Hepun päätoimittaja

Heppu on 1940-luvulla perustettu Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa printtinä ja jatkuvasti verkossa. Lehti postitetaan suoraan kaikkien jäsenmaksun maksaneiden partiolaisten koteihin ja lisäksi pääkaupunkiseudun kirjastoihin, nuorisotaloille ja seurakuntiin. Painosmäärä on noin 11 000 kappaletta. 

Heppu uutisoi journalistisella otteella pääkaupunkiseudun ajankohtaisista partioasioista, lippukuntien kuulumisista, käynnissä olevista hankkeista sekä muista merkittävistä partioon liittyvistä aiheista. Printtilehden kohderyhmänä ovat erityisesti samoajat ja nuoret aikuiset eli 15–30-vuotiaat.

Verkossa ja sosiaalisessa mediassa julkaistavat sisällöt on kohdistettu erityisesti tarpojille ja nuorille aikuisille eli 12–30-vuotiaille. Hepun verkkomediaan on otettu käyttöön Gutenberg-lisäosa, jonka ansiosta Hepun jutut saavat uudenlaisen visuaalisen ilmeen. Hepussa on käytössä AR-teknologiaa eli lisättyä todellisuutta (augmented reality). AR-sisällöt aukeavat Arilyn-nimisellä applikaatiolla valokuvista, joiden yhteydestä löytyy Arilynin logo.

Hepulla on kaksi vapaaehtoisena toimivaa päätoimittajaa ja toimituskuntaan kuuluu noin kymmenen nuorta toimittajaa. Lehden toimituspäällikkönä työskentelee piirin viestintäkoordinaattori.

Lehtien sisältö suunnitellaan toimituskokouksessa noin 2,5 kuukautta ennen ilmestymistä. Kaikki lehdet ovat luettavissa näköislehtinä Issuu-palvelussa: issuu.com/heppu. 

Päätoimittajan tehtäviin kuuluu toimituksen ja toimituskokousten johtaminen. Päätoimittaja on mukana lehden kokonaisuuden suunnittelussa ja vastaa siitä, että sisältö toimitetaan aikataulussa.

Päätoimittajat tekevät tiivistä yhteistyötä piirin viestintäkoordinaattorin ja lehden taittajan kanssa. Päätoimittaja rekrytoi toimitukseen parhaat kynäilijät ja kuvaajat. 

Partiokokemus

Pesti edellyttää aiempaa kokemusta partiosta.

Mitä pesti vaatii?

Pesti vaatii
- aiempaa kokemusta ryhmän johtamisesta
- partiotietämystä ja -tuntemusta
- aikatauluissa pysymistä
- hyvää suomen kielen taitoa sekä kykyä ideoida, tuottaa ja muokata tekstejä
- hyvää visuaalista näkemystä

Eduksi katsotaan aiempi kokemus partioviestinnästä esimerkiksi lippukuntalehdessä. Pesti ei sinällään edellytä aiempaa kokemusta partiosta, mutta kokemukset ovat opettaneet, että partion tuntemisesta on pestissä iso hyöty.

Mitä pesti tarjoaa sinulle?

Pesti tarjoaa sinulle
- näköalapaikan koko piirin toimintaan
- uusia kontakteja ja ystäviä piirin viestintä- ja markkinointiryhmästä
- koulutusta pestin vaatimiin tehtäviin
- mahdollisuuden kehittyä taitavaksi johtajaksi ja organisoijaksi
- tukea muilta luottamushenkilöiltä ja piirin työntekijöiltä

Tarjoamme oivan mahdollisuuden kehittyä parhaaksi partiolehden päätoimittajaksi.

Pestin kesto

2 vuotta

Yhteystiedot

Hae pestiin lähettämällä vapaamuotoinen hakemus joko videolla tai kirjallisesti sähköpostitse viestintä- ja markkinointiryhmän hallituksen jäsenelle, kari.keskitalo@partio.fi 6.6.2020 mennessä.