Yleiset ilmoittautumisohjeet

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset järjestää vuosittain tuhansia tunteja partiotoimintaa tukevaa johtaja- ja taitokoulutusta. Kaikki piirin järjestämät kurssit näkyvät piirin tapahtumakalenterissa puolivuosittain eteenpäin. Lisätietoja tapahtumista ja kurssisisällöistö löydät lisäksi piirin painetusta vuosikalenterista sekä piirilehti Hepun toimintaliitteestä.

Lippukunnan kannattaa huolehtia jäsentensä kouluttautumisesta ja pitää ikäkausien ohjelma monipuolisena hyödyntämällä kattavasti piirin tarjontaa. Ilmoittautuminen koulutuksiin ja tapahtumiin tehdään pääsääntöisesti kolmessa portaassa: 

 • helmikuun viimeisenä päivänä ilmoittaudutaan kevään ja kesän koulutuksiin ja tapahtumiin
 • elokuun viimeisenä päivänä ilmoittaudutaan syksyn koulutuksiin ja tapahtumiin
 • marraskuun viimeisenä päivänä ilmoittaudutaan talven koulutuksiin ja tapahtumiin

Kuhunkin portaaseen sijoittuvat tapahtumat ja kurssit löydät ilmoporras -sivulta.

Kun ilmoittautumispäivät on keskitetty, on lippukunnan johtokolmikon helppo pitää huoli, että kaikki halukkaat on ilmoitettu tapahtumiin, ja että lippukunnassa jokainen osallistuu pestiään tukeviin koulutuksiin. 

Ilmoittautumisen päätyttyä on mahdollista avata jälki-ilmoittautuminen, mikäli koulutuksessa tai tapahtumassa on vielä tilaa. Ajantasaiset tiedot löydät tapahtumakalenterista tai ilmoporras -sivulta.

Jokainen 16-vuotta täyttänyt voi ilmoittautua koulutuksiin ja tapahtumiin itse. Alle 16-vuotiaiden osalta huoltaja voi tehdä ilmoittautumisen jäsenrekisteriin huoltaja-tunnuksilla. Mikäli lippukunta ilmoittaa omia jäseniään tilaisuuksiin tulee pestijohtajan (ent. koulutusvastaava) vastata siitä, että jokaiselta alle 16-vuotiaalta ilmoitetulta lippukuntalaiselta on huoltajan suostumus osallistua piirin kursseille ja tapahtumiin.

Yli kolme yötä kestävillä kursseilla tai tapahtumissa huoltajan tekemä ilmoittautuminen tai suostumus tarvitaan kaikilta alle 18-vuotiailta. Tämän lisäksi jokaisella partiolaisella tulee olla maksettuna Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsenmaksu.

Kilpailuihin ja nuorempien ikäkausien tapahtumiin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti ryhminä, jolloin ilmoittautumisessa käytetään vartion- tai ryhmänjohtajan partio-ID:tä. Tällöin siis riittää yksi ilmoittautuminen ryhmää kohden.  

Huomioithan, että ilmoittajan vastuulla on kerätä osallistumisluvat ilmoittamasi ryhmän jäseniltä (alaikäisten osalta heidän vanhemmiltaan) ja tiedottaa heitä alla mainituista seikoista.

Muista tarkistaa ilmoittautumisen yhteydessä yhteystietojen ajantasaisuus Kuksassa, erityisesti sähköpostiosoitteet, sillä olemme osallistujiin yhteydessä lähtökohtaisesti sähköpostitse. Osallistuja saa kurssikirjeen muodossa lisätietoa viikonlopun kurssista noin pari viikkoa ennen kurssia ja  iltatilaisuuksista noin viikkoa aiemmin. 

Partiotoimintaan voi tulla tutustumaan kertaluontoisesti myös piirin tapahtumiin, vaikka et olisi jäsen. Tällöin voit ilmoittautua tapahtumaan ilmoittautumislinkistä valiten kohdan: ”Jos et ole partiolainen, ilmoittaudu tapahtumaan tästä.”

Partiossa jäsenmaksu on verrattavissa urheilulisenssiin. Siihen kuuluvat muun muassa jäsenlehdet, tapaturma- ja vastuuvakuutus. Osallistuakseen ja toimiakseen tutustumiskerran jälkeen ”partion pelikentillä” tulee maksaa jäsenmaksu. Jäsenien jäsenmaksun tila tarkistetaan ennen kurssin alkamista.

 

Osallistumis- ja peruutuskäytännöt piirin tapahtumissa

 1. Kurssi- ja tapahtumaperuutukset tehdään aina Pääkaupunkiseudun Partiolaisten toimistolle (papa.toimisto@partio.fi / 09 8865 1200).
 2. Osallistumismaksua ei laskuteta, jos peruutus tulee piirin toimistolle neljä viikkoa ennen tapahtuman alkamista.
 3. Alle neljä viikkoa ennen tehdyt peruutukset laskutetaan, ellei osallistuja löydä itselleen sijaista. (Ilmoita osallistujan muutoksesta toimistolle.)
 4. Osallistumismaksu laskutetaan kokonaan, jos ilmoittautumista ei peruta lainkaan.
 5. Ilmaisten koulutusten kohdalla laskutetaan 20 € maksu, mikäli ilmoittautumista ei peruuteta lainkaan.
 6. Mikäli peruutus johtuu sairaustapauksesta, voit hakea lääkärintodistuksella kurssimaksun partiovakuutuksesta. Toimi tässä tapauksessa seuraavasti:
  1. Ilmoita asiasta Pääkaupunkiseudun Partiolaisten toimistolle papa.toimisto@partio.fi, jotta osoitamme laskun osallistujalle korvauksen hakemista varten.
  2. Hae korvaus vakuutusyhtiöltä:  https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/partiovakuutus/
  3. Korvaushakemuksen tekee aina vakuutettu eli partiolainen tai hänen huoltajansa.

Tapahtuman keskeytyminen

Joskus kurssi, tapahtuma tai leiri voi keskeytyä. Keskeytykselle voi olla useita erilaisia syitä:

 • läsnäolija sairastuu.
 • läsnäolija kiusaa, käyttäytyy huonosti, kohtelee kaltoin toisia tai omaisuutta
 • läsnäolija on päihtynyt tai hänellä on päihteitä mukana.

Tällaisissa tilanteissa asiasta ilmoitetaan kotiin ja kotiväen tulee järjestää itse lapsen tai nuoren kotimatka. Edellä kuvatuissa tai muissa vastaavissa tapauksissa osallistumismaksua ei palauteta. Sairastapauksissa partiovakuutuksesta on haettavissa korvaus. Tätä varten löydät ohjeet aiemmin sivulta peruutuskäytäntöjen yhteydestä.

Partiotapahtumat ja -leirit, joissa on alaikäisiä, ovat aina päihteettömiä.

Mikäli kurssi tai koulutus keskeytyy sairastapauksen tai vastaavan vuoksi olethan yhteydessä joko toimisolle papa.toimisto@partio.fi tai kurssinjohtajaan, jotta voimme sopia korvaavista tavoista suorittaa kurssi tai koulutus hyväksytysti loppuun.

Esteettömyys

Partioasema on esteetön tila. Huomioithan, että pyörätuolilla tai lastenvaunujen kanssa saavuttaessa käynti Partioasemalle tapahtuu takapihalta hissillä. Hissin ulko-ovi on lukittu, joten mainitsethan tarpeestasi ilmoittautumisen lisätietokentässä, niin osaamme tulla avaamaan sinulle oven.

Partiokämpillä ja Partioaseman ulkopuolella järjestettävien kurssien ja tapahtumien osalta varmistathan esteettömyyteen liittyvät seikat toimistolta etukäteen (papa.toimisto@partio.fi / 09 8865 1200).

Hajusteettomuus

Jäsenistössämme on hajusteherkkiä henkilöitä. Otathan tämän huomioon. Ethän käytä hajuvesiä tai voimakkaasti hajustettuja hygieniatuotteita osallistuessasi tapahtumiin.

Osallistujan henkilötietojen käsittely kurssi- ja tapahtumailmoittautumisissa

Henkilö- ja ilmoittautumistietojasi käsittelevät tapahtuman tekijät, siltä osin kuin se on heidän tehtävissään tarpeellista sekä tapahtumaa tukevat työntekijät partiotoimistolla. Erityistapauksissa tietojasi voivat käsitellä päättävässä asemassa olevat luottamushenkilöt.

Lisätietoja https://www.partio.fi/tietosuoja