Sillä, mitä nyt teet (tai jätät tekemättä) lippukunnassasi, on merkitystä. Työn hedelmät eivät harmillisesti aina näy heti, vaan voi hyvin olla, että vasta seuraajasi tai hänen seuraajansa pääsevät nauttimaan pestissäsi tekemästäsi työstä tai lippukunnan johtajiston tekemistä valinnoista.

Pysähtykää siis johtajiston kanssa säännöllisesti miettimään, millaisia vaikutuksia nyt tehdyillä valinnoilla on lippukunnallesi vuoden, parin vuoden tai viiden vuoden aikajänteellä. Esimerkki: Tänä vuonna väliin jätetty uuden sudenpentulauman perustaminen ei hetkeen välttämättä näy missään, mutta seitsemän vuoden päästä lippukunnastasi saattaakin sen johdosta puuttua kokonaan yksi johtajaikäisten vuosikerta.

Lue lisää aiheesta ikäkausittain

Olemme koonneet alle erilaisia lippukunnan tulevaisuuteen vaikuttavia juttuja, joihin kannattaa kiinnittää huomiota. Kaikkea missään nimessä kannata kerralla yrittää tehdä, poimikaa juuri teidän lippukunnalle tähän hetkeen sopivimmat työn alle. Tehtävät asiat on jaoteltu kokoluokittain, mutta mikään ei estä valitsemasta omalle lippukunnalle myös toisen kokoluokan lippukuntien sarakkeesta kehittämiskohteita.

Millaisen jäljen sinä jätät lippukuntaasi?

 

Pienet (alle 80) lippukunnat Keskikokoiset lippukunnat Isot (yli 200) lippukunnat
Pitäkää huoli olemassa olevista jäsenistä
(laadukas toiminta ja vapaaehtoisten hyvinvointi) 
Rekrytoikaa 2 uutta aikuista ja aloittakaa kokonaan uusi lauma Varmistakaa vuosittaisten uusien laumojen perustaminen
Täydentäkää olemassa olevia ryhmiä
myös kesken kauden (huolehtikaa 
ryhmäyttämisestä) 
Pitäkää huoli olemassa olevista jäsenistä
(laadukas toiminta ja vapaaehtoisten hyvinvointi)
 
Perustakaa uusi seikkailijajoukkue tai tarpojavartio 
Hyödyntäkää apukäsiä
(vanhemmat, lippukunnan pestittömät aikuiset)
 
Perustakaa uusi seikkailijajoukkue tai tarpojavartio  Pitäkää huoli olemassa olevista jäsenistä
(laadukas toiminta ja vapaaehtoisten hyvinvointi)
 
Tehkää yhteistyötä alueen muiden
lippukuntien kanssa
(erityisesti tarpoja-samoaja- ja vaeltajaikäkaudet)
 
Käynnistäkää perhepartiotoiminta
(integroikaa aikuiset mukaan lippukunnan toimintaan)
Opiskelijarekrytointi
(kutsukaa muualta opiskelemaan muuttaneet partiolaiset mukaan toimintaanne)
Perustakaa pestittömien aikuisten keikka-apukanava
(tunnistakaa ensin lippukuntanne keikkatarpeet)
 
Paripestit
(pestin kuin pestin tekeminen on yhdessä mukavampaa!)
Aikuisvartio
(lippukunnan toiminnan tukemista, johtajahuoltoa ja uusien aikuisten ryhmäyttämistä varten)
Perhepartio
(kasvattakaa tulevat sudarit ja akelat perhepartiossa)
Extra-tekemistä Extra-tekemistä Extra-tekemistä
Perustakaa aikuisvartio tukemaan
lippukunnan toimintaa
 
Erikoistuminen (meri-, erä-,…)  Lisää kolo- / varastotilaa, jos haluaa kasvaa vielä isommaksi 
Rekrytoikaa 2 uutta aikuista ja perustakaa kokonaan uusi
lisälauma/joukkue 
Satelliittikolo sellaiseen naapurikaupunginosaan, jossa ei ole vielä partiotoimintaa Järjestäkää iso, uudenlainen koko lpk:n leiri tai tapahtuma spesiaalilla otteella (esim. kesäretki ulkomailla)   
Perhepartio
(kasvattakaa tulevat sudarit ja akelat perhepartiossa)

Isojen aikuismassojen rekry
(esim. vanhempainillat, toiminnalliset iltanuotiot jne)
 

 

Materiaalia ja toteutusvinkkejä löydät osoitteista
https://www.partio.fi/parempi-lippukunta-blogi 

https://www.partio.fi/lippukunnille

Jos haluat hyödyntää kampanjan kuvia tai videoita oman lippukuntasi somessa, löydät ne https://bit.ly/Jätäjälkesikuvat

Toimiston järjestökoordinaattorit ovat myös aina valmiina auttamaan!