Taimi-toimikunnan puheenjohtaja

Haluaisitko päästä vaikuttamaan siihen, että päpalaiset lippukunnat syttyvät kasvusta ja yhä useampi lapsi ja nuori pääsee partioon? Innostutko asioiden kehittämisestä ja uuden rakentamisesta? Lähde puheenjohtajaksi Taimi-toimikuntaan kylvämään kasvun siemeniä ja vaalimaan kasvua lippukunnissa!

Taimi-toimikunnan tehtävä on edistää PäPan lippukuntien kasvua ja kehittymistä. Tätä toteutetaan lippukuntaprojektien ja kasvusparrailuiden kautta. Lippukuntaprojektit tähtäävät kasvuun alueilla, joissa on tunnistettu olevan erityisen paljon partiopotentiaalia tai/ja alue kaipaa toiminnan tehokasta uudelleen järjestelyä, ja niissä tehdään yhteistyötä alueilla toimivien lippukuntien kanssa kasvun aikaansaamiseksi. Kasvusparrailut tähtäävät lippukuntien kasvuinnostuksen nostamiseen sekä konkreettisten toimenpiteiden eteenpäin viemiseen. Sparrailuja toteutetaan yhden illan tilauskoulutuksina.

Taimen puheenjohtaja ohjaa muita toimikunnan jäseniä, jotka tekevät tiettyä lippukuntaprojektia tai monia kasvusparrailuja. Puheenjohtaja huolehtii siitä, että projektit etenevät ja projekteista raportoidaan ajantasaisesti. Puheenjohtaja johtaa taimen kokoukset sekä kehittää ja suunnittelee kasvun toimenpiteitä yhdessä kasvun tuesta vastaavan hallituksen jäsenen kanssa. Toimikuntaa johdetaan työparityylisesti hallituksen jäsenen kanssa. Toimistolta työparina toimii yksi lippukuntakoordinaattoreista.

Partiokokemus

Pesti ei edellytä aiempaa kokemusta partiosta.

Mitä pesti vaatii?

Puheenjohtajan pesti ei edellytä aiempaa partiokokemusta. Pestiin valittavalta henkilöltä toivotaan hyvää ihmisten johtamisen ja motivoimisen taitoa. Jos tiedostat sen, että piirin vapaaehtoistoiminta ei ole aina ruusuilla tanssimista, niin tää homma on sulle, sillä tarkoituksenahan on saada lippukunnat bailaamaan kasvusta ja kehityksestä.

Mitä pesti tarjoaa sinulle?

Pesti tarjoaa paikan edistää partiotoiminnan kasvamista pääkaupunkiseudulla johtamalla konkreettisia kasvutekoja. Pesti tarjoaa oppimiskokemuksen niin pari- kuin ryhmätyöskentelystä sekä etäjohtajuudesta. Pestiin on tarjolla paljon koulutusta sekä henkilökohtaista tukea.

Pestin kesto

Kaksi vuotta

Yhteystiedot

Kiinnostuitko?

Ole rohkeasti yhteydessä?
Matti Mannonen
Kasvun tuen hallituksen jäsen
0408286258
matti.mannonen@partio.fi

Lisätietoja

Pestiä ei edellytä fyysistä olemista pääkaupunkiseudulla, mutta tietämys pääkaupunkiseudusta katsotaan eduksi.