka miettisit, onko sinulla tarpeeksi kokemusta tai ettet ole pyörinyt oikeissa piireissä. Ne ovat turhia huolenaiheita delegaatiksi pyrkiessä.  

Myös partiolla on ollut merkittävä rooli siinä mitä teen tänä päivänä. Kävin aikoinani YSP-kurssin (Young Spokespeople), jossa kyse oli pitkälti siitä, että näytetään maailmalle, mitä partio on. Partiolaiset ovat aktiivisia ja pyrkivät parantamaan maailmaa – juuri sellaisia arvoja ihannoin ja pidän esimerkkinä myös omalle toiminnalleni. Partioihanteista suosikkini on rakentaa ystävyyttä yli rajojen. On mielenkiintoista laittaa eri kulttuureja vastakkain ja vierekkäin, kuten Venäjää ja Suomea, joista omat taustani ovat peräisin. Lopulta on parempi yrittää ymmärtää eri kulttuureja kuin asettua seisomaan yhden oikeana pitämänsä tosiasian taakse.   

Partiossa olen varmasti saanut tavata enemmän ihmisiä eri elämän piireistä kuin missään muualla. Erilaisten ihmisten tapaaminen kasvattaa myös itseä. Partiossa muutenkin, johdetaan sitten ryhmää tai tapahtumaa, se tapahtuu hirveän nuorena moneen muuhun harrastukseen verrattuna. Partiossa opetellaan nuoresta pitäen toimimaan erilaisten ihmisten kanssa, ottamaan vastuuta, selviämään hankalista tilanteista ja epäonnistumaan.  

Uskon, että juuri nämä kokemukset ovat vaikuttaneet monella elämäni osa-alueella sekä kasvattaneet että kehittäneet minua ihmisenä. “  

Nuoret mukana rauhanprosessissa

“Korona perui kaikki kevään edustusmatkat, joten olen pääasiassa osallistunut kokouksiin etänä sekä kirjoittanut paljon haastatteluja ja artikkeleita. Vuoden keskeisimpänä teemana on toiminut YK:n päätöslauselma Nuoret, rauha ja turvallisuus (2250). Päätöslauselma on jäsenvaltioiden yhdessä solmima sopimus, joka sitoo jokaista maata toimimaan sen mukaisesti. Nyt Suomi on ensimmäisenä maana luomassa konkreettista toimintaohjelmaa päätöslauselmalle. Tyypillisesti kansainvälisessä politiikassa puhutaan paljon sodista ja aseellisista konflikteista, joita ratkovat turvallisuusalan ammattilaiset. Nuorisojärjestöt näkevät, että nuorten pitäisi olla mukana tekemässä rauhanprosesseja. Kun nuoret pääsevät osallistumaan, syntyy todennäköisesti myös kestävämpiä ratkaisuja. Tähän päätöslauselmaan on kirjattu tavoite, jossa nuoret pääsevät osallistumaan päätöksentekoon entistä enemmän. Nuorisodelegaattina olen osallistunut aktiivisesti toimintaohjelman suunnitteluun ja viestimiseen.  

Tulevana syksynä järjestetään YK:n yleiskokous, johon minun on tarkoitus osallistua. Kokous tulee olemaan tämän vuoden kohokohta. Tavoitteenani olisi puhua ja vaikuttaa keskusteluihin maahanmuuttajataustaisten nuorten näkökulmasta. Sen lisäksi haluaisin lisätä vielä enemmän tietoisuutta, kiinnostusta ja ymmärrystä YK:ta kohtaan. Toivoisin, ettei YK:n toimintaa pidettäisi liian haastavana ja vaikeasti tavoiteltavana. Ihmiset usein ajattelevat, ettei nuoria kiinnosta politiikka, mutta todellisuudessa aiheet kuten ilmasto, sukupuoli tai rauha puhuttavat nuoria paljon. Juuri YK käsittelee näitä aiheita globaalilla tasolla. Maailman ongelmat ovat isoja ja tiiviisti linkittyneitä toisiinsa. Ne yltävät kansallisten rajojen yli. Haluan tehdä parhaani, jotta nämä aiheet pysyisivät ja olisivat helpommin nuorten ymmärrettävissä ja saatavilla. Rauhan rakentaminen koskettaa meitä kaikkia eikä sen vuoksi tarvitse olla nuorisodelegaatti.”  

Katsaus tulevaisuuteen

“Tulevaisuudessa haluaisin olla vielä aktiivisemmin mukana ruohonjuuritason partiossa. Voisin suunnitella esimerkiksi megaeeppisiä vaelluksia kavereiden kanssa tai osallistua jonkin tapahtuman suunnitteluun. Partion ulkopuolella haluaisin työskennellä kansainvälisellä tasolla. Laittaa itseni likoon ja tehdä töitä koko intohimolla. Suomalaisena korkeakouluopiskelijana koen olevani etuoikeutetussa asemassa, jolloin haluan tehdä töitä sen eteen, että muillakin olisi samanlaisia mahdollisuuksia kuin minulla. “  


Yuri Birjulin

Lippukunta: Ilvesveikot

Mitä tekee: Vuonna 2020 YK:n nuorisodelegaatti edustaen Suomen nuoria ja nuorisojärjestöjä YK:ssa. Opiskelee maailmanpolitiikkaa Helsingin yliopistossa. 

Mistä ei luopuisi: “En luopuisi ystävistä ja ihmisistä ympärilläni. Ihminen on sosiaalinen olento, ilman ihmisiä ympärillämme emme olisi mitään muuta. Yksinkertaista.”

Teksti: Suvi Kettunen

Kuvat: Yuri Birjulin ja Salla Merikukka