Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirihallituksen jäsen / Lippukuntatuki

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset tukee alueen partiolippukuntia 300 vapaaehtoisen luottiksen ja 14 työntekijän voimin. Piirihallitus johtaa PäPan vapaaehtoisorganisaatiota sekä toiminnanjohtajan kautta työntekijäorganisaatiota, jotta partio kuuluisi kaikille, kasvattaisi hyvään johtajuuteen ja olisi aloitteellinen yhteistyökumppani.

Hallituksen jäsen johtaa oman toiminnanalansa toimintaa sekä yhdessä muun hallituksen kanssa koko piirin toimintaa. Hallitus vastaa piirin toiminnan suunnittelusta, isojen projektien ohjauksesta ja vastaa piirineuvostolle asetettujen tavoitteiden täyttymisestä ja partion strategian toteutumisesta PäPassa. Hallituksen jäsenen pesti koostuu siis kahdesta osasta: hallitustyöskentelystä ja siihen liittyvistä vastuista sekä omien vastuualueiden johtamisesta.

Hallituksen jäsenen tehtävänä on:

– Suunnitella, seurata ja kehittää vastuualueensa toimintaa
– Pitää yhteyttä vastuualueensa toimikuntiin ja toimihenkilöön
– Toteuttaa osaltaan hallituksen päätöksiä
– Huolehtia tarpeellisten asioiden tulemisesta hallituksen tietoon ja käsittelyyn
– Omalle vastuualueelleen kuuluvien ryhmien puheenjohtajien rekrytointi ja pestaus
– Yhdessä puheenjohtajan/puheenjohtajien kanssa toiminnanalan uusien vapaaehtoisten rekrytointi
– Oman vastuualueensa budjetin seuranta
– Toiminnansuunnittelun vetäminen, tosun toteutumisen seuranta ja arviointi
– Vastaa työvaliokunnan kokoontumisesta yhdessä puheenjohtajan kanssa
– Oman vastuualueensa vapaaehtoisten kiittäminen.
– Seuraajansa perehdyttäminen ja oman tekemisensä dokumentointi seuraajaa varten
– Sekä muut erikseen sovitut tehtävät, esimerkiksi vastuu valikoitujen partion strategian mittarien toteutumisesta Pääkaupunkiseudun Partiolaisissa.

Vastuualueena lippukuntatuki:

Piirihallituksen lippukuntatuesta vastaavan jäsenen vastuulla on piirin lippukuntien johtokolmikoiden suora tuki, jota aluetiimien valmentajat heille tarjoavat. Jokaisella alueella on johtokolmikkopestejä – lippukunnanjohtajaa, ohjelmajohtajaa ja pestijohtaajaa tukemassa pestiä vastaava valmentaja. Valmentajatoimintaa koordinoi valmentajavastaavista muodostuva A-tiimi, jonka toimintaa lippukuntatuesta vastaava hallituksen jäsen johtaa. Hallituksen jäsen johtaa lippukuntatuen ryhmää yhdessä kasvun tuesta vastaavan hallituksen jäsenen ja ryhmän puheenjohtajan kanssa.

Lippukuntatuki tekee tiivistä yhteistyötä kasvatuksen ja koulutuksen toiminnanalojen kanssa, jotta jokaiselle johtokolmikon jäsenelle on tarjolla laadukasta omaan pestiin kohdennettua tukea. Lippukuntatuesta vastaava hallituksen jäsen vastaa yhteistyön koordinoimisesta.

Lippukuntatuen tärkeimpiä työkaluja johtokolmikoiden tukemiseksi ovat valmentajien johtokolmikoille vetämät vaihtuvasisältöiset aluetapaamiset, pitkän tähtäimen suunnitteluun tarkoitettu Haaveiden lippukunta -työkalu sekä vuosittain järjestetty Supersemma.

Lippukuntatuesta vastaava hallituksen jäsen edustaa piiriä Suomen Partiolaisten aluetyön laajennetussa valiokunnassa.

Partiokokemus

Pesti edellyttää aiempaa kokemusta partiosta.

Mitä pesti vaatii?

Sitoutumisen pestiin kahdeksi vuodeksi ensisijaisena partiopestinä. Johtamiskokemusta (partiosta tai sen ulkopuolelta) ja halua kehittää piirin toimintaa ja partiota pääkaupunkiseudulla. Kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin ja ratkaista ongelmia.

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirihallitus kokoustaa noin kerran kuukaudessa. Sen lisäksi hallitustyöhön kuuluu kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin hallitusseminaareihin osallistuminen sekä osallistuminen kaikille piiriluottiksille tarkoitettuihin seminaareihin. Lisäksi piirihallitus raportoi toiminnastaan PäPan piirineuvostolle, joka kokoontuu kaksivuotiskauden aikana yhteensä seitsemän kertaa. Hallitus voi lisäksi itse sopia myös muista kaikkia hallituksen jäseniä koskevista vastuista ja tapahtumista.

Osana hallitustyötä on myös valtakunnallinen ja piirien välinen yhteistyö, joka sisältää oman toiminnanalan etä- ja läsnäkokouksiin osallistumista, erityisesti kaksi kertaa vuodessa järjestettävät laajennetut valiokunnat, joka kokoaa Suomen partiolaisten toiminnanalojen vastinparit piireistä yhteen.

Tässä jo tiedossa olevat päivät vuodelle 2023:

28.1. Talvisemma

11.2. Palvelualueen yhteinen päivä

Piirineuvoston kokoukset:
1) su 29.1.
2) la 25.3.
3) la 9.9.
4) la 11.11.

Piirihallituksen semmat: 6.-8.1. ja 10.-11.6.

Ryhmäsemma: 19.8.

Laajennetut valiokunnat:
Kevään laajennetut 18.-19.3.
Syksyn laajennetut 7.-8.10.

Keskimäärin hallituspesti vie 5-10 tuntia viikossa arkisin, sen päälle tulevat viikonlopputapahtumat, seminaarit ja kokoukset. Määrä vaihtelee viikoittain ja vaatii hyviä ajanhallintataitoja

Mitä pesti tarjoaa sinulle?

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset on Suomen suurin partiopiiri ja pääkaupunkiseudun suurin nuorisojärjestö. Hallituksen jäsenenä saa kokemuksen ison organisaation strategisesta kuin operatiivisesta johtamisesta. Tehtävässä pääsee johtamaan yhdessä hallituksen kanssa prosesseja sekä erityisesti omalla toiminnanalalla eri tehtäviin rekrytoituja luotamushenkilöitä. Pestin aikana saatava johtamiskokemus on erittäin arvokasta esimerkiksi tulevia työpaikkoja ajatellen.

Hallituspesti tarjoaa mahdollisuuden kehittää partiotoimintaa pääkaupunkiseudulla eteenpäin isoin resurssein ja uutta kokeilevassa ilmapiirissä, jossa nuorille annetaan aidosti valtaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Konkreettista tukea pestiin tarjoaa muu piirihallitus ja piiritoimiston työntekijät.

Muun muassa näin nykyiset hallituksen jäsenet kuvailevat mitä pesti on heille antanut:

“Olen oppinut johtamaan ihmisiä paremmin ja hallitsemaan suuria kokonaisuuksia. On ollut motivoivaa päästä aitiopaikalta kehittämään parempaa johtokolmikkotukea taitavien ja innostuneiden luottisten kanssa.”

Pestin kesto

Joulukuu 2022 - tammikuu 2025

Yhteystiedot

Hakulomakkeen ehdolle asettumiseen löydät osoitteesta: https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/vaalit/
Kaikista pesteistä ja vaaleista liittyen voit olla yhteydessä myös vaalitoimikunnan puheenjohtajaan Elias Herva-Koivulaan, elias.herva@partio.fi, 0400381841

Tarvitsemme kuvasi, jonka julkaisemme PäPan nettisivuilla ja somessa. Ohjeet siitä, minne kuva tulee lähettää, saat pestiä hakiessasi.

Lisätietoja

Lisätietoja pestin sisällöstä antaa nykyinen piirihallituksen lippukuntatuesta vastaava hallituksen jäsen Janne Sarkkinen janne.sarkkinen@partio.fi ja valintaprosessista vaalitoimikunnan puheenjohtaja Elias Herva elias.herva@partio.fi