Tiesitkö, että partiossa tehdään vuosittain yli kolme miljoonaa tuntia vapaaehtoistyötä? Esimerkiksi Pääkaupunkiseudun partiolaisissa merkittävä osa toiminnasta perustuu vapaaehtoisten tekijöiden aktiiviseen osallistumiseen.  

Sudenpentulaumaa johtaessani kohtasin usein järkyttyneitä ilmeitä, kun johdettavani kuulivat, etten saa ryhmänjohtamisesta palkkaa. Asian tullessa ilmi vaahtosammuttimen kokoiset sudarit katsoivat minua silmät hämmästyksestä soikeina ja totesivat yhteen ääneen: ”siis mitä, sä et saa tästä rahaa ja silti sä tuut tänne!”   

Järkytys kasvoi kaksinkertaiseksi kun lisäsin, että oikeastaan jopa maksan siitä, että saan tulla arki-iltaisin vetämään laumalle kokouksia. Alakouluikäisen lapsen maailmassa oli uutta ja ihmeellistä kuulla, että työstä ei välttämättä saa rahaa, vaan sen tekemiseen voi löytää motivaation aivan toisenlaisista asioista.   

Motivaatio määrittää ihmisen toimintaa ja kiinnostuksen kohteita. Se on liikkeelle ajava voima, joka saa meidät tekemään ja toteuttamaan. Karkeasti motivaatio voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen motivaatioon. Ulkoinen motivaatio koostuu ulkoapäin tulevista kannustimista, kuten rahasta, arvosanoista tai kehuista. Sisäinen motivaatio taas on lähtöisin ihmisestä itsestään: sisäisesti motivoitunut kokee itse toiminnan mielekkäänä ja palkitsevana. 

Vapaaehtoistyössä tekijöiden motivaatio on toiminnan elinehto.

Vapaaehtoistyö keskiössä 

Partiossa useimmat pestit ovat palkattomia vapaaehtoispestejä, joten tekemiseen kannustavan motivaation tulee kummuta jostain muualta kuin rahallisesta palkkiosta. Vapaaehtoistyössä tekijöiden motivaatio on toiminnan elinehto, sillä ilman motivoituneita tekijöitä lippukuntaretken hernekeitot jäisivät keittämättä, eivätkä seikkailijat oppisi suunnistamaan.  

Jotta motivoituneita tekijöitä riittäisi kaikkiin tehtäviin, on vapaaehtoisten hyvinvointiin panostaminen ja heidän motivaationsa ylläpitäminen ensisijaisen tärkeää. Pääkaupunkiseudun Partiolaisissa vapaaehtoisia tukee oma hallituksen jäsen, vapaaehtoistuesta vastaava Saara Leino.  

Saaran pesti vapaaehtoistuesta vastaavana hallituksen jäsenenä on kaksiosainen. Saara kuuluu hallitusryhmään eli “lottovartioon”, jossa hän pyrkii tuomaan keskusteluun näkökulmaa siitä, mitä esimerkiksi leirin järjestäminen tarkoittaa vapaaehtoisten kannalta. 

Pestinsä kautta Saara kuuluu myös vapaaehtoistuen ryhmään, joka keskittyy erityisesti siihen, että yli 22-vuotiailla olisi partiossa kivaa. Vapaaehtoistuen ryhmä vastaa esimerkiksi Supersemman ja aikuisten iltanuotion järjestämisestä. Lisäksi ryhmä tarjoaa lippukunnille erilaisia perehdytysmateriaaleja sekä tilauskoulutuksia.   

Monenlaisia motivaattoreita 

Saaran mukaan partiossa vapaaehtoisia ohjaa ainakin kaksi motivaattoria, jotka ovat toiminnassa vahvasti läsnä. Ensimmäinen motivaattori on kiva porukka, jonka myötä homma kuin homma tulee hoidetuksi yhdessä tekemällä. Toinen merkittävä motivaattori on tunne siitä, että oma tekeminen on merkityksellistä, ja että sitä arvostetaan. 

Partiotoiminnassa tekijöitä voi motivoida myös mahdollisuus kokeilla ja kehittyä. Saara korostaa, että partiossa pääsee ottamaan vastuuta ja osallistumaan isojen yhdistysten toimintaan. Motivaatiota voi kasvattaa myös kokemus siitä, että yrittäessä saa epäonnistua. Saaran mukaan partio onkin paikka, jossa myös ”oikeasti aikuisten” on turvallista mokailla. 

Merkittävä motivaattori on tunne siitä, että oma tekeminen on merkityksellistä, ja että sitä arvostetaan.  

Ansiomerkit voi nähdä ulkoisena kannustimena, joiden kautta vapaaehtoisen motivaatio mahdollisesti kasvaa. Saara ajattelee ansiomerkkien herättelevän motivaatiota kahdella tavalla: saajalleen ansiomerkki on kiitos tehdystä työstä, mutta toisaalta se voi kannustaa myös muita lippukuntalaisia entistä aktiivisempaan osallistumiseen. 

Saaran mukaan vapaaehtoisen motivaatiota taas voi laskea esimerkiksi se, jos tekijää unohdetaan kiittää, tai jos tehdystä työstä ei saa edes rakentavaa palautetta. Hän lisää, että motivaatio voi laskea myös silloin, jos vapaaehtoinen kokee, että SP:ssä tai omassa piirissä ei tehdä omien näkemysten mukaisia päätöksiä. 

Oman motivaation tarkastelua 

Uuden pestin tai projektin aloittamista harkitessa on välillä hyvä pysähtyä hetkeksi tarkastelemaan omaa motivaatiotaan. Saaran mukaan on tärkeää uskaltaa vaatia pestaustilanteessa miettimisaikaa, jos jokin uudessa tehtävässä pohdituttaa. 

Saara myös muistuttaa, että vaikka harvat asiat ovat aina ihan sataprosenttisen hauskoja, on esimerkiksi pelkästä velvollisuudentunnosta mukaan lähteminen pitkässä juoksussa huono vaihtoehto. 

”Aika monet partiossa mukana olevat on tosi vastuuntuntoisia. Ensinnäkin ihmiset haluaa auttaa, ja ne on myös itse saattanut olla siinä tilanteessa, että pitää saada joku tyyppi tekemään, mutta hommaan ei löydy ketään. Silloin helposti kokee, että jos tätä ei kukaan muukaan tee, niin kai se mun on pakko tehdä.” 

Saara itse tekee partiota paljon ihmisten takia, mutta toisaalta tunnistaa myös velvollisuudentunnon motivoivan itseään. Saara kiteyttää, että hänelle partio on “tarpeeksi haastava muttei liian pelottava paikka” kiinnostavien asioiden harjoitteluun. 

Välillä on hyvä pysähtyä tarkastelemaan omaa motivaatiotaan.

Mikä just sua motivoi tekemään partiota vapaaehtoistyönä?

Mikä on se juttu, joka saa sut innostumaan uusista pesteistä? 

  

”Partio on ollu mulle paikka, jossa minut on hyväksytty semmosena ko oon ja jossa on kannustettu tekemään ja kokeilemaan uusia juttuja. Erityisesti pesteihin lähtiessä merkityksellistä on se, että voin tarjota samaa takaisin nuoremmille sekä kasvaa myös itse johtajana. Ja tietty myös hauskat tyypit motivoi!” 

Anna Enbuske, Lauttasaaren Luotsitytöt & Napapiirin Tytöt 

”Ehdottomasti ihmiset ja yhdessä tekeminen. Partiosta olen saanut elinikäisiä ystäviä ja tutustunut ihan huikeisiin tyyppeihin! Toisaalta uudet pestit haastavat myös uuden oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Itselleni on tosi tärkeää, että vapaaehtoistyö tuntuu merkitykselliseltä ja vastaa omia arvoja.” 

Suvi Takala, junan tuoma päpalainen 

”Partiossa pääsee sekä mahdollistamaan että myös itse kokemaan. On huikeaa nähdä, kun ne nuoremmat joille on päässyt jotain kertomaan, sisäistää sen ja kasvaa. Samalla saa itselle uusia kokemuksia ja onnistumisen tunteita. Uusissa pesteissä innostumista tukee itsensä haastaminen ja uuden oppiminen.” 

Janne Nurmisto, Olarinmäen Samoojat

 Jos juttu herätti ajatuksia ja haluat keskustella lisää vapaaehtoistyöstä tai esimerkiksi motivaatiosta, voit laittaa Saaralle viestiä osoitteeseen saara.leino@partio.fi

TEKSTI: Aino Hokkanen 

KUVAT: Alex Inkiläinen, Atte Kesti, Hanna Kimmonen, Susanna Mikander, Petteri Ojala