Kiittäminen

Kiittämisen ja palautteen antamisen tulisi olla osa jokapäiväistä partiotoimintaa. Kiitos voi olla yksityinen tai julkinen, puhetta tai tavaraa, virallinen tai epävirallinen. Tärkeintä on aito kiitos! Ansiomerkit ovat eräs partiolaisten tapa kiittää ja kannustaa ansioituneita partiolaisia ja partiotoimintaa tukevia henkilöitä tai vaikka taustayhteisöjä. Hieman matalamman kynnyksen kiitos on esimerkiksi PäPan oman Kiitos-pinssi.

Kuva: Poppis Suomela

Ansiomerkit periytyvät partiolaisille ritarikuntajärjestelmästä, joka sai alkunsa keskiajalla katolisen kirkon piirissä. Suomen Partiolaisten ja piirin ansiomerkkijärjestelmässä pyritään noudattamaan ritarikuntien perinteitä. Ansiomerkkejä myönnetään tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta ja merkin kantajan edellytetään kunnioittavan kantamansa merkin perinteitä. Monissa lippukunnissa onkin vankat perinteet ansiomerkkien hakemiselle ja osalla on myös omia merkkejä.

Ansiomerkin hakeminen

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ansiomerkit on esitelty PäPan ansiomerkkiohjeistossa. Tarkat ohjeet ansiomerkkien käytöstä ja kiinnittämisestä saat Suomen Partiolaisten ansiomerkit -vihkosesta. Vihkosessa esitellään myös kaikki SP:n ansiomerkit myöntöperusteineen ja hakuohjeineen.

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ja Suomen Partiolaisten ansiomerkit haetaan sähköisesti jäsenrekisteri Kuksan kautta.

Ehdotukset tulee jättää käsiteltäväksi seuraavan aikataulun mukaisesti:

  • Viimeistään 15. tammikuuta merkit Yrjönpäiväksi
  • Viimeistään 15. huhtikuuta merkit loppukesäksi ja syksyksi
  • Viimeistään 15. syyskuuta merkit itsenäisyyspäiväksi tai loppuvuodeksi
  • Viimeistään 15. marraskuuta merkit alkukevääksi ja Mannerheim-soljet Yrjönpäiväksi

Mannerheim-solkia voi siis ehdottaa vain kerran vuodessa.

Piirin ansiomerkkitoimikunta käsittelee kaikki anomukset, päättää piirin merkkien myöntämisestä sekä varmentaa lippukunnan myöntämien Louhisuden ja Collanin soljet. Muut SP:n ansiomerkit myöntää Suomen Partiolaisten ansiomerkkiryhmä, puheenjohtajisto tai hallitus tietyn työnjaon mukaisesti.

Aluejärjestöt Partiokannus ja Espoon Partiotuki myöntävät omia ansiomitaleja ja -merkkejä. Tutustu aluejärjestöjen ansiomerkkiohjeisiin ja käytä haussa järjestöjen omia lomakkeita. Lisätietoja aluejärjestöjen ansiomerkeistä ja hakemisesta:

  • Partiokannus: larissa.olasvuori(a)partio.fi
  • EPT: tarja.vartiainen(a)partio.fi

Partioasu

Partioasu ja sen tunnukset kertovat kantajastaan ja hänen partiotaipaleestaan. Tarkemmat tiedot partioasusta ikäkausittain löydät Suomen Partiolaisten Partioasu ja merkit-sivulta.

Lisätiedot ja vinkit

Lisätietoja ansiomerkeistä ja hakemisesta:

  • Ansiomerkkitoimikunnan puheenjohtaja Akseli Meskaselta, akseli.meskanen(a)partio.fi
  • Piirin toimistolta lippukuntakoordinaattori Hanna Hietikolta, hanna.hietikko(a)partio.fi

Vinkkejä ansiomerkkien hakemiseksi: