Piirissä järjestetään kuhunkin lippukuntapestiin tarpeellista koulutusta Suomen Partiolaisten koulutusjärjestelmän mukaisesti. Sen lisäksi Pääkaupunkiseudun Partiolaiset tarjoavat paljon muuta lippukuntatoimintaa tukevaa lisäkoulutusta. Lippukunnan suunnitelmalliseen toimintaan ja kehittymiseen kuuluu omien toimijoiden aktiivinen kouluttautuminen. 

Pestijohtaja on lippukunnassa toimiva partiojohtaja, jonka tehtävänä on huolehtia lippukunnan johtajaresursseista, johtajiston tuesta ja pestisuunnittelusta yhdessä lippukunnanjohtajan ja ohjelmajohtajan kanssa. Hänen tulisi huolehtia erityisesti aikuisten ja lippukunnan erilaisissa pesteissä toimivien kouluttautumisesta ja ottaa tiukka ote heidän ohjaamiseksi koulutuksiin! Lue lisää pestijohtajan roolista täältä!

Tukenasi toimivat valmentajat, piirin koulutusryhmä sekä koulutusohjaajat

Heiltä saat tarvittaessa lisätietoja koulutuksista ja tehtävistäsi:

Työkaluja pestijohtajalle:

Partiojohtajaperuskoulutus

Partiojohtajaperuskurssi (PJ-PK) on kaikista partiokursseista rautaisin. Kurssilta saat kaikki partiojohtajan tarvitsemat perustyökalut. PJ-peruskurssi on jokaisen yli 18-vuotiaan partiolaisen tärkein koulutus ja on vaeltajaohjelman pakollinen aktiviteetti. Kurssilla käsitellään niin partioaatetta, johtamista, kuin lippukuntatoimintaa. Kurssi sisältää meheviä keskusteluja, menetelmiä ja uusia asioita – yhteensä noin 4 vuorokautta mahtavaa meininkiä. Kurssin käynyt voi anoa piiristä PJ-valtakirjaa, jota vaaditaan useiden tapahtumien johtotehtävässä.

Kurssi on tarkoitettu kaikille lippukunnassa tai piirissä toimiville vaeltajille ja aikuisille. Se soveltuu erinomaisesti myös partion vasta aloittaneille aikuisille, jotka haluavat syventää ymmärrystään partiosta. (Esitietovaatimuksena PJ-kurssille on Tervetuloa partioon-kurssi tai vastaavat tiedot partiokokemuksen myötä, PJ-kurssin ikäraja on 18v.)

Anottuasi PJ-valtakirjan piiri tarjoaa sinulle partiojohtajien juhlaillallisen seuraavalla partioviikolla.

Vuosittain piirissämme järjestetään vuosittain 6-7 PJ-peruskurssia

Suorat ilmoittautumispainikkeet kaikkiin koulutuksiin löydät tapahtumakalenterista. Tapahtumakalenterista voit hakea tietoa kaikista piirin tarjoamista koulutuksista. Huomaathan, että kalenteria voi ”sortata” ikäkausien mukaisesti ja kalenteri toimii myös mobiilisti.

Ohjeita PJ-kurssilaiselle ja lippukunnalle:

Partiojohtajien jatkokoulutus

Suomen Partiolaiset järjestävät vuosittain partiojohtajille sopivaa jatkokoulutusta mm. Kolmiapila-Gilwell-kursseja (Ko-Gi). Suosittelemme jatkokoulutusta kaikille aikuisille, joiden PJ-peruskurssista on muutama vuosi aikaa. Lisätietoja partiojohtajien jatkokoulutuksesta.

Kysy tarkemmin yllä olevista aiheista piirin koulutusryhmältä ja Pj-kurssitoimikunnalta.

Lisätietoja koulutusjärjestelmästä partiossa: