Lippukunnan viestintä

Viestintä on muutakin kuin lippukuntalehti ja kirje kotiin. Tasaisin väliajoin kannattaa miettiä, miten oman lippukunnan viestintäasiat toimivat, riittävätkö ne vai kannattaisiko kehitellä uusia toimintamuotoja. Viestintä on koko johtajiston asia – miettikää asioita siis yhdessä. 

Kenelle lippukunnassa viestitään?

Johtajiston sisäinen viestintä on tärkeää, jotta lippukunta ylipäänsä pystyy toimimaan. Johtaminen on viestintää ja viestintä johtamista. Erityisesti johtokolmikon ja lippukunnan hallituksen on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että kaikki toiminnassa olevat johtajat tietävät, mitä lippukunnassa tapahtuu, mitä on suunnitteilla ja millaisia yhteisiä tavoitteita lippukunnalla on. Tunne siitä, että on ajan tasalla lippukunnan kuulumisista lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sitoutumista toimintaan ja porukkaan. Ja jos johtajat eivät kommunikoi keskenään, asiat eivät tapahdu ajallaan, tieto ei kulje ja ilmapiiri muuttuu helposti huonoksi. Lippukunnan viestintäkanavien pitää siis olla kunnossa ja kaikkien johtajien saatavilla. 

Ryhmän sisäinen viestintä on oleellinen osa yksittäisen ryhmän toimintaa. Kun ryhmänjohtaja hoitaa viestinnän kunnolla ja ajoissa, uskaltavat vanhemmat luottaa siihen, että hän kantaa vastuunsa muistakin asioista.

Partiolaisten vanhemmat tarvitsevat ja haluavat laadukasta tietoa paitsi lippukunnan tapahtumista myös partiosta ja partion toimintatavoista yleensä. Hyödyntäkää vanhempainillat ja lippukunnan nettisivut / Facebook-sivu toiminnasta kertomisessa. Muistakaa myös lisätä lippukunnan somekanavat retkilappuihin ja muihin kotiin lähteviin viesteihin. Hyödyntäkää valmis PowerPoint-pohja vanhempainiltaa suunnitellessasi! 

Muut sidosryhmät, kuten kaupunki tai kunta, taustayhteisöt sekä erityisesti lippukunnan toimintaa tukevat tahot tarvitsevat myös tietoa lippukunnasta. Yhteydenpito sidosryhmiin vaihtelee lippukunnan ja yhteistyöaktiivisuuden mukaan. 

Viestinnän aktiivisuus ja tiedotuksen tarve muihin partiolaisiin päin riippuu lippukunnasta. Monet tekevät kuitenkin jonkinlaista yhteistyötä alueen muiden lippukuntien sekä oman kaupungin ja piirin partiolaisten kanssa. 

Lippukunnan kannattaa kertoa toiminnastaan paikkakunnan lapsille ja nuorille (ja aikuisille), erityisesti jos mukaan kaivataan uusia jäseniä. Paikallislehdille voi tarjota valmista juttua, ja partiotoimintaa voi esitellä kouluissa ja kylätapahtumissa. 

Lippukuntaviestinnän supersankarit ovat täällä!

Alueviestintätoimikunnan, eli tuttavallisemmin Vigujen, tavoitteena on tukea pääkaupunkiseudun lippukuntia kohti ennennäkemättömän sujuvaa viestintää – lippukunta kerrallaan! Autamme siis lippukuntia erityisesti viestinnän ja markkinoinnin haasteissa, mutta tulemme mielellämme kehittämään myös toimivaksi todettuja käytänteitä. Vigut voi kutsua vaikkapa johtajahuoltoon tai joderedulle, jotta viestintää päästään ruotimaan yhdessä kuntoon! Valmiita koulutussettejä tarjoamme seuraavista aiheista:

 • Brändäys: Miltä lippukuntanne näyttää, maistuu, tuntuu ja tuoksuu? Tässä koulutuksessa hyppäätte lippukunnan syvään päätyyn ja opitte tuomaan parhaat palat osaksi lippukuntanne ilmettä.  
 • Lippukunnan sisäinen viestintä: Riko rikkinäinen puhelin! Tämän koulutuksen jälkeen viesti kulkee johtajalta toiselle ja koteihin asti oikeissa kanavissa. Haluatteko löytää juuri teille sopivan tavan tavoittaa tärkeimmät kohderyhmät? 
 • Nettisivut: Tehkää nettisivuistanne parhaat ikinä! Haluatteko luoda lippukunnallenne persoonalliset, informatiiviset ja visuaaliset sivut?  
 • Rekrytapahtuman järjestäminen: Tarvitsetteko lisää johtajia tai sudenpentuja toimintaanne. Tämän koulutuksen jälkeen osaatte markkinoida ja järjestää mullistavan rekrytapahtuman alueellanne.  
 • Sosiaalinen media: Feedit fleekkiin . Laittakaa lippukunnan Snäppi ja Insta tulille ja jakakaa parhaat palat. Samalla markkinoitte itseänne potentiaaliselle kohderyhmälle.  
 • Kuvaus ja kuvankäsittely: Valokuvat ja videot kertovat partiotoiminnasta ja houkuttelevat uusia jäseniä mukaan. Mutta millaisia kuvia kannattaa ottaa ja miten ne käsitellään ja arkistoidaan? Entä missä kaikkialla kuvia kannattaa julkaista?  
 • Historiikkiprojekti: Miten tekstit, valokuvat ja muut kuvitukset eri vuosikymmeniltä kannattaa kerätä ja arkistoida? Tässä koulutuksessa käydään läpi lippukukunnan historiikkiprojektin aikataulu, budjetti, projektiryhmän vastuut sekä yhteistyö taittajan ja painon kanssa.  

Jokainen koulutus kuitenkin räätälöidään lippukunnan tarpeiden mukaan, joten yhteyttä saa ja pitää ottaa vaikka oman lippukunnan asia ei liittyisikään suoranaisesti mihinkään valmiista koulutuksista. Vaikka monesta viestintä voi tuntua vähäpätöiseltä asialta, on se partiossakin kaiken toiminnan perusta. Jo johtajiston keskenään sopimat asiat vaativat toimivaa viestintää, jotta toiminta pysyy laadukkaana. Hyvännäköinen instafeed houkuttelee uusia jäseniä lippukunnan valinnassa ja vanhemmille ajoissa lähteneet sähköpostit luovat luottamusta lasten jäädessä tuntemattoman nuoren käsiin. Viestintä on siis arkisempaa kuin usein tuleekaan ajateltua ja siksi me Vigut tahdomme auttaa tekemään siitä sujuvampaa kuin koskaan!  Jos siis tuntuu, että johtajiston keskustelut hukkuvat sähköpostitulvaan tai että oma lippukunta saisi boostia brändäyksestä, ota yhteyttä meihin. Vigut ovat täällä – teitä varten! TUTUSTU TILAUSKOULUTUKSIIN JA OTA YHTEYTTÄ: PAPA.TOIMISTO@PARTIO.FI. Lisätiedot: Anna Pekonen (anna.pekonen(at)partio.fi) ja Ilona Tiainen (ilona.tiainen(a)partio.fi

Viestinnän välineet

Välinettä valittaessa on mietittävä, mitä ollaan viestimässä ja kenelle. Kun mietitte lippukunnallenne sopivaa viestintäkanavavalikoimaa, kannattaa olla yhteydessä piirin alueviestintätoimikuntaan tai osallistua piirin järjestämiin viestintäkoulutuksiin! 

 Kriisiviestintä

Jokaisen lippukunnan- ja tapahtumanjohtajan on tunnettava piirin kriisiviestintäohje, joka löytyy pdf-tiedostona tästä: Kriisiviestintäohje. Piiristä saat aina apua tiukkojen tilanteiden hoitamiseen, älä siis epäröi ottaa yhteyttä!  

 Vinkkejä erilaiset kohderyhmät huomioivaan viestintään 

 • Tarkistakaa,ettäkerrottepartiostaselkeästijakäytätte myösmonipuolisestikuvia
 1. PIIRIN KUVAPANKKI: Täältä voit ladata kuvia eri partiotapahtumista. Myös Suomen Partiolaisten kuvapankkia voi käyttää. Hyvä tapa on mainita aina kuvaajan nimi.
 2. KUVATKAA KOLOILTOJA: Yleensä muistamme ottaa ja jakaa kuvia leireiltä ja retkiltä, mutta koloilloista ei löydy minkäänlaista kuvamateriaalia. Antakaa lippukunnan samoajille tai tarpojille tai vaikka kaikille ryhmille tehtäväksi kuvata koloiltoja, ja rakentakaa niistä tarina omille nettisivuillenne ja sosiaalisen median kanaviin.
 • Muistakaa viestiä. Ei pidä olettaa,että uudet jäsenet tuntevat partiotoimintaa tai varsinkaanlippukunnan perinteitä.Avatkaapartiolaisten koteihin syksyllä lähtevään infokirjeeseen tapahtumalistauksen lisäksi perusteellisestise,mitä lippukunnan vuoteen kuuluu, ja miten se eri ikäkausillenäkyy.
 1. VANHEMMAT MUKAAN TOIMINTAAN: Kertokaa samalla, mihin tapahtumiin myös vanhemmat ovat tervetulleita mukaan ja millaista vapaaehtoistyötä vanhemmat voivat halutessaan lippukunnassanne tehdä.
 2. USKONTO LIPPUKUNNAN ARJESSA: Partio perustuu vapaaehtoisuuteen ja on avoin kaikille, jotka hyväksyvät sen päämäärän ja arvopohjan. Partioliike ei ole sitoutunut mihinkään uskontoon, vaan toimii positiivisen uskonnonvapauden periaatteen mukaisesti. Positiivinen uskonnonvapaus kannattaa jokaisen ihmisen oikeutta uskontoon. Suomen uskontotilanteesta ja lippukuntien taustayhteisöistä johtuen hengelliset tilaisuudet ovat partiossa usein luterilaisen kristinuskon pohjalta toteutettuja. Jos toiminnassa on mukana perheitä, joiden vakaumus poikkeaa lippukunnan taustayhteisön vakaumuksesta, kannattaa tilaisuuksien hengellisestä luonteesta kertoa koteihin jo etukäteen. Samalla voi kertoa, mikäli tarjolla on vaihtoehtoista tunnustuksetonta ohjelmaa.
 3. TOIMINNASTA VIESTIMINEN: Ladatkaa valmis retkikirjeen mallipohja ja muokatkaa siitä tarpeisiinne sopiva. Mallipohjasta löydät myös pakkauslistan viikonlopun retkelle.
 • Viestikäävanhemmille tarvittaessa kuvilla.Ottakaa käyttöönyleinen retkellelähtöohje, jossaon käytetty kuvia kertomaan, millaiset varusteet retkellä tulee olla
 1. KUVAKORTIT: Partiolle on tehty oma kuvakorttisarja, josta löytyy partiomaista kuvamateriaalia, joita voi laittaa tekstin lisäksi helpottamaan ymmärrystä. Kuvamateriaalia löydät myös lisää Papunet-sivustolta.
 2. VARUSTELISTA: Olemme koonneet kuvilla varustetun listan varusteista, joita partiolainen pakkaisi mukaan retkelle. Varusteiden nimet on käännetty englanniksi, viroksi, venäjäksi, somaliksi, arabiaksi ja farsiksi.
 • Jos vanhemmat eivät puhu suomea, käyttäkääenglantia ja käykääohjeet lapsen itsensä kanssa huolellisesti läpi. Luokaajohtajiston kanssa yhteiset käytännötavuksi ryhmänjohtajille.
 1. PARTIO-OHJELMA ENGLANNIKSI: Löytyy linkin takaa.
 2. ENGLANNINKIELINEN TEKSTI NETTISIVUILLE: Voitte hyödyntää piirin sivujen englanninkielistä osiota, ja kopioida siitä asioita omille sivuillesi. Lisätkää oman lippukuntanne tärkeät erityispiirteet ja yhteystiedot.
 3. OMA REPPU -selkokielinen opas retkeilyyn kertoo partiosta ja partiotoiminnasta selkosuomella. Piirin toimistolla on muutama lainakappale lyhytaikaiseen lainaan, tarvittaessa voitte hankkia kirjan kololle Scandinavian Outdoorista. 
 • Pyytäkää piiriltä lippukunnalle räätälöity koulutuksen viestinnästä lippukunnassa.