Taimi-toimikunnan puheenjohtaja

Haluaisitko päästä vaikuttamaan siihen, että päpalaiset lippukunnat syttyvät kasvusta ja yhä useampi lapsi ja nuori pääsee partioon? Innostutko asioiden kehittämisestä ja uuden rakentamisesta? Lähde puheenjohtajaksi Taimi-toimikuntaan kylvämään kasvun siemeniä ja vaalimaan kasvun taimia!

Taimi-toimikunnan tehtävä on edistää PäPan lippukuntien kasvua ja kehittymistä. Tätä toteutetaan lippukuntaprojektien ja kummiluottistoiminnan kautta. Lippukuntaprojektit tähtäävät kasvuun alueilla, joissa on tunnistettu olevan erityisen paljon partiopotentiaalia, ja niissä tehdään yhteistyötä alueilla toimivien lippukuntien kanssa kasvun aikaansaamiseksi.

Taimi-toimikunta kartoittaa ja suunnittelee tulevia lippukuntaprojekteja, koordinoi käynnissä olevia projekteja, ja tukee ja ohjaa projekteihin osallistuvia lippukuntia kasvuun ja kehittymiseen. Toimikunnan kummiluottikset tukevat uusia, perustettuja lippukuntia niiden alkutaipaleella yhteistyössä aluetiimin kanssa.

Taimen puheenjohtaja johtaa toimikuntaa ja huolehtii projektien toteutumisesta kokonaisuudessaan. Hän järjestää toimikunnan kokoukset ja tukee ja ohjaa luottiksia tarpeen mukaan. Puheenjohtaja vastaa toimikunnan toiminnan kehittämisestä ja suunnittelemisesta. Työparina tässä toimii Kasvun tuesta vastaava lippukuntatuen hallituksen jäsen.

Lisäksi Taimen puheenjohtaja on osa lippukuntatuen ryhmää. Hän osallistuu lippukuntatuen kokouksiin ja edustaa siellä Taimen näkökulmaa, ja huolehtii siitä, että toimikunnan yhteistyö muun lippukuntatuen kanssa toimii.

Partiokokemus

Pesti edellyttää aiempaa kokemusta partiosta.

Mitä pesti vaatii?

Taimen puhiksella on hyvä olla kokemusta lippukunnan arjesta haasteineen - esimerkiksi lippukunnan hallituksessa toimimisesta.

Taimessa on tarvetta monenlaisille vahvuuksille, ja puhiksen rooli voisi sopia sinulle, jos jokin näistä kuvaa sinua:
- innostunut ja tavoitteellinen tiimipelaaja, joka nauttii yhdessä tekemisestä, muiden auttamisesta ja kannustamisesta
- visioiva ja idearikas tekijä, joka innostuu asioiden kehittämisestä ja uusien asioiden kokeilemisesta
- analyyttinen ja järjestelmällinen pohdiskelija, jolle on mielekästä tarkastella kokonaiskuvaa ja etsiä ratkaisuja erilaisiin ongelmiin
- Verkostoituja ja viestijä, joka innostut mahdollisuudesta tutustua piirin eri toiminnanalojen tekemisiin ja tuomaan näiden osaamista yhteen lippukuntien tukemiseksi

Tärkeää on, että olet kiinnostunut johtamaan ihmisiä ja ideoimaan keinoja, joilla toimikunta voi entistä paremmin auttaa lippukuntia mahdollistamaan partioharrastuksen alueellaan yhä useammille lapsille ja nuorille.

Mitä pesti tarjoaa sinulle?

Taimen puhiksena saat itsellesi innostuneen tiimin, jonka kanssa tehdä yhdessä.
Pääset kehittämään ja luomaan uutta, ja oppimaan PäPan lippukunnista ja piirin niille tarjoamasta tuesta. Pesti tarjoaa vaikuttamisen mahdollisuuksia ja merkityksellisyyden tunnetta, sillä olet mukana päättämässä siitä, millä alueilla ja miten partion kasvuun tulevaisuudessa satsataan.
Saat onnistumisen kokemuksia, kun näet lippukuntaprojektien tuottavan tulosta ja lippukuntien kasvavan ja kukoistavan luottistesi tuella.

Pestin kesto

2 vuotta

Yhteystiedot

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä kasvun tuesta vastaavaan piirihallituksen jäseneen Tiia Merenheimoon, niin jutellaan lisää! Yhteystiedot: tiia.merenheimo@partio.fi, 0408487802.
Voit kertoa vapaasti itsestäsi, mitä olet aiemmin aprtiossa tehnyt ja miksi kiinnostuit pestistä. Kaikki lisäkysymykset ovat myös tervetulleita.