Moninaisuusryhmän puheenjohtaja

Moninaisuusryhmä etsii uutta puheenjohtajaa toimikaudelle 2023-2024.

Pääkaupunkiseudun partiolaisten moninaisuusryhmän tarkoituksena on edistää saavutettavampaa ja moninaisempaa partiota pääkaupunkiseudulla. Moninaisuusryhmä laatii saavutettavuuden, sekä esteettömyyden materiaaleja ja työkaluja lippukunnille ja järjestää vuosittain lukuisia koulutuksia piirin tekijöille ja lippukuntatoimijoille.

Moninaisuusryhmän puheenjohtajan pestiin kuuluu:

* Johtaa moninaisuusryhmän toimintaa ja toimikunnan kuukausittaisia kokouksia.
* Johtaa toiminnansuunnittelua ja toiminnan suunnittelun arviointia yhteistyössä toiminnanalan piirihallituksen jäsenen kanssa.
* Toimia tarvittaessa kouluttajana ryhmän koulutuksissa.
* Edustaa moninaisuusryhmää piirin ja SP:n tapahtumissa.
* Pitää huolta ryhmän jäsenistöstä ja ylläpitää ryhmän kiittämiskulttuuria.
* Rekrytoida ryhmään uusia jäseniä ja huolehtia heidän pestauksesta.

Partiokokemus

Pesti edellyttää aiempaa kokemusta partiosta.

Mitä pesti vaatii?

* Halukkuutta edistää moninaisempaa partiota piirissä.
* Kiinnostusta toimia piirissä yhteistyössä muiden toimijoiden ja luottisten kanssa.
* Ryhmänhallinnan ja johtamisen taitoja.
* Ajanhallinnan taitoja 

Mitä pesti tarjoaa sinulle?

* Mahdollisuuden päästä vaikuttamaan moninaisuuden saralla piiritasoisesti.
* Moninaisuusryhmän osaavan tekijätiimin ympärillesi.
* Rutkasi uutta johtamiskokemusta.
* Mahdollisuuden seurata piirin toimintaa lähietäisyydeltä.

Pestin kesto

Sopimuksen mukaan

Yhteystiedot

Mikäli pesti puhuttelee sinua tai kiinnostus heräsi, olethan rohkeasti yhteydessä moninaisuudesta vastaavaan hallituksen jäseneen, Mitroon (mitro.kutvonen@partio.fi).