Jatkuva rekrytointi on elinvoimaisen lippukunnan elinehto. Ilman uusia lapsia ja aikuisia lippukunta ei voi säilyttää nykyistä jäsenmääräänsä.

Todistettua on, että isommalla lippukunnalla menee paremmin kuin alle 50 hengen lippukunnalla, kun tekijöitä on enemmän ja hommat voi jakaa useammalle tyypille. Rekrytointi ei ole asia, jota tehdään kerran vuodessa, vaan sen tulisi olla mielessä koko ajan: ryhmiä voi täydentää ja aikuisia apukäsiä hyödyntää pitkin vuotta.

Ota käyttöösi apuvoimat kutsumalla vanhemmat mukaan retkille ja tapahtumiin, osallistu kaupunginosatapahtumiin ja verkostoidu muiden aktiivien kanssa, kutsu alueella asuvia lapsia ja aikuisia mukaan tutustumaan toimintaan sekä muista pitää kirjaa siitä mihin tehtäviin tarvitsette vuoden eri aikoina apukäsiä tai uusia ryhmänjohtajia. Hyvin suunniteltu on tässäkin kohtaa puoliksi tehty.

Jäsenrekrytoinnista lisää myös Suomen Partiolaisten sivuilla!

Aikuiset mukaan

Tärkein rekrytoinnin sana on tervetuloa. Taustasta riippumatta pystymme tarjoamaan aikuisille merkityksellistä vapaaehtoistyötä lasten ja nuorten parissa. Nappaa tästä talteen parhaat palat rekryn ja perehdyttämisen tueksi ja kääri hihat:

Rekrytoinnin materiaali

Perehdytys

Lapset ja nuoret mukaan

Elinvoimaisen lippukunnan tulisi joka vuosi aloittaa uusi lauma ja täydentää olemassa olevat.  Alle 10-vuotiaiden harrastusten valintaan vaikuttavat vanhemmat. Sitä vanhemmat päättävät usein itse tai tulevat kaverin mukana.

  • Hyödynnä keväisin Esikoululaisten partioviikko. Tehkää vierailu lähieskariin ja varmistakaa, että lapset saavat hyvän kokemuksen partiosta.
  • Vinkkivihko perhepartiotoiminnan käynnistämiseen ja pyörittämiseen lippukunnassa.
  • Syksyllä kouluissa ja iltapäiväkerhoissa vietetään Koululaisten Partioseikkailu 1.–3. luokkalaisten voimin. Lisävoimaa suse-ikäisten jäsenhankintaan saat tekemällä kouluvierailun lähikoulussa.
  • Opas partiolaisen kotiväelle. Ota lippukunnan käyttöön opas lippukunnan partion saloista partiolaisen kotiin. Lataa tästä omalle koneellesi oma versio muokattavaksi teidän lippukunnalle sopivaksi.
  • Vinkit ja ohjeet huoltajaillan järjestämiseen etänä tai livenä! Mukana step by step -ohjeet järjestelyihin sekä valmis kalvopohja muokattavaksi lippukunnalle.

Tukimateriaalia rekrytointiin

  • Materiaalipankista löytyy kattavasti erilaisia apuvälineitä käytännön viestimiseen: kirjepohjia, powerpoint-pohjia, kampanjaohjeita, partion logoja, muokattavia kuvapohjia eri somekanaviin ja paljon muuta. Materiaalipankki on vapaasti piirien ja lippukuntien käytettävissä, eikä vaadi erillistä kirjautumista.
  • Piiriltä lainattavat materiaalit säilyttävät suosionsa vuodesta toiseen. Voit varata tapahtumaasi ilman kuluja banderolleja, telttoja, pöytiä, tuoleja, pelejä, esitteitä, roll-uppeja ja pisaralippuja. Täytä varauslomake netissä.
  • Kuinka lippukuntaamme tulee uusia ihmisiä? Parhaiten ei-vielä-partiolaisia tavoittaa sieltä, missä ihmiset muutenkin ovat – kauppakeskuksista, leikkipuistoista, nuorisotalolta, koulusta (esimerkiksi vanhempainilloista). Listatkaa oman alueemme kaikki mahdolliset paikat, joissa voitte esitellä toimintaanne
  • Hyödyntäkää vieraskieliset partioesitteet. Pääkaupunkiseutulaisesta partiotoiminnasta kertova esite on käännetty viroksi, venäjäksi, somaliksi, arabiaksi ja farsiksi (persia). Esitteen toisella puolella on sama teksti selkeällä suomella. Tarjolla on myös esite pelkästään selkeällä suomella. Pdf-muotoiset esitteet löydättäältä. Voitte myös tilata niitä lippukunnallenne piirin toimistolta.
  • Selvittäkää  alueellanne toimivat Facebook-ryhmät ja sivut, joissa voitte mainostaa toimintaanne

Jäsenpito – jätä jälkesi lippukuntaan

Sillä, mitä nyt teet (tai jätät tekemättä) lippukunnassasi, on merkitystä. Työn hedelmät eivät harmillisesti aina näy heti, vaan voi hyvin olla, että vasta seuraajasi tai hänen seuraajansa pääsevät nauttimaan pestissäsi tekemästäsi työstä tai lippukunnan johtajiston tekemistä valinnoista.

Pysähtykää siis johtajiston kanssa säännöllisesti miettimään, millaisia vaikutuksia nyt tehdyillä valinnoilla on lippukunnallesi vuoden, parin vuoden tai viiden vuoden aikajänteellä. Esimerkki: Tänä vuonna väliin jätetty uuden sudenpentulauman perustaminen ei hetkeen välttämättä näy missään, mutta seitsemän vuoden päästä lippukunnastasi saattaakin sen johdosta puuttua kokonaan yksi johtajaikäisten vuosikerta.

Lue lisää aiheesta ikäkausittain

Olemme koonneet alle erilaisia lippukunnan tulevaisuuteen vaikuttavia juttuja, joihin kannattaa kiinnittää huomiota. Kaikkea missään nimessä kannata kerralla yrittää tehdä, poimikaa juuri teidän lippukunnalle tähän hetkeen sopivimmat työn alle. Tehtävät asiat on jaoteltu kokoluokittain, mutta mikään ei estä valitsemasta omalle lippukunnalle myös toisen kokoluokan lippukuntien sarakkeesta kehittämiskohteita.

Millaisen jäljen sinä jätät lippukuntaasi?

 

Pienet (alle 80) lippukunnat Keskikokoiset lippukunnat Isot (yli 200) lippukunnat
Pitäkää huoli olemassa olevista jäsenistä
(laadukas toiminta ja vapaaehtoisten hyvinvointi) 
Rekrytoikaa 2 uutta aikuista ja aloittakaa kokonaan uusi lauma Varmistakaa vuosittaisten uusien laumojen perustaminen
Täydentäkää olemassa olevia ryhmiä
myös kesken kauden (huolehtikaa 
ryhmäyttämisestä) 
Pitäkää huoli olemassa olevista jäsenistä
(laadukas toiminta ja vapaaehtoisten hyvinvointi)
 
Perustakaa uusi seikkailijajoukkue tai tarpojavartio 
Hyödyntäkää apukäsiä
(vanhemmat, lippukunnan pestittömät aikuiset)
 
Perustakaa uusi seikkailijajoukkue tai tarpojavartio  Pitäkää huoli olemassa olevista jäsenistä
(laadukas toiminta ja vapaaehtoisten hyvinvointi)
 
Tehkää yhteistyötä alueen muiden
lippukuntien kanssa
(erityisesti tarpoja-samoaja- ja vaeltajaikäkaudet)
 
Käynnistäkää perhepartiotoiminta
(integroikaa aikuiset mukaan lippukunnan toimintaan)
Opiskelijarekrytointi
(kutsukaa muualta opiskelemaan muuttaneet partiolaiset mukaan toimintaanne)
Perustakaa pestittömien aikuisten keikka-apukanava
(tunnistakaa ensin lippukuntanne keikkatarpeet)
 
Paripestit
(pestin kuin pestin tekeminen on yhdessä mukavampaa!)
Aikuisvartio
(lippukunnan toiminnan tukemista, johtajahuoltoa ja uusien aikuisten ryhmäyttämistä varten)
Perhepartio
(kasvattakaa tulevat sudarit ja akelat perhepartiossa)
Extra-tekemistä Extra-tekemistä Extra-tekemistä
Perustakaa aikuisvartio tukemaan
lippukunnan toimintaa
 
Erikoistuminen (meri-, erä-,…)  Lisää kolo- / varastotilaa, jos haluaa kasvaa vielä isommaksi 
Rekrytoikaa 2 uutta aikuista ja perustakaa kokonaan uusi
lisälauma/joukkue 
Satelliittikolo sellaiseen naapurikaupunginosaan, jossa ei ole vielä partiotoimintaa Järjestäkää iso, uudenlainen koko lpk:n leiri tai tapahtuma spesiaalilla otteella (esim. kesäretki ulkomailla)   
Perhepartio
(kasvattakaa tulevat sudarit ja akelat perhepartiossa)

Isojen aikuismassojen rekry
(esim. vanhempainillat, toiminnalliset iltanuotiot jne)
 

 

Materiaalia ja toteutusvinkkejä löydät osoitteista
https://www.partio.fi/parempi-lippukunta-blogi 

https://www.partio.fi/lippukunnille

Jos haluat hyödyntää kampanjan kuvia tai videoita oman lippukuntasi somessa, löydät ne https://bit.ly/Jätäjälkesikuvat

Toimiston järjestökoordinaattorit ovat myös aina valmiina auttamaan!