Partioviikko 2020: Perheiden partiopäivän johtaja

Partioviikolla 2020 järjestetään ensimmäistä kertaa Perheiden partiopäivä, jonka tavoitteena on mahdollistaa perheiden osallistuminen partiotoimintaan aiempaa paremmin. Partiopäivä tarjoaa partiokokemuksen myös heille, jotka eivät ole olleet ennen partiossa tai tienneet sen mahdollisuuksista. Osallistumisen kokemuksella tuetaan myös partion kasvua. Päivä tarjoaa osaltaan myös lippukunnille ideoita ja mallia perhepartion toteuttamiseksi.

Perheiden partiopäivä on osa Partioviikkoa, joka on iloinen tapahtumaviikko sekä viestinnällisesti yhtenäinen kokonaisuus. Pesti Perheiden partiopäivän johtajana on osa Partioviikon staabia. Johtaja kokoaa itselleen staabin, missä häntä autetaan.

Pestiin kuuluu päivän konseptointi yhdessä Partioviikon staabin ja piirin perhepartiosta vastaavien toimijoiden kanssa. Perheiden partiopäivän johtaja johtaa päivän suunnittelua, toteutusta ja onnistumisen arviointia. On tärkeää, että uusi toimintamalli ja sen arviointi tehdään näkyväksi loppuraporttiin. Pestissä korostuvat visiointitaidot, tiimin johtaminen, verkostotyöskentely ja viestinnällinen osaaminen, joita pääsee kehittämään monipuolisesti. Partioviikon staabin jäsenenä olet osa tiimiä, joka tukee toisiaan kohti onnistunutta tapahtumaviikkoa.

Partiokokemus

Pesti edellyttää aiempaa kokemusta partiosta.

Mitä pesti vaatii?

Toivomme, että pystyt työskentelemään itsenäisesti ja tavoitteellisesti, sitoutuen uuden tapahtumakokonaisuuden mallintamiseen. Verkosto- ja viestintäosaaminen sekä kokemus isojen tapahtumien johtamisesta ovat hyödyksi pestissä. Vastaat tiimisi kokoamisesta ja yhteistyöstä toimiston kanssa tapahtuman osalta. Toivomme, että pystyt osallistumaan Partioviikon staabin kokouksiin tai vähintään sitoutumaan olemaan käytettävissä kokouksissa ilmeneviin tarkentaviin kysymyksiin kuulumisistasi.

Mitä pesti tarjoaa sinulle?

Ennen kaikkea pääset kokeilemaan aivan uutta toimintamallia koko suomalaisessa partiokentässä! Perheiden partiopäivää ei olla ennen järjestetty, joten pääset mallintamaan, johtamaan verkostoja ja kokeilemaan rohkeasti uusia tapoja tehdä partiota. Tapahtumalla mahdollistetaan yhä useampien lasten ja nuorten osallistumisen kokemus ja kasvamisen tuki. Tapahtumapäivän johtaminen soveltuu erinomaisesti KoGi-lopputyöksi, jos pesti on kurssin puolesta mahdollista aloittaa heti.

Pestissä pääset syventämään monipuolisesti johtamistaitojasi. Voit keskittyä syventämään sinulle tärkeitä johtamisen osa-alueita; esimerkiksi itsensä johtaminen, aikuisten vapaaehtoisten johtaminen, verkostotyöskentely, viestinnän johtaminen, konseptointi, jalkauttaminen, vapaaehtoistoiminnan kasvu ja isojen kokonaisuuksien hallinta.

Pesti tarjoaa sinulle hyvän porukan, tuen muilta Partioviikon staabilaisilta sekä sitoutuneen tapahtumaviikon johdon. Saat palkitsevia kokemuksia, kun näet kädenjälkesi osana koko Partioviikkoa ja partion kehittämistä. Partioviikko on sitoutunut toteuttamaan piirin strategiaa.

Pestin kesto

Marraskuu 2019 - kesäkuu 2020.

Yhteystiedot

Lämpimästi tervetuloa mukaan! Ota yhteyttä Partioviikon johtajaan Lauraan (040 5862 971 tai laura.hakala@partio.fi). Voit myös kysyä vapaasti mitä vain!