Vapaaehtoistuen ryhmän jäsen

Mitä haluaisit tehdä vapaaehtoisten tukemiseksi ja vapaaehtoistyön kehittämiseksi pääkaupunkiseudulla? Tule meidän ryhmäämme – meillä on hyvä meininki ja monenlaisia pienempiä sekä isompia pestejä auki. Eiköhän kääritä hihat ja ryhdytä hommiin yhdessä?

Meillä voit koota ryhmän jäsenen pestiin vastuualueita yhdestä tai useammasta sinua kiinnostavasta osasta:

  • pestaamisen tuki
  • vapaaehtoisten tuki
  • turva-aikuisten tuki (turva-aikuisvastaava)
  • kiittämisen tuki
  • mentoroinnin tuki
  • riippumattojohtamisen tuki (etäjohtaminen partiossa)
  • aikuisten omat tapahtumat

Pestaamisen tuki

Pestaamisen tuessa vastataan siitä, että piirissä on tarjolla ja käytössä riittävät materiaalit pestauksen tueksi. Kehitetään ja jalkautetaan tarjolla olevia pestausmateriaaleja, jotta ne vastaavat piirin ja lippukuntien tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla. Tehdään pitkän tähtäimen suunnitelmaa teemoille, joita pestauksen tiimoilta olisi hyvä nostaa esille piiritason tapaamisissa, seminaareissa tai viestinnässä. Osallistutaan ryhmän toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Vapaaehtoisten tuki

Vapaaehtoisten tuessa vastataan siitä, että piirissä tuetaan uusien vapaaehtoisten perehdyttämistä ja heidän tutustumistaan ja kiinnittymistään partioon. Tarjotaan tukea ja tapahtumia (esim. Terkku-kurssit) uusille vapaaehtoisille. Kehitetään tarjolla olevia uusien vapaaehtoisten materiaaleja, jotta ne vastaavat piirin ja lippukuntien tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla. Suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisesti myös muita aiheeseen liittyviä toimenpiteitä. Osallistutaan ryhmän toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Turva-aikuisten tuki

Turva-aikuisten tuessa vastataan turva-aikuisten tapaamisista piirin tasolla. Voidaan järjestää tapahtumia, tapaamisia ja tehtäviin liittyvää koulutusta tarpeen mukaan. Kehitetään piirin turva-aikuistoimintaa sekä siihen liittyvää viestintää. Osallistutaan myös vapaaehtoistuen ryhmän toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. HUOM! Turva-aikuisvastaava ei vastaa turva-aikuisen tai lippukuntien esille tuomien tilanteiden käsittelystä. Näistä vastaa piirin nimeämä työntekijä.

Kiittämisen tuki

Kiittämisen tuessa vastataan siitä, että piirissä käytetään moninaisia tapoja vapaaehtoisten kiittämiseen ja palautteenantoon. Voidaan järjestää erilaisia koulutuksia ja muita tapahtumia tai toimintaa kiittämiseen, kiittämiskulttuuriin tai yleisesti palautteenantoon liittyen. Huolehditaan siitä, että piirissä pidetään yllä ja tuetaan kiittämistä. Kehitetään olemassa olevia materiaaleja ja osallistutaan ryhmän toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Mentoroinnin tuki

Mentoroinnin tuessa tehdään seuraavia asioita: mentorien etsiminen, aktorien ja mentorien yhdistäminen, mentoroinnin markkinointi, alku-, väli- ja lopputapaamisten organisointi sekä mentorointitavan, -materiaalin ja -prosessin ylläpitäminen ja kehittäminen piirissä. Osallistutaan ryhmän toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Riippumattojohtamisen tuki

Riippumattojohtamisessa vastataan siitä, että piirissä tuetaan moninaisia johtamistapoja ja etenkin riippumattojohtamista. Järjestetään erilaisia tapahtumia, koulutuksia tai muita toimenpiteitä aiheeseen liittyen ja huolehditaan siitä, että saatavilla oleva tieto ja materiaalit tavoittavat piirin vapaaehtoiset. Huolehditaan hyväksi havaittujen toimenpiteiden jalkautuksesta yhdessä muiden kanssa. Osallistutaan ryhmän toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Tapahtumat vapaaehtoisille

Järjestetään piirin vapaaehtoisille suunnattuja tapahtumia toimintasuunnitelman mukaisesti. Huolehditaan, että vapaaehtoisille on tarjolla tarpeen mukaan omia tapahtumia, esim. aikuisten Afterwork ja Maailman nopeimmat partiotaitokisat partioviikolla. Rekrytoidaan tapahtumiin tekijöitä. Osallistutaan ryhmän toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Partiokokemus

Pesti ei edellytä aiempaa kokemusta partiosta.

Mitä pesti vaatii?

Voit olla pitkän linjan partiolainen tai vaikka ensimmäistä päivää partiohommissa. Sinulla voi olla taustaa lippukunta-, piiri- tai keskusjärjestöpartiosta tai joltakin osa-alueelta vaikkapa työelämästä tai muista järjestöistä. Aikaisempi kokemus ei kuitenkaan ole välttämätöntä - pestaamme ja perehdytämme pestiin hyvin sekä suosimme erilaisia, moninaisia tapoja tehdä yhdessä partiota. Pestiä voi tehdä myös paripestinä jakaen vastuualueita yhdessä toisen kanssa.

Pesti edellyttää kiinnostusta vapaaehtoisten tukemiseen liittyviin teemoihin. Konkreettisesti pesti vaatii osallistumista ryhmän kokouksiin noin kerran kuussa. Lisäksi kokousten välillä pestissä suunnitellaan, toteutetaan ja kehitetään oman vastuualueen toimenpiteitä yhdessä muiden ryhmäläisten kanssa. Pesti voidaan rakentaa sinulle sopivaksi niin, että käytät siihen vapaa-ajastasi noin 4-12 tuntia kuukaudessa. Pesti vaatii myös jonkin sortin huumorintajua, avointa mieltä sekä yhteisiin tavoitteisiin ja partion strategiaan sitoutumista.

Mitä pesti tarjoaa sinulle?

Meidän pestimme tarjoavat merkityksellistä tekemistä, aktiivisen ryhmän tuen ja hyviä kohtaamisia. Meidän ryhmässämme voit visioida ylätasolla mutta upottaa myös kädet saveen. Tehoryhmässämme asiasisällöt, huumori, keskustelu ja kunnioitus ovat avainsanoja.

Pesti tarjoaa loistavan mahdollisuuden vaikuttaa pääkaupunkiseutulaiseen partioon vapaaehtoisten tuen ja hyvinvoinnin kautta! Meidän tehtävänämme on toteuttaa partion strategiaa hyvin konkreettisilla tavoilla piirin ja lippukuntien tasolla: sinun toiminnallasi ryhmän jäsenenä on merkitystä niin yksittäisille vapaaehtoisille kuin kokonaiselle 11 000 hengen partiopiirillekin.

Pesti tarjoaa yhdessä tekemistä, yhteen hiileen puhaltamista ja onnistumisen kokemuksia - ne eivät tule kuitenkaan ilmaiseksi, vaan pesti tarjoaa myös mielekkäitä haasteita, pähkinöitä purtavaksi ja toiminnan kehityskohtien tunnistamista ja viilaamista. Tarjoamme sinulle myös johtamiskokemusta, uusia partiokavereita ja hyödyllisiä koulutuksia.

Pestin kesto

1-2 vuotta

Yhteystiedot

Kiinnostuitko? Laita viestiä vapaaehtoistuen ryhmän puheenjohtajalle tai kysy lisätietoja tai tarkempia pestikuvauksia:
anna.suntio@partio.fi

Lisätietoja

Pesti voidaan tarvittaessa toteuttaa ainakin osittain etänä