Kasvatusryhmän jäsen

Kasvatusryhmän tehtävänä on tukea pääkaupunkiseudun lippukuntia partiokasvatuksessa. Kasvatusryhmä toteuttaa tehtäväänsä muun muassa tukemalla luotseja ja ohjelmajohtajia, tuottamalla materiaalia ohjelmapainotuksen toteuttamisen avuksi, tuottamalla materiaalia perhepartiotoiminnan tueksi sekä järjestämällä koulutuksia.

Kasvatusryhmän jäsenenä toimit osana kasvatusryhmää ja vastaat yhdessä muun ryhmän kanssa pääkaupunkiseudun lippukuntien tukemisesta, toiminnan kehittämisestä sekä ryhmän tuottamien materiaalien ja tuen jalkauttamisesta.

Kasvatusryhmän jäsenenä pääset tukemaan lippukuntien partiokasvatusta esimerkiksi suunnittelemalla ja toteuttamalla luotsivihjareita ja ohjelmajohtajien tukea, kehittämällä perhepartiotoimintaa piirissä sekä tukemaan lippukuntia ohjelmapainotuksen toteuttamisessa muun muassa tuottamalla ohjelmapainotukseen liittyviä materiaaleja yhdessä muun kasvatusryhmän kanssa ja viemällä ohjelmapainotusta lippukuntiin. Pestisi sisältö voi painottua johonkin edellä mainituista omien toiveidesi mukaan.

Partiokokemus

Pesti ei edellytä aiempaa kokemusta partiosta.

Mitä pesti vaatii?

Pesti vaatii aloitteellisuutta ja motivaatiota tukea ja kehittää partiokasvatuksen toteutumista piirissä. Ryhmän jäsenenä osallistut ryhmän kokouksiin, seminaareihin ja yhteisiin ponnistuksiin, kuten toiminnansuunnitteluun.

Mitä pesti tarjoaa sinulle?

Pesti tarjoaa näköalapaikan partiokasvatuksen kehittämiseen ja jalkauttamiseen koko pääkaupunkiseudulla. Pestissä pääset myös luomaan verkostoja ympäri pääkaupunkiseutua ja piirin eri toimijoihin.

Pääset osaksi innostunutta kasvatusryhmää, jolta saat myös tukea pestiisi. Tukena ovat myös ryhmän puheenjohtaja, hallituksen kasvatuksesta vastaava jäsen sekä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten toimisto.

Pestin kesto

Pestin kesto on 2 vuotta.

Yhteystiedot

Lähetä vapaamuotoinen hakemus kasvatusryhmän puheenjohtajalle Riinalle.

Riina Vepsä-Luotola (riina.vepsa-luotola@partio.fi)

Lisätietoja

Pesti voidaan toteuttaa myös etänä, eli sinun ei tarvitse asua pääkaupunkiseudulla.