Kurssinjohtaja monimuotoiselle PJ-peruskurssille

Keväällä järjestettävälle Monimuotoiselle Partiojohtaja-peruskurssille etsitään kurssinjohtajaa. Monimuotoinen kurssi on tarkoitus järjestää osin etänä ja osin lähitapaamisina. Kurssinjohtaja pääsee vaikuttamaan kurssin aikatauluun ja järjestämistapaan. Kurssi alkaa 1.2.2022.

Kurssinjohtaja johtaa Suomen Partiolaisten koulutusjärjestelmän mukaisen koulutuskokonaisuuden. Kurssinjohtaja pitää huolen, että kurssin käytännön järjestelyt ja koulutukset suunnitellaan ajoissa. Kurssinjohtaja vastaa siitä, että kurssin aikana käydään läpi kurssille määritellyt koulutussisällöt.

Ennen kurssia kurssinjohtaja:

 • Rekrytoi staabin, joka koostuu kouluttajista sekä muonittajasta. Kouluttajiksi rekrytoidaan niin kokeneita kuin uusia kouluttajia.
 • Johtaa kurssin suunnittelua ja tukee kouluttajia
 • Raportoi PJ-toimikunnalle kurssin suunnittelusta
 • Varmistaa kurssin viestinnän ja sopii kuljetukset piirin toimiston kanssa
 • Järjestää kurssin alkutapaamisen

Kurssin lähiosan aikana:

 • Johtaa toimintaa
 • Tukee kouluttajia

Kurssin lähiosan jälkeen:

 • Järjestää lopputapaamisen
 • Raportoi PJ-toimikunnalle kurssin toteutuksesta
 • Raportoi piirin toimistolle kurssin hyväksytysti suorittaneet
 • Raportoi PJ-toimikunnalle tiedon kurssilaisista, joiden kurssisuoritus on jäänyt kesken

Partiokokemus

Pesti edellyttää aiempaa kokemusta partiosta.

Mitä pesti vaatii?

Pesti vaatii partiojohtajan valtakirjaa, koulutuskokemusta vähintään yhdeltä PJ-PK:lta lähiajalta sekä kykyä koulutuskokonaisuuden hallintaan.

Mitä pesti tarjoaa sinulle?

Pesti tarjoaa:
- Laajempaa näkemystä ja kokemusta piirin koulutusten järjestämiseen
- Oman osaamisen kehittämistä tekemällä
- Hyvän porukan tehdä pestiä
- Tukea PJ-toimikunnalta

Pestin kesto

n. 9 kk

Yhteystiedot

Hae pestiä tai kysy lisätietoja lähettämällä sähköpostia PJ-toimikunnan puheenjohtajille Teuvolle (teuvo.syrjala@partio.fi) ja Ellalle (ella.jokela@partio.fi)