Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirihallituksen jäsen / Moninaisuus

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset tukee alueen partiolippukuntia 300 vapaaehtoisen luottiksen ja 14 työntekijän voimin. Piirihallitus johtaa PäPan vapaaehtoisorganisaatiota sekä toiminnanjohtajan kautta työntekijäorganisaatiota, jotta partio kuuluisi kaikille, kasvattaisi hyvään johtajuuteen ja olisi aloitteellinen yhteistyökumppani.

Hallituksen jäsen johtaa oman toiminnanalansa toimintaa sekä yhdessä muun hallituksen kanssa koko piirin toimintaa. Hallitus vastaa piirin toiminnan suunnittelusta, isojen projektien ohjauksesta ja vastaa piirineuvostolle asetettujen tavoitteiden täyttymisestä ja partion strategian toteutumisesta PäPassa. Hallituksen jäsenen pesti koostuu siis kahdesta osasta: hallitustyöskentelystä ja siihen liittyvistä vastuista sekä omien vastuualueiden johtamisesta.

Hallituksen jäsenen tehtävänä on:

– Suunnitella, seurata ja kehittää vastuualueensa toimintaa
– Pitää yhteyttä vastuualueensa toimikuntiin ja toimihenkilöön
– Toteuttaa osaltaan hallituksen päätöksiä
– Huolehtia tarpeellisten asioiden tulemisesta hallituksen tietoon ja käsittelyyn
– Omalle vastuualueelleen kuuluvien ryhmien puheenjohtajien rekrytointi ja pestaus
– Yhdessä puheenjohtajan/puheenjohtajien kanssa toiminnanalan uusien vapaaehtoisten rekrytointi
– Oman vastuualueensa budjetin seuranta
– Toiminnansuunnittelun vetäminen, tosun toteutumisen seuranta ja arviointi
– Vastaa työvaliokunnan kokoontumisesta yhdessä puheenjohtajan kanssa
– Oman vastuualueensa vapaaehtoisten kiittäminen.
– Seuraajansa perehdyttäminen ja oman tekemisensä dokumentointi seuraajaa varten
– Sekä muut erikseen sovitut tehtävät, esimerkiksi vastuu valikoitujen partion strategian mittarien toteutumisesta Pääkaupunkiseudun Partiolaisissa.

Moninaisuudesta vastaavan hallituksen jäsenen päävastuulla on huolehtia, että PäPan alueen lippukunnat saavat tukea erilaisuuden kohtaamiseen, ennakkoluulojen rikkomiseen ja käytännön partiotoimintaan, jotta se huomioi paremmin erilaiset sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt, fyysisen ja henkisen esteettömyyden sekä erilaiset kulttuuriset, sosio-ekonomiset ja etniset taustat. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että hallituksen jäsen kehittää piiriä moninaisempaan suuntaan yhteistyössä luottiksista koostuvan Moniryhmän kanssa. Hän vastaa ryhmän toiminnasta ja johtaa sitä yhdessä ryhmän puheenjohtajan kanssa. Moninaisuudesta vastaava hallituksen jäsen tekee myös yhteistyötä erilaisten moninaisuuteen liittyvien järjestöjen/hankkeiden kanssa. Hallituksen jäsen tekee ja kehittää piirin moninaisuuteen liittyvien teemojen koulutusmateriaaleja sekä pitää koulutuksia piirin jäsenistölle. Hän on ensisijainen kontakti lippukunnille, jotka tarvitsevat tukea moninaisuusasioissa ja hänen tehtävänään on huolehtia että lippukunnille on esimerkiksi eri kielisiä ja esteettömyysmateriaaleja toiminnan tueksi.

Moninaisuudesta vastaava hallituksen jäsen pestaa moninaisuusryhmän puheenjohtajan sekä yhdessä puhiksen kanssa mahdolliset projektien johtajat ja vastaa ryhmän jäsenten rekrytoinneista yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten moninaisuudesta vastaava hallituksen jäsen edustaa piiriä Suomen Partiolaisten aluetyön laajennetuissa valiokunnissa ja tekee valtakunnallisesti yhteistyötä eri piirien moninaisuusryhmien kanssa.

Partiokokemus

Pesti edellyttää aiempaa kokemusta partiosta.

Mitä pesti vaatii?

Sitoutumisen pestiin kahdeksi vuodeksi ensisijaisena partiopestinä. Johtamiskokemusta (partiosta tai sen ulkopuolelta) ja halua kehittää piirin toimintaa ja partiota pääkaupunkiseudulla. Kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin ja ratkaista ongelmia.

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirihallitus kokoustaa noin kerran kuukaudessa. Sen lisäksi hallitustyöhön kuuluu kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin hallitusseminaareihin osallistuminen sekä osallistuminen kaikille piiriluottiksille tarkoitettuihin seminaareihin. Lisäksi piirihallitus raportoi toiminnastaan PäPan piirineuvostolle, joka kokoontuu kaksivuotiskauden aikana yhteensä seitsemän kertaa. Hallitus voi lisäksi itse sopia myös muista kaikkia hallituksen jäseniä koskevista vastuista ja tapahtumista.

Osana hallitustyötä on myös valtakunnallinen ja piirien välinen yhteistyö, joka sisältää oman toiminnanalan etä- ja läsnäkokouksiin osallistumista, erityisesti kaksi kertaa vuodessa järjestettävät laajennetut valiokunnat, joka kokoaa Suomen partiolaisten toiminnanalojen vastinparit piireistä yhteen.

Tässä jo tiedossa olevat päivät vuodelle 2023:

28.1. Talvisemma

11.2. Palvelualueen yhteinen päivä

Piirineuvoston kokoukset:
1) su 29.1.
2) la 25.3.
3) la 9.9.
4) la 11.11.

Piirihallituksen semmat: 6.-8.1. ja 10.-11.6.

Ryhmäsemma: 19.8.

Laajennetut valiokunnat:
Kevään laajennetut 18.-19.3.
Syksyn laajennetut 7.-8.10.

Keskimäärin hallituspesti vie 5-10 tuntia viikossa arkisin, sen päälle tulevat viikonlopputapahtumat, seminaarit ja kokoukset. Määrä vaihtelee viikoittain ja vaatii hyviä ajanhallintataitoja

Mitä pesti tarjoaa sinulle?

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset on Suomen suurin partiopiiri ja pääkaupunkiseudun suurin nuorisojärjestö. Hallituksen jäsenenä saa kokemuksen ison organisaation strategisesta kuin operatiivisesta johtamisesta. Tehtävässä pääsee johtamaan yhdessä hallituksen kanssa prosesseja sekä erityisesti omalla toiminnanalalla eri tehtäviin rekrytoituja luotamushenkilöitä. Pestin aikana saatava johtamiskokemus on erittäin arvokasta esimerkiksi tulevia työpaikkoja ajatellen.

Hallituspesti tarjoaa mahdollisuuden kehittää partiotoimintaa pääkaupunkiseudulla eteenpäin isoin resurssein ja uutta kokeilevassa ilmapiirissä, jossa nuorille annetaan aidosti valtaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Konkreettista tukea pestiin tarjoaa muu piirihallitus ja piiritoimiston työntekijät.

Pestin kesto

Joulukuu 2022 - tammikuu 2025

Yhteystiedot

Hakulomakkeen ehdolle asettumiseen löydät osoitteesta: https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/vaalit/
Kaikista pesteistä ja vaaleista liittyen voit olla yhteydessä myös vaalitoimikunnan puheenjohtajaan Elias Herva-Koivulaan, elias.herva@partio.fi, 0400381841

Lisätietoja

Lisätietoja pestin sisällöstä antaa nykyinen piirihallituksen moninaisuudesta vastaava hallituksen jäsen Tiia Talvitie tiia.talvitie@partio.fi ja valintaprosessista vaalitoimikunnan puheenjohtaja Elias Herva elias.herva@partio.fi