Resurssijohtajat (2 kpl)

Tule mukaan PäPa:n seuraavan piirileirin leiritoimikuntaan! 

 Avaamme täydennysrekryn leiritoimikunnan resurssijohtajien osalta. Pesti täytetään heti sopivien henkilöiden löydyttyä. 

PäPa:n seuraava piirileiri: 

  • on piirin suurin tapahtuma seuraavaan kuuteen vuoteen. 
  • järjestetään Evolla loppukesästä 2024. 
  • kokoaa yhteen yli 5 000 pääkaupunkiseutulaista partiolaista ja partioon tutustujaa. 
  • edistää partion strategiaa ja piirin painopisteitä sen osalta. 

Leiritoimikuntaan kuuluu leirinjohtajien lisäksi viisi osa-alueen johtajaparia. Osa-alueiden välinen tarkempi vastuunjako sekä leiritoimikunnan yhteiset toimintatavat sovitaan leiritoimikunnan kesken sen aloittaessa työnsä. Tässä ilmoituksessa esitetyt osa-aluejaot ovat siis vielä suuntaa-antavia. 

Kaikkiin pesteihin voit hakea yksin tai valmiin parin kanssa. Yksin hakiessasi varauduthan siihen, että osana hakuprosessia sinulle saatetaan ehdottaa johtajaparia muista hakijoista 

Resurssijohtajat 

Resurssi pitää huolen siitä, että leirillä kaikkea on tarpeeksi mutta mitään ei liikaa. Osa-alueen johdossa varmistat, että tiimisi huolehtii niin projektin tekijöistä kuin sen taloudesta, tavaroista ja tiedostakin. 

Vastuullesi voivat kuulua esimerkiksi: 

  • projektin talous 
  • myynti, hankinta ja jälleenmyynti 
  • tekijät 
  • tiedonhallinta 
  • logistiikka ja varastointi 
  • kumppanuudet ja vastuullisuus 

Linkki hakulomakkeeseen: https://kuksa.partio.fi/kotisivut/pestihakemus_edit.aspx?PREId=2994

Mitä pesti vaatii?

Leiritoimikuntapesti on yksi piirin merkittävimmistä tehtävistä seuraavan parin vuoden aikana ja siinä toimiessasi sinulla on todellinen mahdollisuus vaikuttaa päpalaiseen partioon. Pesti painottuu johtamiseen, visiointiin sekä suunnitteluun, ei niinkään konkreettiseen tekemiseen. Tärkein osa projektia leiritoimikuntalaiselle on aika ennen leiriä sekä sen jälkeen - leirin aikana tarkoitus on lähinnä tukea omien tekijöiden työtä.

Hakijan tulee olla:

- vähintaan yli 18-vuotias ja mieluusti yli 22-vuotias

- sitoutunut isoon pestiin ja viikoittaiseen ajankäyttöön vähintään vuoden 2024 loppuun asti

- pääkaupunkiseudulla tai sitoutunut osallistumaan kokouksiin ja tapahtumiin pääkaupunkiseudulla

- sitoutunut partion strategiaan

Leiritoimikuntapestissä onnistumisessa auttavat:

- johtamiskokemus SP:n, piirin tai esimerkiksi alueen projekteissa

- aikaisempi kokemus piiri- tai suurleireistä

- hyvät ihmisjohtamisen ja vuorovaikuttamisen taidot

- hyvät tiimityöskentelytaidot ja kyky kohdata konfliktit rakentavasti

- priorisointi- sekä kokonaisuuksien hallintakyky

- hyvät ajanhallinta- ja organisointitaidot

- innostus päpalaiseen partioon sekä leirielämään

- halu ja kyky oppia uutta etenkin omasta osa-alueestasi

Resurssijohtajissa arvostamme:

- näkemystä projektin talouden johtamisesta: budjetoinnista sekä talouden seurannasta ja raportoinnista

- halua huolehtia jokaisesta projektin tekijästä

- kykyä hahmottaa isoja asiakokonaisuuksia sekä resurssien vaikutusta muiden osa-alueiden toimintaan

- hyvät tiimityöskentelytaidot sekä kyky verkottua koko piirileiriorganisaatioon

Mitä pesti tarjoaa sinulle?

Leiritoimikuntapesti on iso ja juuri siksi myös palkitseva. Pestissä opit valtavasti projekteista ja tiimityöskentelystä, pääset PäPan ytimeen ja tutustut uusiin partiolaisiin ja voit rekrytoida itsellesi tiimin, jota parempaa et voisi kuvitellakaan. Pestissä saat sellaista johtamiskokemusta, jota on vaikea löytää muualta partiosta tai sen ulkopuolelta.

Pestin kesto

2 vuotta

Yhteystiedot

Parina hakiessanne jätättehän molemmat oman hakemuksen Kuksassa. Mainitkaa hakemuksessa hakevanne pestiä parina.

Toivomme saavamme hakemuksia kaikilta PäPan alueilta ja eri-ikäisiltä, eri sukupuolien edustajilta, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvilta sekä monenlaisen partio- tai muun kokemuspohjan omaavilta henkilöiltä.