Turva-TMK:n jäsen

Turva-TMK:n perustehtävä on tukea piiriä sekä lippukuntia turvallisen partioharrastuksen mahdollistamisessa sekä järjestää turvallisuuskoulutuksia piirissä. Tuotteitamme ovat mm. vuosittaiset järjestyksenvalvojan perus- ja kertauskoulutukset, matalan kynnyksen turvallisuusiltama Turva Date Night, sekä turvallisuusaiheiset materiaalit kirjallisessa ja sähköisessä muodossa lippukuntien tueksi.

Tulevaisuudessa haluamme tukea lippukuntia enemmän suoraan tarjoamalla konsultointia turvallisen toiminnan tekemiseen. Tavoitteenamme on lisätä kollektiivista riskienhallintaosaamista lippukunnissa sekä piirissä, sillä siitä on hyötyä niin entistäkin turvallisemman partioharrastuksen tekemisessä kuin minkä tahansa projektin johtamisessa tai hallinnoinnissa.

Partiokokemus

Pesti ei edellytä aiempaa kokemusta partiosta.

Mitä pesti vaatii?

Turva-TMK tarjoaa piiripestin esimerkiksi turvallisuusalan ja/tai riskienhallinnan ammattilaiselle, joka haluaa myös harrastaa mielekkään aiheen ääressä. Turva-TMK:n piiripestissä pääsee myös kehittämään osaamistaan turvallisuuden ja riskienhallinnan alalla, jos aiempaa kokemusta aiheista ei vielä ole karttunut. Aito kiinnostus oppia ja kehittää toimintaa on hyvä startti! Turva-TMK:ssa pääset toteuttamaan turvallisuuskoulutuksia, konsultoimaan lippukuntia ja lisäämään tietämystä toimintaan liittyvistä riskeistä sekä niiden hallitsemisesta.

Turva-TMK:n jäsenen odotetaan sitoutuvat piiriluottiksen pelisääntöihin. Lisäksi aktiivinen toiminta pestissä edellyttää riittävää ajankäyttöresurssia: jaksamista ja halua tehdä yhteisen tavoitteen - turvallisemman partioharrastuksen - eteen.

Tällä hetkellä haemme esimerkiksi seuraavia ajattelijoita joukkoomme:
- Riskienhallintaprosessin osaajaa
- Pelastus- ja turvallisuussuunnittelugurua
- Palo- ja pelastuspuolen hallitsijaa
- Turvallisuuskouluttajaa tai -konsulttia
- Vakuutusasiantuntijaa
- POHA:n hyväksymää järjestyksenvalvoja- ja/tai voimankäytön kouluttajaa
- Tavoitteiden mittaamisen ja vaikuttavuuden arvioinnin eksperttiä
- Partiomenetelmäpäällikköä tai partio-ohjelmoitsijaa

Mitä pesti tarjoaa sinulle?

Turva-TMK:n pestissä pääset kehittämään partioturvallisuutta jopa SP-mittatasolla ainulaatuisessa tiimissä. Pääset tukemaan piirin tapahtumia aitiopaikalta ja tutustumaan muiden piirien ja SP:n tapahtumiin turvallisuuden näkökulmasta.

Piiri tarjoaa koulutusta luottiksena toimimiseen. Lisäksi Turva-TMK:n pestissä on mahdollista kouluttautua erikseen sovittaessa myös partion ulkopuolisilla kursseilla.

Pestin kesto

1 vuosi

Yhteystiedot

Jos olet kiinnostunut luottispestistä Turva-TMK:ssa, voit halutessasi tiedustella pestistä lisätietoja ja hakeutua pestiin lähettämällä vapaamuotoisen sähköpostin alla näkyvään osoitteeseen.

Kaikkiin yhteydenottoihin vastataan hetimmiten. Kahvitellaan livenä tai etänä ja jutellaan tarkemmin mahdollisen pestin sisällöstä ja Turva-TMK:n toiminnnasta. Pestikeskustelut sovitaan erikseen halukkaiden kanssa.

Pestaaja:
Tero, Turva-TMK:n puhis
turvatmk@partiolainen.fi