Ohjelman toiminnanalan tukiluottis

Tukiluottiksen tärkein tehtävä on nimensä mukaisesti tukea ohjelman toimikuntia. Jokainen tukiluottis toimii 2-3 toimikunnan lähimpänä tukena. Tukiluottis auttaa toimikuntaa onnistumaan: kysyy kuulumisia, auttaa arjen ongelmissa ja kannustaa kehittymään. Tukiluottis on osa ohjelmaryhmää, joka yhdessä kehittää ohjelman toiminnanalaa ja kaikkien toimikuntien... Lue lisää

Moninaisuusryhmän jäsen

Moninaisuusryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Moninaisuusryhmä järjestää koulutuksia kuten Kaikki mukaan-, Partiokamu- ja Ryhmän hallinta-koulutusta. Moninaisuusryhmä tuottaa koulutuksellista sisältöä esimerkiksi turva-aikuisille sekä tilanteen ja tarpeen mukaan valmentajille ja suoraan lippukunnille. Moninaisuusryhmä pitää yllä piirin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja toimii SP:ssä... Lue lisää

Valmentajavastaava

Valmentajavastaavat muodostavat yhdessä lippukuntatuesta vastaavan hallituksen jäsenen kanssa A-tiimin, jonka tehtävä on tukea valmentajia järjestämällä koulutuksia, tuottamalla materiaaleja sekä sparrailemalla valmentajia. Valmentavastaavat pestataan lippukunta-, ohjelma-, ja pestausvalmentajavastaavaksi. Valmentajavastaavat tekevät yhteistyötä eri toiminnanalojen kanssa ja kehittävät johtokolmikkotukea erityisesti yhdessä kasvatuksen ja... Lue lisää

Metsojen puheenjohtaja

Metsojen, eli kahden piirin yhteisen jatkokoulutusryhmän puheenjohtajana pääset vaikuttamaan suoraan piirien järjestämien jatkokoulutusten (lippukunta-kurssit ja luotsikoulutus) toteutukseen, kehittämiseen ja laatuun. Puheenjohtajana sinulla on mahdollisuus vaikuttaa ryhmän toimintaan ja innostaa tekijöitä entistä parempiin suorituksiin. Ryhmä on yhteinen Uudenmaan partiopiirin kanssa, joten... Lue lisää

Vapaaehtoistuen ryhmän puheenjohtaja

Vapaaehtoistuen toiminnanala vastaa aikuisten ja vapaaehtoisten hyvinvoinnista ja määrittelee hyvinvoinnin seuraavasti: hyvinvointi on jaksamista, palautetta, oikeutusta, yhdessä tekemistä, oikea pesti, motivoitumista, osaamista, kehittymistä, tukea, hyvää fiilistä merkitystä ja riittävä määrä tekijöitä. Toiminnanalalla työskentelevä vapaaehtoistuen ryhmä puolestaan on pieni mutta tehokas... Lue lisää

Lippukuntatuen ryhmän puheenjohtaja

LPK-tuen ryhmän puheenjohtaja johtaa perustuen ja kasvun tuen toiminnanaloja yhdessä piirihallitusten jäsenten kanssa. Lippukuntatuen ryhmä vastaa valmentajista, kolotoimikunnasta, taimitoimikunnasta ja yhteiskuntasuhteiden ryhmästä. Yhdessä lippukuntatuen ryhmä tukee lippukuntia laajasti eri osa-alueilla sekä pitkällä tähtäimellä. Lippukuntatuen ryhmä vastaa lippukuntatuen toiminnanalan luottisten pestaamisesta,... Lue lisää

Kilpailutoimikunnan jäsen

Pääkaupunkiseudun partiolaisten kilpailutoimikunta on vastuussa alueiden tukemisesta kilpailujen (Hanki ja Törmä) järjestämisessä. Toimikunta järjestää kilpailujen aloituskokoukset, tarjoaa kilpailuille yhteyshenkilön, rekryää kilpailun valvojan ja tuomarineuvoston puheenjohtajan ja järjestää PäPassa pidettävät kurssit kilpailujen järjestäjille. TMK on vastannut keväkaudella 2020 hyväksyttyjen PäPan partiotaitokilpailujen... Lue lisää

Samoajatoimikunnan jäsen

Etsimme samoajatoimikunnana iloiseen joukkoon uusia tyyppejä. Samoajatoimikunta toteuttaa vuoden aikana kahdesta viiteen tapahtumaa samoajaikäisille, 15-17-vuotiaille. Lisäksi osallistumme toimikuntana yhteistyötapahtumiin.  Tapahtumiamme ovat mm. alkuvuodesta järjestettävä Samoajat Gone Wild -bileet, jonka teema vaihtelee vuosittaina ja loppuvuodesta järjestettävä Flaksi, joka on kahden yön... Lue lisää

Taimi-toimikunnan jäsen

Onko partio mielestäsi maailman hienoin harrastus, ja haluat auttaa päpalaisia lippukuntia tarjoamaan sitä yhä useammalle lapselle ja nuorelle? Tule mukaan kylvämään kasvun siemeniä ja vaalimaan kasvun taimia! Pestissä keskitytään tiettyihin pääkaupunkiseudun alueisiin, joissa koetaan mahdollisuutta kasvuun. Ajatuksena on se, että... Lue lisää