Viestintä on muutakin kuin lippukuntalehti ja kirje kotiin. Tasaisin väliajoin kannattaa miettiä, miten oman lippukunnan viestintäasiat toimivat, riittävätkö ne vai kannattaisiko kehitellä uusia toimintamuotoja. Viestintä on koko johtajiston asia – miettikää asioita siis yhdessä.

Kenelle lippukunnassa viestitään?

Johtajiston sisäinen viestintä on tärkeää, jotta lippukunta ylipäänsä pystyy toimimaan. Jos johtajat eivät kommunikoi keskenään, asiat eivät tapahdu ajallaan, tieto ei kulje ja ilmapiiri on huono. Koko lippukunnan sisäisessä viestinnässä viestiketjut ovat yleensä pitkiä. Tämän takia on tärkeää, että viestit ovat mahdollisimman selkeitä ja tiiviissä muodossa.

Ryhmän sisäinen viestintä on oleellinen osa yksittäisen ryhmän toimintaa. Kun ryhmänjohtaja hoitaa viestinnän kunnolla ja ajoissa, uskaltavat vanhemmat luottaa siihen, että hän kantaa vastuunsa muistakin asioista.

Partiolaisten vanhemmat tarvitsevat ja haluavat laadukasta tietoa paitsi lippukunnan tapahtumista myös partiosta ja partion toimintatavoista yleensä. Hyödynnä vanhempainillat ja lippukunnan nettisivut / Facebook-sivu toiminnasta kertomisessa. Muista myös lisätä lippukunnan somekanavat retkilappuihin ja muihin kotiin lähteviin viesteihin. Hyödynnä valmis PowerPoint-pohja vanhempainiltaa suunnitellessasi!

Muut sidosryhmät, kuten kaupunki tai kunta, taustayhteisöt sekä erityisesti lippukunnan toimintaa tukevat tahot tarvitsevat myös tietoa lippukunnasta. Yhteydenpito sidosryhmiin vaihtelee lippukunnan ja yhteistyöaktiivisuuden mukaan.

Viestinnän aktiivisuus ja tiedotuksen tarve muihin partiolaisiin päin riippuu lippukunnasta. Monet tekevät kuitenkin jonkinlaista yhteistyötä alueen muiden lippukuntien sekä oman kaupungin ja piirin partiolaisten kanssa.

Lippukunta voi kertoa toiminnastaan paikkakunnan lapsille ja nuorille, erityisesti jos mukaan kaivataan uusia jäseniä. Paikallislehdille voi tarjota valmista juttua, ja partiotoimintaa voi esitellä kouluissa ja kylätapahtumissa.

Viestinnän välineet

Välinettä valittaessa on mietittävä, mitä ollaan viestimässä ja kenelle. Kun mietitte lippukunnallenne sopivaa viestintäkanavavalikoimaa, kannattaa olla yhteydessä piirin alueviestintätoimikuntaan tai osallistua piirin järjestämiin viestintäkoulutuksiin!

Kriisiviestintä

Jokaisen lippukunnan- ja tapahtumanjohtajan on tunnettava piirin kriisiviestintäohje, joka löytyy pdf-tiedostona tästä: 20181205_Kriisiviestintaohje. Piiristä saat aina apua tiukkojen tilanteiden hoitamiseen, älä siis epäröi ottaa yhteyttä.

Tukea ja koulutuksia

Alueviestintätoimikunnan, eli tuttavallisemmin Vigujen, tavoitteena on tukea pääkaupunkiseudun lippukuntia kohti ennennäkemättömän sujuvaa viestintää – lippukunta kerrallaan! Katso Vigujen tarjoamat koulutukset tältä sivulta: www.päpa.fi/piiri-palvelee/tukea-lippukunnan-toimintaan/lippukunnan-viestinta-ja-markkinointi.