Turva-aikuisena pääsee ja joutuu kokemaan kaikenlaista. Tärkeintä on olla lippukunnan jäsenten, niin lasten ja nuorten kuin johtajien, tukena. Anna Partanen Saharan Sisseistä on toiminut lippukunnassaan turva-aikuisena siitä asti, kun pesti perustettiin.

Turvallisuus herättää usein monilla ajatuksen huomioliiveissä kulkevista henkilöistä ja turvanauhalla eristetyistä alueista. Turvallisuus ei rajotu vain huomioliiveihin ja turvanauhaan, vaan on osa lippukuntien arkea. Turvallisuus on monimuotoinen käsite, jonka jokainen kokee hieman eri tavalla. Se kattaa vaarojen ja uhkien poissaolon sekä kokemuksen niiden poissaolosta.

Turvallisuus voidaan jakaa eri osa-alueisiin: fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen turvallisuuteen. Fyysinen turvallisuus kattaa turvallisen toimintaympäristön ja työvälineet. Siihen liitetään myös väkivallan uhka. Häirinnän, kiusaamisen ja väkivallan ehkäiseminen, luottamus sekä henkinen hyvinvointi kuuluvat psyykkiseen turvallisuuteen. Sosiaalisesti turvallinen ympäristö mahdollistaa vuorovaikutustaitojen kehityksen sekä tunteen siitä, että kuuluu osaksi ryhmää.

Partiossa tahdotaan antaa jokaiselle turvallinen ja hyvinvoiva ympäristö. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että jokaista kohdellaan kunnioittavasti, turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia tuetaan sekä lapsia ja nuoria suojellaan uhkaavilta tekijöiltä.

Turva-aikuinen on lippukunnan tukipilari

Lasten ja nuorten turvallisuutta edistämään perustettiin vuonna 2016 turva-aikuisen pesti. Jokaisesta lippukunnasta olisi hyvä löytyä vähintään yksi turva-aikuinen, joka on ainakin 18-vuotias sekä tuntee perusteellisesti Turvallisesti yhdessä -ohjeen.

”Turva-aikuisen on myös hyvä olla aktiivisesti läsnä lippukunnan toiminnassa, jotta hänet tunnetaan ja jotta hänelle uskalletaan tulla kertomaan esimerkiksi kiusaamistapauksista”, Anna kertoo.

Annalle lasten ja nuorten turvallisuus, niin henkisesti kuin fyysisestikin, on aina ollut tärkeää ja on halunnut lähteä tekemään sen eteen töitä. Jokainen tehtävä on erilainen, mikä tekee hänen mukaan pestistä kiehtovan, mutta myös hankalan. Joka kerta oppii jotain uutta, kuten kuuntelemaan ja kyselemään enemmän. Annalle on tärkeintä, että mahdollisimman monella on hyvä olla.

”Turva-aikuisena oleminen on välillä rankkaa ja välillä ihanaa”, Anna tokaisee.

Ongelmatilanteita joutuu kohtaamaan ja jokainen tilanne on erilainen. Usein tehtävät, joita turva-aikuinen kohtaa, koskevat kiusaamistilanteita tai erimielisyyksiä jonkun ryhmän jäsenten tai johtajiston kesken. Tehtävät ovat luottamuksellisia eikä niistä puhuta yleisesti.

”Valmista kaavaa tai ratkaisua näihin ongelmiin ei ole ja ne pitää aina löytää yhdessä nuorten kanssa”, Anna sanoo.

Annasta on ollut hienoa, että hänen lippukunnassaan johtajat osaavat puuttua asioihin ajoissa ja uskaltavat tulla kysymään apua. Luottamus on todella tärkeässä roolissa turva-aikuisen pestissä. Se, että lapset, nuoret ja johtajat luottavat turva-aikuiseen, estää monet ongelmatilanteet. Kun luottamus on saatu rakennettua, on turva-aikuiseen helpompi olla yhteydessä.

Välillä apua joutuu kysymään ja niin kannattaakin tehdä. Annan mukaan vastaan tulee usein tilanteita, joissa jonkun muun näkökulmaa tarvitaan. Kuitenkin on tärkeää muistaa kysyä asianomaisilta, saako asiasta puhua esimerkiksi lippukunnanjohtajan kanssa. Tukea turva-aikuiset saavat lippukunnanjohtajalta, hallitukselta ja piiritoimistolta sekä Turvallisesti yhdessä -ohjeesta. Myös lastensuojelu on auttamassa, jos sitä tarvitaan.

Turvallisuutta edistetään yhdessä

Partiossa niin johtajien kesken kuin yhdessä lasten ja nuorten kanssa tehdään töitä sen eteen, että kaikilla on hyvä olla. Jokaisella on oma osansa turvallisuuden edistämisessä eikä vain ja ainoastaan turva-aikuisella. Niin ryhmänjohtajat kuin myös muutkin lippukunnan johtajaikäset vaikuttavat omalla toiminnallaan lasten ja nuorten turvallisen kasvuympäristön tukemiseen.

Toiminnan laadulla ja kaikella partion tarjoamalla koulutuksella on edistävä vaikutus laadukkaaseen ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Edistääkseen turvallisuutta jokaisen johtajaikäisen on suoritettava Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutus. Suosituksena on myös parijohtajuus kaikissa toimintaympäristöissä.

Lapset ja nuoretkin ovat vaikuttamassa toistensa turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Partio-ohjelman kautta pyritään toteuttamaan näiden asioiden edistämistä yhdessä johtajien kanssa. Partioihanteet ja kasvatustavoitteet luovat pohjan partiotoiminnalle sekä turvalliselle kasvuympäristölle.


Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutus

MIKÄ? Turvallisesti yhdessä -koulutus on verkossa suoritettava, itseopiskeltava kurssi johtajaikäisille. Sen tehtävänä on vahvistaa lasten ja nuorten toiminta- ja kasvuympäristön turvallisuutta.

KENELLE? Koulutus on pakollinen jokaiselle ryhmänjohtajalle iästä riippumatta ja kaikille 18 vuotta täyttäneille.

MITÄ SISÄLTÄÄ? Koulutus sisältää noin seitsemän osiota, joiden jokaisen jälkeen on jokunen monivalintakysymys. Koulutuksen lopuksi on lopputentti. Tämän kaiken suorittamiseen menee noin 1-2 tuntia.

MISSÄ? Koulutus on suoritettavissa verkossa, Partion Moodlessa. Kurssin suorittamiseksi ei tarvita PartioID:tä. Jos kuitenkin haluat suoritusmerkinnän Kuksaan, tarvitset PartioID:n koulutukseen kirjautumiseen.

MITÄ SIITÄ SAA? Saat koulutuksen suorittamisesta suoritusmerkinnän Kuksaan ja todistuksen. Kurssin suoritettua on valmiudet toimia turvallisuutta edistäen lasten ja nuorten parissa.

KAUANKO VOIMASSA? Koulutus on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen kurssi täytyy suorittaa uudelleen. Kuksan Koulutukset-välilehdeltä voi tarkistaa kurssisuorituksen päivämäärän. Kuukausi ennen suorituksen vanhenemista Kuksa lähettää ilmoituksen sähköpostilla.

TEKSTI Eerika Veikkanen

KUVAT Emma Lahtinen ja Saaga Partanen