Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirineuvoston puheenjohtaja

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset tukee alueen partiolippukuntia 300 vapaaehtoisen luottiksen ja 14 työntekijän voimin. Piirineuvosto on piirin kokousten välillä PäPan korkein päätöksentekoelin ja pyrkii päätöksillään mahdollistamaan sen, että partio kasvaisi, antaisi taidot muuttaa maailmaa ja olisi paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä.

Piirineuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 29 vaalipiireittäin valittavaa jäsentä sekä heidän varajäsenensä. Piirineuvoston jäsenten tulee olla piirin varsinaisia jäseniä, eli heillä on voimassa oleva PJ-valtakirja. Piirineuvosto vastaa yhdistyslain valtuutettuja.

Piirineuvoston puheenjohtaja

-vastaa piirineuvoston työskentelystä ja sen kehittämisestä.
-vastaa omalta osaltaan myös piirin hallinnon ja johtamisjärjestelmän toimivuudesta, strategia-asiakirjan valmistelusta ja sen toteuttamisen seuraamisesta sekä piirin edustamisesta partioliikkeessä yhdessä piirinjohtajan ja piirin varajohtajan kanssa.
-johtaa piirineuvoston kokoukset, joita on tyypillisesti toimikauden ensimmäisenä vuotena 4 ja toisena vuotena 3, ja osallistuu piirineuvoston työvaliokunnan sekä piirin kokouksen työvaliokunnan kokouksiin
-vastaa piirineuvoston asioita käsittelevien iltakoulujen järjestämisestä, joita on kokousviikonloppujen lisäksi yleensä 3-4 vuodessa
-huolehtii, että piirineuvoksen päätökset syntyvät tehokkaasti ja hyvien kokoustapojen mukaisesti. Puheenjohtajan tulee kiinnittää huomiota siihen, mitkä asiat kuuluvat neuvoston tehtäväkenttään. Asioiden käsittelyssä tulee huomioida eri lippukuntien, ryhmittymien ja alueiden mielipiteiden riittävä esilletulo.
-vastaa piirineuvoston päätöksistä ja toiminnasta tiedottamisesta
-on läsnä piirihallituksen kokouksissa (10 vuodessa) sekä piirihallituksen työvaliokunnan kokouksissa (10 vuodessa)
-osallistuu piirin Talvi- ja Supersemmaan, toiminnansuunnitteluviikonloppu Ryhmäsemmaan ja käsiteltävien asioiden mukaan piirihallituksen talvi- ja kevätseminaareihin

Piirineuvosto valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa. Piirineuvoston varapuheenjohtajat avustavat puheenjohtajaa piirineuvoston työskentelyn johtamisessa ja sen kehittämisessä sekä muissa puheenjohtajan tehtävissä. Piirineuvoston puheenjohtaja päättää tehtävänjaosta.

Kaksivuotiskausi 2021-2022 alkaa valinnan jälkeen perehdytyksellä ja päättyy seuraajan perehdytykseen vuodenvaihteessa 2022-2023.

Partiokokemus

Pesti edellyttää aiempaa kokemusta partiosta.

Mitä pesti vaatii?

Sitoutumisen pestiin kahdeksi vuodeksi ensisijaisena partiopestinä. Johtamiskokemusta ja halua kehittää piirin toimintaa ja partiota pääkaupunkiseudulla. Kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin ja ratkaista ongelmia.

Puheenjohtajapesti vie useita tunteja aikaa viikossa arkisin, sen päälle tulevat viikonlopputapahtumat, seminaarit ja kokoukset. Tehtävä on luottamustoimi, josta ei makseta palkkiota.

Mitä pesti tarjoaa sinulle?

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset on Suomen suurin partiopiiri ja pääkaupunkiseudun suurin nuorisojärjestö. Puheenjohtajapesti tarjoaa vertaansa vailla olevaa kokemusta strategisesta johtamisesta vapaaehtoisorganisaatiossa, jossa motivaatio syntyy työn merkityksellisyydestä ja arvostuksesta palkan tai muun vastikkeen sijaan. Se haastaa, mutta erityisesti antaa valtavasti.

Puheenjohtajapesti tarjoaa mahdollisuuden kehittää partiotoimintaa pääkaupunkiseudulla eteenpäin isoin resurssein ja uutta kokeilevassa ilmapiirissä, jossa nuorille annetaan aidosti valtaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Konkreettista tukea pestiin tarjoavat piirinjohtaja ja varajohtaja, piirineuvoston varapuheenjohtajat, piiritoimiston työntekijät sekä halutessasi mentori.

Pestin kesto

Marraskuu 2020 - tammikuu 2023

Yhteystiedot

Voit hakea pestiin asettumalla ehdolle lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen, cv:n ja kuvan itsestäsi partiohuivi kaulassa vaalitoimikunnan puheenjohtajalle osoitteeseen senni.linden@partio.fi. Vaalitoimikunta julkaisee kaikki 11.8. mennessä pestiä hakeneet 12.8. PäPan Vaalit Facebook sivulla. Ja sen jälkeen ehdolle asettuneet julkaistaan joka keskiviikko jos uusia hakemuksia on tullut. Toivomme siis, että omatoimiset ehdokkuuden julkaisut tapahtuvat aikaisintaan 12.8.

Lisätietoja

Lisätietoja pestin sisällöstä antaa nykyinen piirineuvoston puheenjohtaja Mallu (Antti Malin, 040 585 3906 antti.malin@partio.fi) Valintaprosessiin liittyen kysymyksiin vastaa vaalitoimikunnan jäsen Iiris Kihlström (iiris.kihlstrom@partio.fi) .