Vapaaehtoistuen ryhmän jäsen

Mitä haluaisit tehdä vapaaehtoisten tukemiseksi ja vapaaehtoistyön kehittämiseksi pääkaupunkiseudulla? Tule meidän ryhmäämme – meillä on hyvä meininki ja monenlaisia pienempiä sekä isompia pestejä auki. Eiköhän kääritä hihat ja ryhdytä hommiin yhdessä?

Meillä voit koota ryhmän jäsenen pestiin vastuualueita yhdestä tai useammasta sinua kiinnostavasta osasta:
– pestaamisen tuki
– vapaaehtoisten tuki
– kiittämisen tuki
– mentoroinnin tuki
– riippumattojohtamisen tuki (etäjohtaminen partiossa)
– aikuisten omat tapahtumat
– turva-aikuisten tuki (turva-aikuisvastaava)

Pestaamisen tuki
Pestaamisen tuessa vastataan siitä, että piirissä on tarjolla ja käytössä riittävät materiaalit pestauksen tueksi. Kehitetään tarjolla olevia pestausmateriaaleja, jotta ne vastaavat piirin ja lippukuntien tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla. Suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisesti myös muita pestaukseen liittyviä toimenpiteitä. Voidaan tehdä pitkän tähtäimen suunnitelmaa teemoille, joita pestauksen tiimoilta olisi hyvä nostaa esille piiritason tapaamisissa tai viestinnässä. Osallistutaan ryhmän toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Vapaaehtoisten tuki
Vapaaehtoisten tuessa vastataan siitä, että piirissä tuetaan uusien vapaaehtoisten perehdyttämistä ja heidän tutustumistaan ja kiinnittymistään partioon. Tarjotaan tarpeeksi tukea ja tapahtumia (esim. Terkku-kurssit) uusille vapaaehtoisille. Kehitetään tarjolla olevia uusien vapaaehtoisten materiaaleja, jotta ne vastaavat piirin ja lippukuntien tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla. Suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisesti myös muita aiheeseen liittyviä toimenpiteitä. Osallistutaan ryhmän toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Kiittämisen tuki
Kiittämisen tuessa vastataan siitä, että piirissä käytetään moninaisia tapoja vapaaehtoisten kiittämiseen ja palautteenantoon. Voidaan järjestää erilaisia koulutuksia ja muita tapahtumia tai toimintaa kiittämiseen, kiittämiskulttuuriin tai yleisesti palautteenantoon liittyen. Huolehditaan siitä, että piirissä pidetään yllä ja tuetaan kiittämistä. Kehitetään olemassa olevia materiaaleja ja osallistutaan ryhmän toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Mentoroinnin tuki
Mentoroinnin tuessa tehdään seuraavia asioita: mentorien etsiminen, aktorien ja mentorien yhdistäminen, mentoroinnin markkinointi, alku-, väli- ja lopputapaamisten organisointi sekä mentorointitavan, -materiaalin ja -prosessin ylläpitäminen ja kehittäminen piirissä. Osallistutaan ryhmän toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Tapahtumat vapaaehtoisille
Järjestetään piirin vapaaehtoisille suunnattuja tapahtumia toimintasuunnitelman mukaisesti. Huolehditaan, että piiriorganisaation vapaaehtoisille on tarjolla tarpeen mukaan omia tapahtumia, esim. aikuisten after work ja maailman nopeimmat partiotaitokisat partioviikolla. Rekrytoidaan tapahtumiin tekijöitä. Osallistutaan ryhmän toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Turva-aikuisten tuki
Turva-aikuisten tuessa vastataan turva-aikuisten tuesta ja tapaamisista piirin tasolla. Voidaan järjestää tapahtumia, tapaamisia ja pestauksen tukea sekä muuta, mitä piirissä aiheeseen liittyen tarvitaan. Kehitetään piirin turva-aikuistoimintaa sekä viestintää ja yhteydenpitoa. Osallistutaan myös vapaaehtoistuen ryhmän toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Turva-aikuisvastaava ei vastaa turva-aikuisen mahdollisten esille tuomien tilanteiden käsittelystä. Näistä vastaa piirin nimeämä työntekijä.

Partiokokemus

Pesti ei edellytä aiempaa kokemusta partiosta.

Mitä pesti vaatii?

Voit olla pitkän linjan partiolainen tai vaikka ensimmäistä päivää partiohommissa. Sinulla voi olla taustaa lippukunta-, piiri- tai keskusjärjestöpartiosta tai joltakin osa-alueelta vaikkapa työelämästä tai muista järjestöistä. Aikaisempi kokemus ei kuitenkaan ole välttämätöntä - pestaamme ja perehdytämme pestiin hyvin sekä suosimme erilaisia, moninaisia tapoja tehdä yhdessä partiota. Pestiä voi tehdä myös paripestinä jakaen vastuualueita yhdessä toisen kanssa.

Pesti edellyttää kiinnostusta vapaaehtoisten tukemiseen liittyviin teemoihin. Konkreettisesti pesti vaatii osallistumista ryhmän kokouksiin noin kerran kuussa. Lisäksi kokousten välillä pestissä suunnitellaan, toteutetaan ja kehitetään oman vastuualueen toimenpiteitä yhdessä muiden ryhmäläisten kanssa. Pesti voidaan rakentaa sinulle sopivaksi niin, että käytät siihen vapaa-ajastasi noin 4-12 tuntia kuukaudessa. Pesti vaatii myös jonkin sortin huumorintajua, avointa mieltä sekä yhteisiin tavoitteisiin ja partion strategiaan sitoutumista.

Mitä pesti tarjoaa sinulle?

Meidän pestimme tarjoavat merkityksellistä tekemistä, aktiivisen ryhmän tuen ja hyviä kohtaamisia. Meidän ryhmässämme voit visioida ylätasolla mutta upottaa myös kädet saveen. Tehoryhmässämme asiasisällöt, huumori, keskustelu ja kunnioitus ovat avainsanoja.

Pesti tarjoaa loistavan mahdollisuuden vaikuttaa pääkaupunkiseutulaiseen partioon vapaaehtoisten tuen ja hyvinvoinnin kautta! Meidän tehtävänämme on toteuttaa partion strategiaa hyvin konkreettisilla tavoilla piirin ja lippukuntien tasolla: sinun toiminnallasi ryhmän jäsenenä on merkitystä niin yksittäisille vapaaehtoisille kuin kokonaiselle 11 000 hengen partiopiirillekin.

Pesti tarjoaa yhdessä tekemistä, yhteen hiileen puhaltamista ja onnistumisen kokemuksia - ne eivät tule kuitenkaan ilmaiseksi, vaan pesti tarjoaa myös mielekkäitä haasteita, pähkinöitä purtavaksi ja toiminnan kehityskohtien tunnistamista ja viilaamista. Tarjoamme sinulle myös johtamiskokemusta, uusia partiokavereita ja hyödyllisiä koulutuksia.

Pestin kesto

1-2 vuotta.

Yhteystiedot

Kiinnostuitko? Laita viestiä vapaaehtoistuen ryhmän puheenjohtajalle tai kysy lisätietoja tai tarkempia pestikuvauksia: anna.suntio@partio.fi

Lisätietoja

Pesti voidaan tarvittaessa toteuttaa kokonaan tai osin etänä