Toimivassa johtokolmikossa lippukunnan johtaminen jakautuu tasaisesti, eikä lippukunnanjohtaja joudu kantamaan johtajan salkkua yksin. Johtokolmikon jokaisella jäsenellä on oma vastuualueensa, mutta ryhmän on tärkeää myös suunnitella ja toimia yhdessä. Vantaalaisella lippukunnalla Sotungin Tuliketuilla on ollut johtokolmikkomalli käytössä jo kolmen vuoden ajan.

Lippukunnanjohtajan, pesti- ja ohjelmajohtajan lisäksi Sotungin Tulikettujen johtokolmikossa on mukana entinen lippukunnanjohtaja mentorin roolissa.  

“Tavoitteena on, että pesteissä toimittaisiin kauemmin kuin yhden vuoden verran, sillä ensimmäisen vuoden aikana opetellaan paljon uutta ja vasta myöhemmin tehtäviin kehittyy rutiinia ja aikaa jää pestin kehittämiseen”, kertoo lippukunnanjohtaja Essi Haltia-Leväniemi.  

“Koska johtokolmikkomalli on ollut käytössä vasta muutaman vuoden, ei vaihtuvuutta ole ollut vielä kovin paljoa, mutta keskimäärin pesteissä on oltu n. 3-4 vuotta.” 

Toimivan johtokolmikon avulla voidaan tukea laadukkaan partio-ohjelman toteutumista, huolehtia vapaaehtoisten hyvinvoinnista pesteissä sekä kehittää lippukunnan toimintaa mahdollisimman sujuvaksi ja antoisaksi kaikille lippukunnan jäsenille. 

Perehdytys, perehdytys, perehdytys

Sotungin Tuliketuissa on ollut tapana perehdyttää uusi johtokolmikon jäsen yhdessä edellisen pestinhaltijan sekä muun johtokolmikon kanssa.  

“Pestin aikana johtokolmikon jäsenten on mahdollista saada tukea myös piirin lippukuntakoordinaattorilta sekä aluevalmentajilta, jotka osaavat antaa apua esimerkiksi toiminnan suunnittelussa ja täsmävinkkejä ongelmatilanteiden hoitoon”, Essi sanoo.   

Piiri tarjoaa uusille johtokolmikon jäsenille perehdytystä. Myös Sotungin tuliketut hyödyntävät toiminnassaan johtokolmikoille suunnattuja tapahtumia.  

“Osallistumme aluetapaamisiin, piirin Supersemmaan ja valmentajien järjestämiin pestikohtaisiin tapaamisiin. Tapaamisissa on kiva tavata muita johtokolmikoita, jutella lippukuntien kuulumisista ja kuulla piirin tulevista suuntauksista”, Essi kertoo.  

Johtokolmikon hyvä perehdytys ja tekemisen suunnittelu sekä pestien mielekkyys auttavat lippukuntaa kehittymään eikä johtopestiä tekevä väsy liikaa. 

Sotungin Tulikettujen vinkkilista johtokolmikoille

Johtokolmikon pesteistä vähemmän kuormittavia 
Johtokolmikon tehtävät käydään tarkasti läpi ja tarvittaessa niitä voidaan jakaa vapaasti. Jokin tehtävä voi sopia paremmin esimerkiksi pestijohtajan kuin lippukunnanjohtajan persoonalle tai aikataululle. On myös tärkeää kertoa muille johtokolmikon jäsenille, jos ei ehdi tai pysty tekemään jotain. Joku toinen saattaakin hyvin ehtiä. 
Tehokasta työskentelyä 
Kaikki tieto kannattaa jakaa esimerkiksi WhatsAppissa ja Drivessä, jotta kaikki pysyvät ajan tasalla.  
Turhat asiat karsitaan pois. Jos jotain tehtävää ei ole välttämätöntä tehdä eikä sille löydy tekijää, sitä ei ole pakko tehdä. 
Hyvän ryhmähengen salaisuus johtokolmikossa  
Johtokolmikkolaisten on hyödyllistä tuntea toisensa hyvin, jotta jokainen tietää voivansa luottaa toisiin ja uskaltaa pyytää apua tarvittaessa. Pestin hoitaminen ei tunnu niin kuormittavalta, kun sitä tekee hyvien ystävien kanssa.  
 
Kiittäminen ja onnistumisen esiin nostaminen on tärkeää myös johtokolmikkolaisille. 

Teksti: Suvi Kettunen

Kuva: Essi Haltia-Leväniemi, Julius Kuula