Kiittäminen

Kiittämisen ja palautteen antamisen tulisi olla osa jokapäiväistä partiotoimintaa. Kiitos voi olla yksityinen tai julkinen, puhetta tai tavaraa, virallinen tai epävirallinen. Tärkeintä on aito kiitos! Ansiomerkit ovat eräs partiolaisten tapa kiittää ja kannustaa ansioituneita partiolaisia ja partiotoimintaa tukevia henkilöitä tai vaikka taustayhteisöjä. Hieman matalamman kynnyksen kiitos on esimerkiksi PäPan oman Kiitos-pinssi.

 

Kuva: Poppis Suomela

Ansiomerkin hakeminen

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ansiomerkit on esitelty PäPan ansiomerkkiohjeistossa. SP:n ansiomerkkeihin (merkit, myöntöperusteet, käyttö ja kiinnittäminen) voit tutustua SP:n nettisivuilla. Nettisivujen lisäksi käytössä on Suomen Partiolaisten ansiomerkit -vihko. Huomaa kuitenkin, että SP:ssä päivitetään ensi sijaisesti nettisivuja, joten suosittelemme käyttämään niitä apuna hakuprosessissa.

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ja Suomen Partiolaisten ansiomerkit haetaan sähköisesti jäsenrekisteri Kuksan kautta.

Ehdotukset tulee jättää käsiteltäväksi seuraavan aikataulun mukaisesti:

  • Viimeistään 15. tammikuuta merkit Yrjönpäiväksi ja keväällä jaettavaksi
  • Viimeistään 15. huhtikuuta merkit kesäksi ja syksyksi
  • Viimeistään 15. syyskuuta merkit itsenäisyyspäiväksi tai loppuvuodeksi
  • Viimeistään 15. marraskuuta merkit alkukevääksi ja Mannerheim-soljet Yrjönpäiväksi

Mannerheim-solkia voi siis ehdottaa vain kerran vuodessa.

Piirin ansiomerkkitoimikunta käsittelee kaikki anomukset, päättää piirin merkkien myöntämisestä sekä varmentaa lippukunnan myöntämien Louhisuden ja Collanin soljet. Muut SP:n ansiomerkit myöntää Suomen Partiolaisten ansiomerkkiryhmä, puheenjohtajisto tai hallitus tietyn työnjaon mukaisesti.

Huomioithan, että ansiomerkkiprosessi kestää tyypillisesti noin kaksi kuukautta. Merkit kannattaa siis hakea ajoissa.

Aluejärjestöt Partiokannus ja Espoon Partiotuki myöntävät omia ansiomitaleja ja -merkkejä. Tutustu aluejärjestöjen ansiomerkkiohjeisiin ja käytä haussa järjestöjen omia lomakkeita. Lisätietoja aluejärjestöjen ansiomerkeistä ja hakemisesta:

  • Partiokannus: anna.majava(a)partio.fi
  • EPT: aino.valkama(a)partio.fi

Partioasu

Partioasu ja sen tunnukset kertovat kantajastaan ja hänen partiotaipaleestaan. Tarkemmat tiedot partioasusta ikäkausittain löydät Suomen Partiolaisten Partioasu ja merkit-sivulta.

Ansiomerkit ja jäsenmaksu

Piirin ansiomerkki voidaan myöntää ja luovuttaa, mikäli merkin saajalla on vähintäänkin edellisen vuoden jäsenmaksu maksettuna.

SP:n merkkien osalta ansiomerkki voidaan myöntää, mutta sitä ei toimiteta, mikäli saajalla on kuluvan vuoden jäsenmaksu maksamatta.

Lisätiedot ja vinkit

Lisätietoja ansiomerkeistä ja hakemisesta:

  • Ansiomerkkitoimikunnan puheenjohtajalta Anne ”Amanda” Parviaiselta (anne.parviainen(a)partio.fi) ja varapuheenjohtajalta Antti ”Mallu” Malinilta (antti.malin(a)partio.fi)
  • Piirin toimistolta ohjelmakoordinaattori Ia Poikulaiselta (ia.poikulainen(a)partio.fi)

Vinkkejä ansiomerkkien hakemiseksi: