Perhepartioluottis

Kasvatusryhmän tehtävänä on tukea pääkaupunkiseudun lippukuntia partiokasvatuksessa. Kasvatusryhmä toteuttaa tehtäväänsä muun muassa tukemalla luotseja ja ohjelmajohtajia, tuottamalla materiaalia ohjelmapainotuksen toteuttamisen avuksi, tuottamalla materiaalia perhepartiotoiminnan tueksi sekä järjestämällä koulutuksia.

Toimit kasvatusryhmän jäsenenä ja vastaat pääkaupunkiseudun perhepartiotoiminnasta. Perhepartio-ohjelma on julkaistu syksyllä 2019 ja tässä pestissä pääset mukaan jalkauttamaan sitä pääkaupunkiseudun perhepartiotoimintaan. Pestissä olet myös aitiopaikalla vaikuttamassa siihen, miltä perhepartiotoiminta piirissä näyttää ja millaisia asioita piiri tulevaisuudessa perhepartiolaisille tarjoaa. Pestissä pääset sanoittamaan pääkaupunkilaista perhepartiotoimintaa, kehittämään tukitoimia ja tuottamaan materiaalia toiminnan tueksi. Osallistut koulutusten ja työpajojen suunnitteluun ja toteutukseen, minkä lisäksi olet mukana mahdollistamassa perhepartiolaisten osallistumista ainakin yhteen piirin olemassaolevaan tapahtumaan vuonna 2022.

Partiokokemus

Pesti ei edellytä aiempaa kokemusta partiosta.

Mitä pesti vaatii?

Pesti vaatii aloitteellisuutta, sitoutumista, aikaa ja motivaatiota kehittää perhepartiotoimintaa piirissä. Lisäksi seuraavista taidoista on hyötyä pestissä: viestinnälliset taidot, kouluttaminen ja työpajojen vetäminen, tietotekniset taidot.

Aiempaa partiokokemusta ei vaadita, mutta siitä on tosi paljon hyötyä pestin ansiokkaaseen toteuttamiseen, koska toimintaa kehitetään ja luodaan Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ja Suomen Partiolaisten asettamissa partiotoiminnan raameissa.

Mitä pesti tarjoaa sinulle?

Pesti tarjoaa näköalapaikan perhepartiotoiminnan käynnistämiseen koko pääkaupunkiseudulla. Pestissä pääset luomaan verkostoja perhepartiolaisiin ympäri pääkaupunkiseutua ja lisäksi piirin eri toimijoihin. Lisäksi pääset osaksi innostunutta kasvatusryhmää, jolta saat myös pestiisi tukea. Tukena toimivat myös ryhmän puheenjohtajat, hallituksen kasvatuksesta vastaava jäsen sekä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten toimisto.

Pestin kesto

Lähtökohtaisesti 2 vuotta

Yhteystiedot

Lähetä vapaamuotoinen hakemus kasvatusryhmän puheenjohtajalle Riinalle.

Riina Vepsä-Luotola (riina.vepsa-luotola@partio.fi)

Lisätietoja

Pestin voi tehdä myös paripestinä ja etänä.