Heppu 6/2018 – piirinjohtajan pääkirjoitus  

Partio on suosittu harrastus. Jotta pystyisimme mahdollistamaan partioharrastuksen mahdollisimman monelle, täytyy pitää huolta siitä, että partiolaisten määrä kasvaa tulevaisuudessakin. Yksi ryhmien kokoa ja ryhmien määrää rajoittava tekijä on kuitenkin toiminnan tilat – kolot. Olemme Pääkaupunkiseudun Partiolaisissa ottaneet tänä vuonna vahvemmin roolia tulevaisuuden kolotilojen olemassaolon turvaamiseksi.  

Viime aikoina useiden lippukuntien toiminnan tilat ovat vähentyneet tai niiden kanssa on ollut muita ongelmia. Myös uusien lippukuntien kohdalla kolotilat ovat haaste. Uusille asuinalueille ei lähtökohtaisesti rakenneta tyhjiä tiloja. Kun lippukuntaa ollaan perustamassa, on oltu toisinaan pulassa asian kanssa – alueelta ei noin vain olekaan löytynyt vakituista tilaa toiminnalle. 

Useassa lippukunnassa on jo nyt tilanne, että toiminnan volyymi ei voi kasvaa, koska kaikki kolovuorot ovat käytössä. Uuden tilan etsimisen kynnys on kuitenkin korkea. Tässä meidän piirinä tulee tulevaisuudessa tukea entistä enemmän: tehdä lippukunnille mahdollisimman helpoksi kasvattaa omaan toimintaansa osallistuvien määrää ilman, että tilan saatavuus rajoittaa sitä. 

Nyt tällä asialla on vastaperustettu kolotoimikunta. Työ on vasta alussa. Mikäli asia on sydäntäsi lähellä, lähde mukaan vaikuttamaan! 

Teksti: Siiri Kihlström, piirinjohtaja