”Wau, mäkin haluun isona pystyä tohon!” Moni on partiossa ihaillut niitä tyyppejä, jotka osaavat vuolla hienoja kiehisiä tai saavat ryhmän 10-vuotiaita nauttimaan vesisateessa leikkimisestä. Mutta millainen on esikuvien rooli partiossa? 

Anna “Nuppu” Nukari Viestitytöistä toimii piirin koulutusryhmässä ja on aiemmin vetänyt esimerkiksi akela- ja sampokursseja. Hänen mukaansa partiossa parijohtajuus monipuolistaa kuvaa roolimallista, koska esimerkkinä toimivia johtajia on usein kaksi. Johtajilla voi olla tietoisesti tai luonnostaan erilaisia rooleja pohjautuen esimerkiksi luonteeseen.  

Lisäksi akelat voivat olla eri asioissa hyviä. Tiettyyn johtajaan voi siksi olla helpompi samaistua ja johtajasta tulee herkemmin esikuva. Annan mukaan motivaatio toimintaan voi kasvaa, jos tykkää johtajasta. 

“Sudenpentu on kiinnostunut tekemään juttuja, joita hyvä tyyppi ehdottaa, koska tällöin jututkin ovat varmaan kivoja”, hän selittää. 

Sudenpentu voi myös uskaltaa rohkeammin kokeilla uusia ja haastaviakin asioita, kun hän arvostaa johtajaa, joka tekemistä ehdottaa. 

Toisaalta voi olla haitallista, jos pitää toisesta akelasta enemmän kuin toisesta. Tällöin ei välttämättä kiinnosta tehdä asioita, joissa lempiakela ei ole mukana. 

“On tärkeää tutustua muihinkin aikuisiin lippukunnassa, ettei jää vain yhden tai kahden ihmisen varaan”, Anna muistuttaa. 

Akelan roolissa pystyy toimimaan esimerkkinä, ja näyttämään miten partiossa toimitaan

“Johtaja itse on esimerkkinä tuomassa symboliikkaa esiin ja lisäämässä yhteenkuuluvuuden tunnetta”, Anna kertoo 

Partiokokouksissa toistuvat tietyt rutiinit, joiden avulla ansaitaan luottamusta ja turvaa. Esimerkiksi Annan johtamassa laumassa nokkapentu saa sytyttää myrskylyhdyn ja kukin sudenpentu pääsee tähän rooliin vuorollaan. Luottamus on tärkeässä roolissa akelan ja sudenpennun välisessä suhteessa.  

“Johtajan tulee olla oikeudenmukainen ja luotettava. Ei saa tehdä lupauksia, joita ei muista tai voi pitää. On tärkeää olla luottamuksen arvoinen ja toimia pienissä asioissa esikuvana”, sanoo Anna. 

Kuitenkin vain ihminen

Partiomenetelmään kuuluu tekemällä oppiminen. Anna nostaa esiin, että esimerkkinä pääsee toimimaan erityisesti silloin, kun näyttää, mitä tehdään. Aikuisen ei tarvitse kokea olevansa suuri esikuva, kun hän näyttää tavallisia asioita ja tekemisen mallia. 

Vaikka sudari ihailisikin johtajaansa, ei akelan tarvitse olla superihminen. Jokaisella johtajalla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Partiossa johtaja voi olla oma itsensä. 

“Lastenkin on tärkeää nähdä, että virheiden tekeminen on ok”, Anna sanoo. 

Toisaalta jokainen on jonkin asian supersankari, oli kyse sitten solmuista tai vaikka jostain partion ulkopuolella opitusta taidosta. Nämä erikoistaidot voivat saada sudareilta ihailua ja ne myös monipuolistavat kuvaa aikuisesta. 

“Sudariohjelmassa on paljon vapautta, jolloin aikuinen voi tuoda esiin omia kiinnostuksenkohteitaan”, Anna sanoo. 

Roolimalli voi olla motivaation lähde

Mitja Pilke tutki opinnäytetyössään Liikkuvia esikuvia (2016) roolimallin merkitystä tanssiharrastuksessa. Vastaavia havaintoja voi kuitenkin yleistää myös lasten ja nuorten partioharrastukseen. 

Pilke tutki työssään myös esikuvien tyypillisiä ominaisuuksia. Tärkeimmiksi piirteiksi nousivat sosiaaliset taidot, kokemus ja päättäväisyys. Partion johtamismallissa (WOSM) korostuvat nämä täysin samat asiat, eli vuorovaikutustaidot (ryhmä), organisointitaidot (toiminta) ja visiointitaidot (päämäärä). Voisi siis tehdä yleistyksen, että hyvä johtaja on tyypillinen esikuva nuorelle. 

Tutkimuksessa nuoret eivät usein itse tiedostaneet esikuvan merkitystä selkeästi, mutta esikuvalla todettiin olevan vaikutusta sisäiseen motivaatioon ja arvotietoisuuteen. 

Sisäinen motivaatio saa usein jatkamaan harrastuksen parissa. Sisäisen motivaation kasvaminen liittyy innostumiseen, jota usein korostetaan ryhmänohjauksessa. Kun johtaja on itse innostunut asiasta, johdettavat usein ottavat mallia johtajasta ja tunnelma tarttuu heihinkin. 


Kuka on sun idoli

Onko sinulla ollut partio-idoli, joka on kenties motivoinut sinua kehittymään tai inspiroinut ja sytyttänyt partiokipinän sinun sisällä? 

Partioidolini Tanja Malo Käpytytöistä on saanut partiokipinäni säilymään vuosien ajan mentoroimalla minua noin kerran vuodessa. Vaikka emme ole nähneet kovin usein, olemme päässeet käymään syvällisiä keskusteluja niin partion olemuksesta kuin omankin elämän haasteista. Tanja on opettanut minulle monia sellaisia asioita, mitä koulussa ei ole opetettu. Mentorina Tanja on ollut empaattinen, kannustava ja asiantunteva. Mentoroinnin avulla olen paremmin oppinut löytämään oman paikkani partiosta. 

– Joona Wallman

Oma iskä! Niin kauan, ku muistan iskä on aina ollu mukana meidän partiotoiminnassa ja opettanu niin paljon erätaitoja, niin mulle kuin varmaan aika monelle muullekin meidän lippukuntalaiselle. Kukaan ei saa majan kamiinaa vetämään tehokkaammin ku iskä ja meidän lippukunnassa oli monia vuosia rautainen osaaja hallituksessa ja joka ikisessä kökässä, ikinä. 

-Mila Maria Laitala 

Monta idolia vuosien saatossa ollut, mutta teinivuosilta muistan eritoten Naskun, Uolevi ”Nasku” Kaiteran, joka vaikutti Pohjois-Suomessa vuosikymmeniä partiotoiminnassa. Naskun alkoholi- ja huumevalistus, juurikin erityisnuorisotyö taustan takia, oli suoria ja puhuttelevia ja epäilen, ettei monikaan meistä 70-luvun lapsista ollut edes ennen Naskua saanut kunnon, kouhkaamatonta, valistusta. Naskulla tuntui olevan myös aina aikaa jutella ja juttua myös riitti. Partiossa parasta on juuri persoonat, jotka ihan vain antavat aikaansa ja olevat läsnä. 

-Piia Timonen

Muistot on kerätty Facebookin HC-partiolaiset -ryhmästä.

Teksti: Milla Muhonen
Kuvitus: Lila Puntila
Kuva: Eeva Helle, Anna Nukari