Meidän on muutettava ”mitä minä voin saada” -ajattelumme “mitä minä voin antaa” -ajatteluun. 

-Robert Baden-Powell 

Kestävä kehitys on luonnon ja ympäristön kannalta välttämätöntä juuri nyt. Siksi mekin Pääkaupunkiseudun Partiolaisissa teemme tänään töitä sen eteen. Tavoitteemme on, että partio on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.  

Tältä sivulta löydät tietoa kestävästä kehityksestä niin piiri- kuin lippukuntatasolla. 

 

KESTÄVÄ KEHITYS PÄPASSA 2021-2022

 

2021 

 • Tuodaan kestävä kehitys näkyväksi niin somessa kuin piirin nettisivuilla erilaisten julkaisujen, haasteiden, tietoiskujen ja infopakettien avulla.  
 • Kannustetaan yhteiskuljetuksiin ja tehdään niistä mahdollisimman houkuttelevat.  
 • Kartoitetaan, miten piiriluottisten ja lippukuntien toiminta on tällä hetkellä linjassa kestävän kehityksen kanssa. 
 • Aletaan kehittää kiittämiskulttuuria siten, että se olisi kestävän kehityksen arvojen mukaista.  

2022 

 • Tarjotaan lippukunnille koulutusiltoja kestävään kehitykseen liittyen. Aluksi koulutusilloissa tarjotaan tukea lippukunnan keke-pestin lanseeraamiseen sekä Kestävästi partiossa –tunnuksen hakemiseen.  
 • Lanseerataan PäPalle oma ilmastotavoite, joka on linjassa SP:n tavoitteiden kanssa. 
 • Kehitetään lpk-postia siten, että ylimääräisiä tulosteita ei synny.  
 • Ensimmäinen täysin hiilineutraali tapahtuma! 
 • Tuodaan kestävä kehitys näkyväksi myös seuraavan piirileirin suunnittelussa. 
 • Pohditaan, miten tapahtumatuotteista saisi vielä enemmän kestävämmän kehityksen mukaisia.   
 • Selvitetään, miten piiri, lippukunnat tai yksittäiset jäsenet voisivat halutessaan kompensoida toimintaansa.  

 

KESTÄVÄ KEHITYS LIPPUKUNNASSA 

 • Kannustetaan lippukuntia ottamaan käyttöön SP:n lanseeraama keke-vastaavan pesti, joka on suunnitteilla tällä hetkellä.  
 • Kerätään lippukunnilta toimivia tapoja toteuttaa partiota kestävämmin, ja jaetaan tietoa myös muille lippukunnille.  
 • Jaetaan lippukunnille vinkkejä kestävämpään partiotoimintaan. 
 • Luodaan lippukunnille tukipalvelu, josta saa neuvoja kestävämpään toimintaan. 
 • Palkitaan Kestävästi partiossa –tunnuksen saaneita PäPan alueen lippukuntia 

 

Kestävästi partiossa –tunnus 

Kestävästi partiossa –tunnus on Suomen Partiolaisten myöntämä tunnustus lippukunnille, jotka noudattavat kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan. Tavoitteena on, että vuoteen 2026 mennessä 100 PäPan alueen lippukunnista on kestävästi partiossa -tunnus. 

Tunnusta varten lippukunnan tulee täyttää toiminnassaan vakiintuneesti vähintään 25 Kestävästi partiossa -kriteeriä. Lisäksi suositellaan valitsemaan yksi tai useampi kehittämiskohde. 

Tunnus on voimassa aina hakuvuodesta seuraavan kalenterivuoden loppuun. Tunnus tulee siis uusia aika ajoin. Tällä tavoin seurataan, että kestävä kehitys pysyy mukana lippukunnan toiminnassa.  

Huom! Ilmatar tukee tunnusta ja lippukuntien työtä kestävämmän maailman puolesta: jokaista tunnuksen vuonna 2021 saanutta lippukuntaa kohti tunnuksen kummiyritys Ilmatar sponsoroi päästöoikeuksien ostamista eurooppalaisesta päästöpörssistä 100 eurolla. 

 

Tutustu tunnuksen kriteereihin

Arvioi oman lippukuntasi tilanne:  Lataa Kestävästi partiossa -seurantatyökalu omalle koneellesi (excel).

Lisää tietoa tunnuksesta

Hae tunnusta

Lisätietoja Ilmatar -yrityksen tuesta

Nämä lippukunnat ovat jo saaneet tunnuksen! 

 

KESTÄVÄN KEHITYKSEN RYHMÄ 

Päpassa aloitti keväällä 2021 Kestävän kehityksen projektiryhmä, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä niin piiritoiminnassa kuin lippukuntatasolla. Keke-ryhmä toimii tämänhetkisten suunnitelmien mukaan vuoden 2022 loppuun, jonka jälkeen arvioidaan, onko piirissä tarvetta pysyvämmälle keke-ryhmälle. Nykyisen ryhmän tavoitteena on kuitenkin luoda pysyviä käytäntöjä, joilla kestävän kehityksen huomioiminen saadaan pysyväksi osaksi piirin toimintaa. 

Keke-ryhmä keskittyy ensisijaisesti ympäristön ja luonnon kannalta kestävään kehitykseen. Sosiaaliseen kestävyyteen keskittyy enemmän moninaisuusryhmä ja esimerkiksi Helppo tulla –tunnus on osa tätä. 

 

Tiimin jäsenet 

Tällä hetkellä ryhmä toimii suoraan piirihallituksen alaisuudessa ja sitä koordinoi piirinjohtaja Matti Mannonen 

Jutta Alho  (Lauttasaaren luotsitytöt) 

Laura Setälä (Haukkavuoren Haltiat) 

Ella Jokela (Viherlaakson Peurat) 

Jalmari Stenberg (Olarinmäen Samoojat ry)

Mikäli haluat olla yhteydessä, tavoitat meidät sähköpostitse osoitteesta etunimi.sukunimi@partio.fi 

Kiinnostuitko? 

Keke-ryhmään kaivataan vielä uusia jäseniä, joten jos tuntuu siltä, että tämä voisi olla sinun juttusi, niin ota rohkeasti yhteyttä. 

 

Linkkejä: