Pääkaupunkiseudun partiolaisten piirileiri Kliffa tulee kesällä 2018!

Leirin ajankohta on 23.7.-31.7.2018, joista sudenpennut viettävät kanssamme leirin alkuosan, eli 23.7.-26.7. Alta löydät leiritoimikunnan osa-alueet ja tyypit, joihin voi olla suoraan yhteydessä, jos jokin pesti osa-alueella kiinnostaa tai haluat kysyä jotain.

Kannattaa myös vilkaista aukiolevat päällikköpestit, joissa pääsee aidosti vaikuttamaan siihen, miltä leiri näyttää, saa mahdollisuuden innostua, onnistua ja oppimaan uutta tai syventää vanhoja taitoja. Kannattaa kannustaa hakemaan heti, mikäli joku pesti kiinnostaa, pestit täytetään heti sopivan tyypin löydyttyä. Jos pesteistä on jotain kysyttävää, leiritoimikuntalaiset vastaavat mielellään kysymyksiin!

Kliffa2018 for international quests

Avoimet pestit ja niistä vastaavat tyypit löydät täältä!

Resurssi
Joona Kaivosoja,
Resurssin alle kuuluvat talous, tiedonhallinta, hankinta, pestit ja kumppanuudet.
joona.kaivosoja@partio.fi

Kasvatus
Lina Munsterhjelm,
Kasvatukseen kuuluvat alaleirit, leiritoimisto, kansainvälisyys, leirin kasvatuksellisuus, perhemuotoinen leiriosallistuminen, osaamisen näkyväksi tekeminen ja tunnistaminen ja pestien tukeminen.
lina.munsterhjelm@partio.fi

Ohjelma
Sara Touhonen,
sara.touhonen@partio.fi
Mimi Rantanen,
Leirin päiväohjelman ja aktiviteettien tuottaminen, yhteisohjelmat kaikille leiriläisille.
mimi.rantanen@partio.fi

Huoltopalvelut
Pia Heiskanen
Pian alaisuuteen huollon palvelutuotannossa kuuluvat muonitus ja erityisruokavaliot, logistiikka, leiritoimisto ja leirinaikainen huolto.
pia.heiskanen@partio.fi

Infrapalvelut
Lauri Hållfast
Leirin infra, turvallisuus, lääkintä ja pelastus, tilanne- ja palvelukeskukset, rakennus ja purkuleirit.
lauri.hallfast@partio.fi

Viestintä ja markkinointi
Tiina Varhee
Leirin viestintä, markkinointi, graafinen sisältö, leirikirjeet, nettisivut, somekanavat, kutsuvieraat.
tiina.varhee@partio.fi

Kokemus
Johanna Kalliala
Leirin palvelumuotoilu, kokemuksesta vastaaminen: arkkitehtuuri, kaavoitus, leirituotteet ja kahvilamyynti, brändi
johanna.kalliala@partio.fi

Leirinjohtajat

Ville Miettinen
leirinjohtaja
ville.miettinen@partio.fi

Joonas Hirn
Leirin varajohtaja
joonas.hirn@partio.fi

 Heippa leiritoimikunnasta! Kuvassa Tiina (ylh
.vas.), Lina (alh.vas.), Sara, Pia, Joona (takana), Ville (ylh.oik.) sekä Joonas (alh.oik.).