Pestauskulttuurin sankari

Pestaamisen tuessa vastataan siitä, että piirissä on tarjolla ja käytössä riittävät materiaalit pestauksen tueksi. Kehitetään tarjolla olevia pestausmateriaaleja, jotta ne vastaavat piirin ja lippukuntien tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla. Suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisesti myös muita pestaukseen liittyviä toimenpiteitä. Voidaan tehdä pitkän tähtäimen suunnitelmaa teemoille, joita pestauksen tiimoilta olisi hyvä nostaa esille piiritason tapaamisissa tai viestinnässä.

Osallistut myös aikuisryhmän toiminnansuunnitteluun ja -kehittämiseen yhdessä muiden ryhmän jäsenien kanssa ja toimit yhteistyössä koulutusryhmän pestaamisen tukea tekevien luottisten kanssa.

Partiokokemus

Pesti ei edellytä aiempaa kokemusta partiosta.

Mitä pesti tarjoaa sinulle?

Pesti tarjoaa sinulle paikan eturivissä aikuisten ja vapaaehtoisten hyvinvoinnin tukemiseen.
Pääset osaksi piirin aikuisryhmää, jolta saat myös tukea pestiisi. Tämän lisäksi tukena ovat myös ryhmän puheenjohtaja, hallituksen vapaaehtoistuesta vastaava jäsen sekä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten toimisto.

Pestin kesto

1 vuosi

Yhteystiedot

Lähetä vapaamuotoinen hakemus aikuisryhmän puheenjohtajalle katja.nummela@partio.fi

Lisätietoja

Pesti on mahdollista toteuttaa kokonaan etänä.